PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 377 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa | 159--173
Tytuł artykułu

Opakowania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Packaging in Harmony with an Idea of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obszarach zróżnicowanej działalności człowieka coraz częściej zwraca się uwagę na problemy związane z ochroną środowiska i ekologią. Wraz z rozwojem produkcji na rynku pojawiła się duża liczba różnego rodzaju opakowań, które w drastyczny sposób obciążają środowisko przyrodnicze. Należy zatem ograniczać ich zużycie, a po wykorzystaniu racjonalnie je zagospodarowywać, niwelując negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W pracy będą omówione zagadnienia dotyczące opakowań w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Przedstawione zostaną zagrożenia, jakie mogą stanowić opakowania dla środowiska przyrodniczego, oraz sposoby ich ograniczania czy niwelowania. Wprowadzając na rynek nowe opakowanie, należy brać pod uwagę zarówno dostępność surowców, jak i dostępność systemów zbiórki powstałych odpadów oraz technologii odzysku istniejących w danym regionie. Polska, jako kraj europejski, ma za zadanie przestrzegać zasad obowiązujących w Unii Europejskiej, czyli między innymi musi wdrażać działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, diverse areas of human activity have drawn attention to the problems of environmental protection and ecology. Along with the development of the market, there is a large number of different types of packaging, which drastically affect the natural environment. It is important to reduce their consumption, and after using them, efficiently manage and limit their negative influence on the environment. This paper discusses issues related to packaging in accordance with the concept of sustainable development. It presents hazards that packaging may have for the environment and the ways of reducing them. The introduction of new packaging must take into account the availability of raw materials, waste collection systems and recycling technology available in the region. Poland, as a European country, has to abide by the rules of the European Union and has to implement actions for sustainable consumption, production and sustainable industrial policy.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Czaja S., Becla A., 2007, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Fertach M. (red.), 2006, Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 • Grabowska M., Piasecka-Głuszak A., 2011, Opakowania w logistyce przedsiębiorstwa i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, Szczecin.
 • Hasso von Pogrell, 2011, Market development of bioplastics and latest biopackaging trends, 4th Conference The future of biodegradable packaging, Warsaw.
 • http://www.magazynspozywczy.com.pl (10.10.2014).
 • http://www.mos.gov.pl (10.10.2014).
 • http://www.plasticseurope.org (10.10.2014).
 • http://wsiz.rzeszow.pl/kadra/urogala/Dokumenty_Local_WSIiZ/Strategia_zrownowazonego_rozwoju_2025.pdf (12.06.2014).
 • Jakowski S., 2008, Wymagania dotyczące opakowań i zasady ich efektywnego stosowania oraz gospodarka opakowaniami, "Opakowanie", nr 12, s. 11.
 • Jakowski S., 2009a, Wymagania dotyczące opakowań transportowych w gospodarce rynkowej, "Opakowanie", nr 8, s. 15.
 • Jakowski S., 2009b, Wpływ opakowań na ochronę środowiska, "Opakowanie", nr 11, s. 7.
 • Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., 2001, Opakowania w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, s. 39.
 • Krzan A., 2013, Biotworzywa szansą przyszłości, dokument projektu PLASTICE.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., 2003, Współczesne opakowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Płaczek E., 2012, Zrównoważony rozwój - nowym wyzwaniem dla współczesnych operatorów logistycznych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, "Transport", z. 84.
 • Skowroński A., 2006, Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji, "Problemy Ekorozwoju", vol. 1, nr 2.
 • Ucherek M., 2005, Opakowania a ochrona środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Urbaniak M., 2007, Zastosowanie norm i kierunki doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem i BHP, "Automatyka", 10.
 • Żuchowski J., Malinowska J., 2010, Rola opakowań w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wybrane zagadnienia logistyczne w zapewnieniu jakości towarów, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.