PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 204 Inwestycje i nieruchomości: wybrane zagadnienia | 80--95
Tytuł artykułu

Ocena wybranych baz danych prywatnych i publicznych wykorzystywanych do sporządzania w latach 2006-2012 raportów rynkowych dotyczących transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych: na przykładzie Katowic

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of Selected Private and Public Databases Used to Prepare Market Reports on Residential Real Estate Sales Transactions in 2006-2012 - on The Example of the City of Katowice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost znaczenia nieruchomości w gospodarce powoduje zwiększone zapotrzebowanie na wiarygodne informacje rynkowe. W odpowiedzi na to podmioty publiczne i prywatne przygotowują różnorodne opracowania analityczne. W przypadku podmiotów publicznych informacje są udostępniane inwestorom w periodycznych raportach rynkowych; część podmiotów prywatnych również upublicznia fragmentaryczne informacje. Inspiracją do podjęcia tematu były obiecujące wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w 2011 r.1, w których krytycznie oceniono całokształt przyjętych rozwiązań systemowych dotyczących sposobu organizacji publicznych rejestrów odnotowujących transakcje sprzedaży na rynku nieruchomości oraz wyniki badania rynku nieruchomości przedsiębiorstw z 2009 r.2, które wskazywały na błędne oceny podstawowych parametrów tego rynku. Celem prowadzonych badań jest ocena kompletności i sposobu gromadzenia danych o sprzedaży lokali mieszkalnych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), Narodowy Bank Polski (NBP), Związek Banków Polskich (AMRON)3 oraz lokalną bazę rzeczoznawców majątkowych (Baza RM)4. Szczegółowe wyniki badań dotyczą lokalnego rynku Katowic. W publikacji prezentuje się uzupełnione i skorygowane wyniki badań własnych z lat 2009 i 2011 w odniesieniu do rynku lokali mieszkalnych, który jest najczęściej analizowany przez podmioty publiczne i prywatne, a ponadto charakteryzuje się dużą aktywnością oraz względną jednorodnością i stabilnością warunków funkcjonowania.(fragment tekstu)
EN
The growing importance of real estate in the economy has resulted in an increased demand for reliable market information. In response to this, public and private entities have been preparing a variety of analytical studies. In case of public entities, investors are provided with information through periodic market reports, and some private entities also make fragmentary information available to the public. The topic for this paper was inspired by the promising results of a pilot study conducted in 2011 which involved a critical assessment of all adopted system solutions concerning the organization of public registers recording sales transactions in the real estate market. Another inspiration came from the results of a 2009 study of the commercial real estate market which revealed incorrectness of the evaluation of its basic parameters. The aim of this study is to assess the completeness and methodology of data collection on residential real estate sales transactions by the Central Statistical Office of Poland (GUS), the National Bank of Poland (NBP), the Polish Banks Association (AMRON) and the local database of real estate appraisers (Baza RM). The detailed results of the study refer to the Katowice market. The paper presents supplemented and corrected results of the author's own research from 2009 and 2011 on the residential real estate market, which is the most frequently analyzed market by both public and private entities and is highly active, as well as relatively homogeneous and stable in terms of its operating conditions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 23 lata polskiego rynku nieruchomości. Monitoring za lata 1990-2012, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2013, http://irm.krakow.pl/uploadUser/file/Monitoring_2013.pdf.
 • Bariery informacyjne rozwoju rynku nieruchomości. Polska na tle wybranych krajów, II etap badań (Badania statutowe), Kierownik projektu: H. Henzel, członkowie zespołu: J. Konowalczuk, T. Ramian, K. Śmietana, E. Zagórska, M. Wilczek, T. Bolek, A. Maszczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Katowice 2011, maszynopis.
 • Furga J., Tworzenie baz danych o nieruchomościach oraz modeli oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości w oparciu o nowe wymogi Rekomendacji J, 2013, http://www.ehipoteka.pl/ehipoteka/Szkolenia-i-konferencje/Szkolenia/18.11.2013 r.
 • Konowalczuk J., The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland, "Real Estate Management and Valuation" 2014, Vol. 22, No. 2.
 • Konowalczuk J., Źródła informacji o rynku nieruchomości w Polsce [w:] Bariery informacyjne rozwoju rynku nieruchomości. Polska na tle wybranych krajów, II etap badań (Badania statutowe), Kierownik projektu: H. Henzel, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011, maszynopis.
 • Nieruchomości przemysłowe a rynek. Diagnoza stanu i perspektywy rozwoju na Śląsku (Badania statutowe), Kierownik projektu: H. Henzel, członkowie zespołu: J. Konowalczuk, T. Ramian, K. Śmietana, E. Zagórska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Katowice 2009, maszynopis.
 • Obrót nieruchomościami w 2007 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2008.
 • Obrót nieruchomościami w 2008 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2009.
 • Obrót nieruchomościami w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 • Obrót nieruchomościami w 2010 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
 • Obrót nieruchomościami w 2011 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012.
 • Obrót nieruchomościami w 2012 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2013.
 • Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010 r. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny we współpracy z Oddziałami Okręgowymi, Warszawa, Wrzesień 2011 r., s. 169-181 (Część III Monografie 16 miast w Polsce), www.nbp.gov.pl.
 • Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny we współpracy z Oddziałami Okręgowymi, Warszawa, sierpień 2013, www.nbp.gov.pl.
 • Rynek lokali mieszkalnych w latach 2006-2009, Katowice - konurbacja, KAT/M/2006-2009. System AMRON, www.amron.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.