PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 110 Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa. | 91--106
Tytuł artykułu

Uwarunkowania wdrażania innowacji w małych przedsiębiorstwach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions for the Implementing of the Innovation in Small-Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamika zachodzących zmian powoduje, że umiejętność wdrażania innowacji staje jedną z kluczowych umiejętności przedsiębiorstwa w drodze do uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej oraz kształtowania jego możliwości rozwojowych i generowania zysków. Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę we współczesnej gospodarce, stanowiąc także środowisko generowania nowych miejsc pracy. Zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju wymaga podjęcia działań mających na celu zwiększenie ich poziomu innowacyjności oraz promocji dobrych praktyk w zakresie pobudzania innowacyjności i rozwoju wiedzy o transferze wiedzy. Wdrażanie innowacji wymaga wprowadzenia nowych metod zarządzania oraz dokonywania zmian w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. W opracowaniu nowego modelu prowadzenia biznesu jest niezbędne uwzględnienie specyfiki małego przedsiębiorstwa i wykorzystanie unikalnych cech, takich jak: ograniczona wielkość podmiotu, szybkość i elastyczność w podejmowaniu decyzji, bliskie i niesformalizowane kontakty z pracownikami. Istotna jest również sieć osobistych kontaktów z klientami i dostawcami oraz szybka reakcja na zmiany w otoczeniu, ułatwiająca wprowadzanie innowacji. (abstrakt autora)
EN
Current market dynamic determines the ability to implement an innovation as a primary enterprise ability to 1) gain competitive advantage, 2) shape possibility of its development and generate profit. Small and medium enterprises are playing the crucial role in the contemporary economy, by generating new places of employment. In maintaining of their correct functioning scheme and development certain activities should be undertaken to rise enterprise level of innovativeness, and promote the transfer knowledge development. Accustoming the innovation requires new methods of management and changes in the organizational culture of the enterprise. Taking into consideration the specific of small business, especially its unique character, i.e. limited size, swiftness and flexibility of decisions, close and informal relationship with the employees, is a key to establish new managerial model for the enterprise. A network of personal contacts with customers and suppliers and a fast reaction to changes within environment is also essential for implementing innovations. (author's abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Antoszkiewicz J. D., Innowacje w firmie, Poltext, Warszawa 2008.
 • Czapiński J., Miękkie kapitały a dobrobyt materialny: wyzwania dla Polski, [w:] W kręgu psychologii społecznej, red. J. Czarnota-Bojarska, I. Zinserling Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2012.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającemu włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, KOM (2010)2020, wersja ostateczna, Bruksela, 3 marca 2010, http://ec.europa.eu/ eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 • Innovation Union Scoreboard 2013, European Union, Brussels 2013, http://ec.europa. eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf.
 • Innowacja, hasło w: Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
 • Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce, Ernst & Young, Warszawa 2009.
 • Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Neć M., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle innych krajów Europy, [w:] Świt innowacyjnego społeczeństw. Trendy na najbliższe lata, red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2013.
 • Nowakowska A., Region innowacyjny - procesy innowacji i polityka innowacyjna w rozwoju regionu, [w:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2011.
 • Oslo Manual: Proposed guidelines for collecting and technological interpreting innovation, Eurostat; OECD, http://www.oecd.org/sti/inno/2367580.pdf.
 • Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Plawgo B., Klimczak T., Czyż P., Boguszewski R., Kowalczyk A., Regionalne Systemy Innowacji w Polsce- raport z badań. PARP, Warszawa 2013.
 • Schumacher E.F., Małe jest piękne, PIW, Warszawa 1981.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Simon H., Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Unia innowacji, projekt przewodni Strategii Europa 2020, Komunikat Komisji Europejskiej, KOM(2010) 546, wersja ostateczna, Bruksela 2010, http://www.europarl. europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0546_/ com_com(2010)0546_pl.pdf.
 • Wiśniewska J., Innowacje w usługach we współczesnej gospodarce, [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji, red. R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, UE w Krakowie, Kraków 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.