PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 377 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa | 174--189
Tytuł artykułu

Zarządzanie relacją z interesariuszami w procesie wdrażania innowacji ekologicznej w MŚP

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management of Stakeholder Relations in the Implementation Process of Environmental Innovation in SMEs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była analiza uwarunkowań i skutków relacji pomiędzy przedsiębiorstwem z grupy MŚP a wybraną grupą jego interesariuszy podczas wdrażania innowacji o charakterze ekologicznym. Badania prowadzono metodą studium przypadku w wybranym przedsiębiorstwie MŚP, które implementowało rozwiązania społecznej odpowiedzialności na poziomie strategicznym. Przeprowadzono dialog z konsumentami, aby poznać możliwości nawiązania relacji pomiędzy nimi a firmą społecznie odpowiedzialną oraz określić wynikające z tej relacji możliwe implikacje dla działalności firmy. Wyniki badań wskazują, że dialog pełni ważne funkcje w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jego rola nie ogranicza się wyłącznie do komunikowania konsumentom działań społecznie odpowiedzialnych, ale także jest istotnym elementem zarządzania, umożliwiającym angażowanie konsumentów i innych interesariuszy we wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności oraz zrównoważony rozwój. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano konkretne zalecenia dla firmy, które mogą być wykorzystane do lepszego zarządzania relacją z interesariuszami.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was to analyze the relationship between the the company of SMEs and a selected group of its stakeholders during the implementation of ecological innovation. The study was conducted using a case study in a selected enterprise, which was implementing a solution of social responsibility at a strategic level. A dialogue with consumers was conducted to explore the possibility of establishing relations between them and a socially responsible company and to determine possible implications for business arising from this relationship. The results indicate that the dialogue has an important function in managing small and medium-sized enterprises. Its role is limited not only to communicate socially responsible activities to consumers, but it is also an important part of management to enable the involvement of consumers and other stakeholders in the implementation of Corporate Social Responsibility and sustainable development. The specific recommendations for the company were made on the basis of these results, which can be used to better manage the relationship with stakeholders.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Cyfert Sz., Hoppe G., 2011, Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta skutecznej implementacji CSR i ECSR, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 8, s. 1-8.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2003, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Jakubczak A., 2013, Rola społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu, J. Rossa, M. Chojnacka (red.), Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, nr 4.
 • Jakubczak A., Gotowska M., 2013, Application of the one of data mining methods for analyzing the quality of life, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", nr 65, s. 4-16.
 • Jakubczak A., Grabowska M., 2014, Marketing zaangażowany społecznie jako narzędzie tworzenia relacji z konsumentami w ramach CSR, [w:] Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP, M. Gotowska, A. Jakubczak (red.), UTP w Bydgoszczy.
 • Konstytucja RP, rozdział I, art. 20.
 • Łubiński W., 2009, Przedmowa, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Od odpowiedzialności do elastycznych form pracy, R. Walkowiak, K. Krukowski (red.), Wydawnitwo Fundacja Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn.
 • Norma ISO 26000, s. 24, 26-31.
 • Obłój K., 2007, Strategia organizacji - w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Szymonek J., 2010, Dialog jako punkt wyjścia, Raport.
 • Ścibiorska-Kowalczyk I., 2014, Ochrona środowiska w opinii i działaniach kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP, M. Gotowska, A. Jakubczak (red.), UTP w Bydgoszczy.
 • Walkowiak R., Krukowski K. (red.), 2009, Społeczna odpowiedzialność organizacji. Od odpowiedzialności do elastycznych form pracy, Wydawnictwo Fundacji Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn.
 • Zasuwa G., 2011, Wpływ postrzeganych motywów podejmowania inicjatyw społecznych przez przedsiębiorstwo na reakcje konsumentów, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu, perspektywy i kierunki rozwoju, R. Karaszewski i inni (red.), UMK w Toruniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.