PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 34 Wymiary logistyki - ujęcie holistyczne | 103--113
Tytuł artykułu

Wykorzystanie inwentaryzacji w działalności logistycznej podmiotu gospodarczego

Warianty tytułu
The Use of Stocktaking in the Logistics in Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność logistyczna podmiotu gospodarczego musi się opierać na odpowiednim wykorzystaniu posiadanych przez ten podmiot zasobów. W toku działalności operacyjnej wielkość i struktura tych zasobów ulegają permanentnym zmianom. Do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania podmiotem, w tym i decyzji logistycznych często przyjmuje się dane pochodzące z systemów rachunkowych (księgowych) przedsiębiorstwa. Jednak nie zawsze dane zaewidencjonowane w urządzeniach księgowych odzwierciedlają rzeczywisty stan posiadania. Weryfikacji tych dwóch obszarów służy inwentaryzacja. W zależności od wielkości danego podmiotu gospodarczego i prowadzonej przez niego rodzaju działalności stosuje się różne metody i formy inwentaryzacji. Bez względu na te różnice inwentaryzacja jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów danej jednostki gospodarczej na dany moment (dzień), w celu porównania tego stanu ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych, ustalenia i wyjaśnienia różnic, rozliczenia osób odpowiedzialnych z powierzonego im mienia oraz oceny przydatności składników majątku objętych inwentaryzacją. (abstrakt oryginalny)
EN
Logistics activities of the economic entity must be based on the appropriate use of its resources by the entity. In the course of operations the size and structure of these resources are subject to permanent change. To make decisions on the management of the entity, including the logistics decisions are often considered data from the accounting system firms. However, not all the data being recorded in the accounting units reflect the actual state of ownership. Verification of these two areas is stocktaking. Depending on the size of the economic operator and the conduct of its activities stocktaking has a various methods and forms. Stocktaking - is an act of a physical counting process leading to the preparation of a detailed list of property assets and sources of their origin as of a specified date. Stocktaking consists of the establishment by means of actual physical counting of all property, plant and equipment (fixed assets) and monetary assets; it also provides an explanation of a difference between actual balance established during the inventory and the balance resulting from books of accounts. The main objective of a stocktaking process is to establish the actual balance of assets and liabilities. In particular it consists of: correlating entries in books of accounts with actual state, clearing accounts with people responsible for entrusted with them property items, assessing business usefulness of property items undergoing the inventory, counteracting irregularities having been stated during the inventory (surplus, useless items), establishing proper financial outcome. (original abstract)
Twórcy
  • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bibliografia
  • Dudziński Z. (2012), Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  • Naumiuk T. (2002), Inwentaryzacja w praktyce, Grupa Wydawnicza INFOR, Warszawa 2002.
  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (UoR), Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361155

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.