PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 15 | 9--17
Tytuł artykułu

Wpływ globalizacji na gospodarkę Niemiec

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of the Globalization on the German Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza zagadnienie postępującego zjawiska globalizacji. Autor postawił sobie za cel sprawdzenie wpływu tego zjawiska na jedną z najpotężniejszych gospodarek współczesnego świata - gospodarkę Niemiec. Ze względu na kompleksowość tego zagadnienia, autor skupił swoją uwagę jedynie na wybranych aspektach. W rozdziale 2. została wyjaśniona teoria globalizacji oraz konkurencyjności, niezbędna do dalszych rozważań. W rozdziale 3. zostały przeanalizowane szanse i korzyści globalizacji oraz ich skutki dla niemieckiej gospodarki, wraz z odniesieniem do znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W rozdziale 4., dla kontrastu, zostały zaprezentowane zagrożenia oraz ryzyko związane z procesem globalizacji w odniesieniu do rynku pracy, handlu zagranicznego i gospodarki Niemiec. Tak ułożona struktura pracy, ze wskazaniem korzyści i zagrożeń, pozwoliła autorowi bardziej świadomie odnieść się do postawionego problemu badawczego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article refers to the meaning of globalization process. The author has set the goal of examining the impact of this phenomenon on the one of the most powerful economies in the modern world - the German economy. Due to the complexity of this issue, the author focused on selected aspects. In chapter 2 is explained the theory of globalization and competitiveness, necessary for further considerations. In chapter 3 are examined opportunities and benefits of globalization and its consequences for the German economy, with reference to the meaning of foreign direct investment. In Chapter 4, for contrast, are presented threads and risks associated with the process of globalization in relation to the German labor market, economy and foreign trade. Such structure of work, with an indication of benefits and risks, let the author refers to the research problem with higher awareness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Börsch-Supan A. (2006), Der deutsche Arbeitsmarkt in Zeiten globalisierter Märkte, Berlin.
 • Broda C., Weinstein D. (2006), Globalization and the gains from variety, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 121, nr. 2.
 • Cziomer E. (2000), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, [w:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej politycznie Europie, t. 3, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • DIHK (2012), Auslandsinvestitionen in der Industrie, Deutscher Industrie und Handelskammertag.
 • Hagelüken A. (2014), Angst vor Globalisierung ist unbegründet, Studie zu EU-Osterweiterung.
 • Institut für Demoskopie Allensbach (2006), Globarisierung - die meisten sehen mehr Risiken als Chancen, nr 11.
 • Krugman P. (1979), Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade, "Journal of International Economics", vol. 9.
 • Matthes J., Langhorst C., Herzog B. (2008), Deutschland in der Globalisierung - Auswirkungen und Handlungsansätze für eine bessere Balance zwischen Gewinnern und Verlierern, "Zukunftsforum Politik", nr 89.
 • Misala J. (2005), Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Warszawa.
 • Misiak W. (2010), Globalizacja - więcej niż podręcznik, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp.z o.o., Warszawa.
 • Radło M. (2008), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, Warszawa.
 • Remsperger H. (2007), Globalisierung: Chance oder Bedrohung für Deutschland?, Lipsk.
 • Römer C. (2007), Offshoring - Wie viele Jobs gehen ins Ausland? Auslandsinvestitionen, Produktionsverlagerungen und Arbeitsplatzeffekte, Köln.
 • Sachverständigenrat (2004), Erfolge im Ausland - Herausforderungen im Inland, Stuttgart. Sinn H. (2005), Basar-Ökonomie Deutschland -Exportweltmeister oder Schlusslicht, Berlin.
 • Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków.
 • Witkowska J. (1993), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w UE, Real Press, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361174

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.