PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 5 | nr 1-4 | 153--170
Tytuł artykułu

O potrzebie budowy zintegrowanego krajowego systemu informacji naukowo-technicznej (KSINT)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
About the Necessity to Create Integrated National System of Scientific-Technical Information(KSINT)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyce dostępu do informacji i wiedzy poświęcony jest strategiczny program określany terminem SYNAT. Jego budowa ma na celu "Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy". Jest on finansowany z budżetu państwa przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program realizowany jest przez siedemnaście placówek naukowych pod kierunkiem profesora Marka Niezgódki z ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułu kieruje pracami realizowanymi w Uczelni Łazarskiego, a dotyczącymi budowy modelu długoterminowego finansowania zapewniającego trwałość systemu informacji naukowo-technicznej. Prezentowane tu treści są wynikiem zarówno własnych przemyśleń, jak i wyników dyskusji odbytych w trakcie realizacji tego zadania badawczego. W prezentacji uwzględnia się idee zawarte w postulatach tzw. "otwartej nauki" (OA - Open Access).(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of access to information and knowledge is a strategic program dedicated to the deadline specified SYNAT. Its construction is to "Create a universal, open, hosting platform for networking and communication of knowledge resources for science, education and open society of knowledge." It is financed from the state budget by the National Centre for Research and Development. The program is for seventeen scientific institutions under the direction of Professor Marek Niezgódka, ICM University of Warsaw. The article directs the work carried out in universities Lazarski and build the model for financing long-term durability of the system providing scientific and technical information. Presented here are the result of both the content of their thoughts and results of discussions held during the implementation of this research task. In the present account of the ideas contained in the so-called postulates. "Open science" (OA - Open Access).(original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
153--170
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Behring A. (2010) Open Content und DRM - unter besonderer Berücksichtigung von Creative Commons http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/14281/1/DigitalPublishingOA.pdf
 • Bieńko Z. (2011) Informacja gospodarcza i jej kanały obiegu, Opracowanie analityczne na podstawie badań ankietowych, Sprawozdanie z badań Uczelnia Łazarskiego.
 • Cheliotics G. (2009) From open source to open content: Organization, licensing and decision processes in open cultural production [in:] Decision Support Systems 47.
 • De Laat P. B. (2007) Introduction to a roundtable on the governance of open source software: particular solutions and general lessons [in:] Journal Manage Governance, 11.
 • Derfert-Wolf L. (2010) Nowy model komunikacji naukowej [w:] Forum akademickie, ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny nr 5.
 • Drabek A, Waga M. (2009) Możliwości wykorzystania polskich baz danych w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Sprawy Nauki, 145(4).
 • Galwas B. (2010) System edukacji najwyższym priorytetem Polski , Politechnika Warszawska, OKNO.
 • Gumołowska T, Galwas B. (2010) Charakterystyka procesu tworzenia globalnych zasobów Open Access, Materiały z konferencji Wirtualny Uniwersytet Warszawa.
 • Grochowski P. (2010) Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/ Open Access w Polsce, http://konfraternia.bloog.pl/id,5934145,title,Narodowy-program- publikacji-naukowych-Springer-Open-ChoiceOpen-Access-w-Polsce,index.htm, korespondencja nadesłana 18.05.2010.
 • Garfield, E. (2011) http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/
 • Harnad, S., Brody, T. (2004) Comparing the impact of Open Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same Journals [in:] D-lib Magazine, t.10 nr 6 http://www.dlib.org/dlib/ june04/harnad/06harnad.html.
 • Hofmokl J., Tarkowski A., Bendarek-Michalska B., Siewicz K., Szprot J. (2009) Przewodnik po otwartej nauce, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Hollender H. (2011) Zarządzanie poprzez finansowanie - JISC i brytyjski system informacji naukowej, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
 • Houghton, J., Rasmussen, B. and Sheehan, S.; with Oppenheim, C., Morris, A., Creaser, C., Greenwood, H., Summers, M. and Gourlay, A. (2009) Economic implications of Alternative Scholarly Publishing Models: Exploring the Costs and Benefits, JISC EI-ASPM Project, Report to the Joint Information Systems Committee (JISC) (UK), CSES and Loughborough University, January.
 • Houghton, J. et al. (2008) Strategic Networks Group 2008, Australian Digital Economy Benchmarking, Report to the Department of Broadband, Communications and the Digital Economy by Strategic Network.
 • Kisielnicki J. (1973) Krajowy System Informatyczny i jego struktura, Przegląd Organizacji 1.
 • Kisielnicki J. (2009) MIS systemy informatyczne zarządzania, Placet Warszawa.
 • Kisielnicki J.(2010) Zarządzanie, PWE Warszawa.
 • Laudon K. C., Traver K. C. (2011) E-comerce, Business, Technology, Society, Boston, N-Y.
 • Niezgódka M. (2009) Modele otwartego komunikowania w nauce i edukacji - perspektywy dla Polski w: Otwartość w nauce - Open Access i inne modele materiały konferencji PAN, Warszawa, por. też: Public Trust in Science and Industry-Supported Research and Education, materiały z konferencji PAN, Warszawa, 8.05.2009.
 • Niezgódka M. (2009) Otwarta nauka, informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa http://otwartanauka.pl/co-to-jest-otwarta-nauka/.
 • Pańkowska M. (2011) Procesy biznesowe w środowisku otwartej nauki, Zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (w druku).
 • Shah S. K. (2006) Motivation, Governance and the Viability of Hybrid Forms in Open Source Software Development [in:] Management Science, 52(7).
 • Suber P. (2007) Open Access Overview [in:] Open Access News, http://www.earlham. edu/~peters/fos/overview.htm,
 • Swan A. (2007) Open Access and the Progress of Science [in:] American Scientist, May-June.
 • Szpringer W. (2011a) Koncepcja open access z perspektywy ekonomicznej analizy prawa - doświadczenia niemieckie, e-mantor nr 2.
 • Szpringer W. (2011b) Sprawozdanie z wyjazdu studialnego do Niemiec, materiały z realizacji zadania B-8, Uczelnia Łazarskiego.
 • Turban E., Lee J., King D., Chung H. M. (1999) Electronic commerce a Managerial Perspective. Prentice Hall, New York.
 • Weber S. (2004); The Success of Open Source, Harvard University Press, NY.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.