PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 72 Kontrola zarządcza w praktyce | 7--20
Tytuł artykułu

Podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie i ocenę kontroli zarządczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entities Responsible for Functioning and Assessment of the Management Control
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Analiza zakresu odpowiedzialności podmiotów realizujących kontrolę zarządczą (kierownika jednostki, głównego księgowego i pozostałych pracowników) lub dokonujących jej oceny (audytorów wewnętrznych). Metodologia badania - Analiza aktów prawnych w zakresie finansów publicznych oraz funkcjonowania poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, a także studia literaturowe opierające się na krajowej literaturze zwartej i artykułowej. Wynik - Artykuł stanowi syntezę części wyników badań naukowych (Potencjał Badawczy) na temat "Analizy i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" prowadzonych w latach 2013-2014. Oryginalność/Wartość - Przeprowadzone badania w zakresie analizy i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych pozwalają wyciągnąć wniosek, że kierownik jednostki ponosi ostateczną odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w tych podmiotach. Nie może tej odpowiedzialności scedować ani na głównego księgowego, ani na audytora wewnętrznego, ani na pozostałych pracowników jednostki. Należy zauważyć, że proces ten dotyczy całej organizacji i wszystkich jej pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The major objective of this article is to analyse a scope of responsibility to be faced by entities that perform management control (heads of institutions, chief accountants and other employees) or that evaluate the management control in question (internal auditors). Design/Methodology/approach - In the article the following methods are employed: analyses of legal regulations related to public finance and to functioning of particular institutions of the public finance sector, and relevant literature studies that are based on domestic book and article publications. Findings - The article is a synthesis of a part of the following scientific research ('Research Potential'): "Analyses and assessments of the way management control functions in institutions of the public finance sector" carried out in the period of 2013-2014. Originality/value - The research that was carried out in order to analyse and assess the way management control functions in institutions of the public finance sector allows for concluding that heads of institutions face overall responsibility for the way management control functions in the institutions in question. This responsibility cannot be delegated to chief accountants and/or internal auditors and other employees. However, it is necessary to note down that that this process refers in fact to the whole organisation and its employees. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Chodubski A. (2013), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 4, Infor PL, Warszawa.
 • Garczarek E. (2012), Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych. C.H. Beck, Warszawa.
 • Kaczurak-Kozak M. (2010), Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego - jego rola, zakres kompetencji i status, Studia Lubuskie, t. VI, red. P.K. Marszałek. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sulechów.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84.
 • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (2012), Biuletyn Ministerstwa Finansów nr 4 z 2012 r., oprac. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 • Kowalczyk E. (2010), Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Presscom, Wrocław.
 • Motowilczuk I. (2013), Główny księgowy w sektorze finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 7, Infor PL, Warszawa.
 • Ofiarski Z. (2010), Zasady finansów publicznych, w: Ustawa o finansach publicznych, Komentarz, red. M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Presscom, Wrocław.
 • Pismo Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2010 r., DA6/4095/NWX/2010/776, Kontrola zarządcza w działaniach administracji rządowej, www.mofnet.gov.pl.
 • Rydzewska-Włodarczyk M. (2013), Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora samorządowego na przykładzie wybranych samorządowych jednostek budżetowych, w: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. K. Winiarska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Szymańska H. (2013), Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. DzU z 2013 r., poz. 168.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.