PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 15 | 33--47
Tytuł artykułu

Rola strategii rozwoju lokalnego w zarządzaniu gminą - studium przypadku gminy Jeżów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Local Development Strategy for the Management of Municipalities - Case Study of Citie Jeżów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przedstawienie istoty, założeń i określenie roli strategii rozwoju lokalnego w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Jeżów. W artykule dokonano charakterystyki strategii gminy Jeżów na lata 2007-2015. Przedstawiono cele ogólne i szczegółowe oraz określono kierunki realizacji wyznaczonych priorytetów. Ponadto przeprowadzono analizę SWOT dla jednostki samorządu terytorialnego. W sposób szczegółowy zwrócono uwagę na gospodarkę w gminie Jeżów - określono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Podkreślono znaczenie planu finansowego gminy i powiązania z dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie powiatu i województwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na dokonanie oceny realizacji strategii rozwoju gminy Jeżów. Artykuł kończy konkluzja podsumowująca rolę strategii rozwoju lokalnego w zarządzaniu gminą. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim is to present the essence of considerations, assumptions and define the role of local development strategies in the management of local government on the example of Jeżów. The article presents the characteristics of the municipality Jeżów strategy for the years 2007-2015. The paper presents general ad specific objectives and orientations defined set of priorities. In addition, a SWOT analysis for local governments. In detail highlighted on the economy in the municipality Jeżów - identified strengths and weaknesses, opportunities and threats. Stressed the importance of the financial plan of the municipality and the link with the strategic documents developed at the district and province. The study allowed us to evaluate the development strategy Jeżów municipalities. The article ends with a conclusion summarizing the role of local development strategies in the management of the municipality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Dorożyński T., Urbaniak W. (2011), Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim, raport częściowy.
 • Goliat K., Stępniarek I., Michalska H., Jeżów niepowtarzalny klimat, publikacja w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' przygotowana przez Gminę Jeżów, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • Hausner J (red.), Górniak J., Mazur S., Kołdras S., Paszkowska R., (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Lubińska T. (red.) (2005), Budżet państwa i samorządów decentralizacja - oświata, studium porównawcze, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Mosakowski E. (1997), Strategy Making under Causal Ambiguity: Conceptual Issues and Empircial Evidence, "Organization Science".
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, (2011) Łódź, listopad.
 • Stuglik J. (2008), Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania strategicznego w gminie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Sztando A. (2005), Progospodarczy obszar polityki ekologicznej władz lokalnych [w:] Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Sztando A. (2009), Przedmiot i podmiot strategii rozwoju gminy, Opublikowany w Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Ekonomiczne problemy usług nr 29, Zeszyty Naukowe 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Uchwała Nr XI/90/07 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 września 2007 r., załącznik: Strategia Rozwoju Gminy Jeżów, maj 2007.
 • Uchwała Rady Gminy Jeżów nr XXIX/202/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Jeżów, Leszczyny, Władysławowo i Przybyszyce.
 • Uchwała nr XXVI/178/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/112/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
 • Uchwała nr XXXIII/143/2008 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Brzezińskiego na lata 2007-2013.
 • Wołowiec T., Reśko D. (2012), Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą, Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 5 (2/2012), s. 64.
 • www.bip.jezow.pl/?cid=185 (dostęp: 19.10.2014).
 • www.gminy.pl/pages/Other/db.HTML (dostęp: 20.10.2014).
 • www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_gmin/brzezinski/gmina_jezow.pdf
 • Zalewski A. (red.) (2007), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.