PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 72 Kontrola zarządcza w praktyce | 133--144
Tytuł artykułu

Opcje realne w zarządzaniu ryzykiem w sektorze publicznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Real Options in Risk Management in Public Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem opracowania jest ukazanie ograniczeń tradycyjnych metod oceny projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym oraz wskazanie możliwości zastosowania w tym sektorze opcji realnych, jako zaawansowanych narzędzi budżetowania kapitałów uwzględniających ryzyko. Metodologia badania - Metodyka przyjęta w opracowaniu uwzględnia wnioskowanie prowadzące do uogólnień w zakresie zastosowania opcji realnych w sektorze publicznym. Wykorzystano w tym celu ustalenia innych badaczy i autorskie uporządkowanie analizowanych problemów. Wynik - Uzyskane wyniki wskazują możliwości i zasadność stosowania podejścia opcyjnego do oceny projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym, a także wskazują na trudności z tym związane. Oryginalność/Wartość - Oryginalność artykułu zawiera się w uzasadnieniu, że z jednej strony opcje realne stanowią nowoczesny instrument budżetowania kapitałów, uwzględniający ryzyko projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym, z drugiej wymagają od menedżerów sektora publicznego zmiany myślenia ukierunkowanego na tradycyjną analizę kosztów i korzyści oraz techniki oparte na dyskontowaniu przepływów pieniężnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this paper is to show the limitations of traditional methods of investment appraisal in the public sector and to indicate the possible uses of real options as advanced tools of capital budgeting taking into account risk. Design/Methodology/approach - Methodology adopted in the paper takes into account the deductive reasoning leading to general conclusions on the application of real options in the public sector. The findings of other researcher as well as the Autor's own conclusions were elaborated. Findings - The results include the description of the possibilities and rationales of the option approach to the evaluation of investment projects in the public sector and indication of the difficulties associated with it. Originality/value - The originality of the article is supported by the conclusions that on the one hand real options are modern instruments of capital budgeting taking into account the risk of investment projects in the public sector, on the other hand require public sector managers think differently and focusing not only on traditional cost-benefit analysis and techniques based on discounted cash flows. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Brealey R.A., Myers S.C. (2003), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill.
  • Damodaran A. (2003), The Promise of Real Option, w: The Revolution in Corporate Finance, red. J.M. Stern, D.H. Chew, Blackwell Publishing.
  • Myers S.C. (1977), Determinants of Capital Borrowing, "Journal of Financial Economics" 1977, vol. 5.
  • Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  • Rudny W. (2004), Wykorzystanie opcji realnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa.
  • Schubert W., Barenbaum L. (2007), Real Options and Public Sector Capital Project Decision-Making, "Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management" 2007, vol. 19 (2).
  • Trigeorgis L. (1998), Real Options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, The MIT Press, Cambridge.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2013 poz. 885.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.