PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 377 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa | 243--251
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna jako narzędzie wspierające zrównoważony rozwój organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State Aid as a Tool for Supporting Sustainable Development of Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wsparcie wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju powinno się odbywać na każdym poziomie zarządzania i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów. Instrumenty te mogą mieć charakter prawny lub finansowy. Jednym z finansowych instrumentów wsparcia zrównoważonego rozwoju może być pomoc publiczna. Pomoc publiczna może być szczególnie istotnym instrumentem wdrażania zrównoważonego rozwoju na szczeblu przedsiębiorstw. Pewne rodzaje pomocy publicznej mogą bowiem ułatwiać przedsiębiorcom wejście na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Badania przeprowadzone w artykule mają na celu udzielenie odpowiedzi na dwa pytania badawcze. Po pierwsze, jakie cechy powinna posiadać organizacja, aby mogła być traktowana jako organizacja zrównoważona, a po drugie, we wdrażaniu których aspektów zrównoważonego rozwoju użytecznym instrumentem może być pomoc publiczna. Przeprowadzone badania pokazały, że odpowiednie ukierunkowanie pomocy publicznej może przyczynić się do wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w organizacji. Istnieją bowiem rodzaje pomocy publicznej, które mają na celu wspieranie tej koncepcji rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
Supporting the implementation of the concept of sustainable development should take place at every level of management and requires the use of a variety of instruments. These instruments may be legal or financial. One of the financial instruments supporting sustainable development might be state aid. State aid may be a particularly important instrument for the implementation of sustainable development at the enterprise level because some types of state aid may facilitate entrepreneurs to enter the path of sustainable development. Studies conducted in the article are designed to answer two research questions. Firstly, what characteristics should an organization have in order to be considered as a sustainable organization. Secondly, in the implementation of which aspects of sustainable development state aid can be a useful instrument. Research has shown that properly targeted state aid can contribute to the implementation of the concept of sustainable development in the organization. There are types of aid that are aimed at the sustainable development of the organization.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamczyk J., 2001, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Chajęcki A., Kozakiewicz K., 2003, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw jako szansa poprawy konkurencyjności, [w:] H. Bieniok, Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 • Hancher L., Ottervanger T., Slot P.J., 2012, EU State Aids, Sweet&Maxwell, London.
 • Komunikat Komisji, 2009a, Kryteria analizy zgodności pomocy państwa na szkolenia w sprawach podlegających zgłoszeniu indywidualnemu, Dz. U. C 188 z 11/08/2009.
 • Komunikat Komisji, 2009b, Kryteria analizy zgodności pomocy państwa przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, podlegającej obowiązkowi zgłoszenia indywidualnego, Dz. U. C 188 z 11/08/2009.
 • Modzelewska-Wąchal E., Pełka P., Stasiak M., 2001, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie, LexisNexis, Warszawa.
 • Nykiel-Mateo A., 2009, Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa.
 • Oleńska J., Borys T., 2001, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem a Agenda 21. Wystąpienie na seminarium "Zrównoważony rozwój - od teorii do praktyki, Pierwsza Warszawska Agenda 21 i Umbrella Project, Warszawa.
 • Piontek F., 2000, Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i zrównoważonym (trwałym) rozwoju, "Problemy Ekologii", nr 5.
 • Piontek F., 2001, Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, "Ekonomia i Środowisko", Białystok 2001.
 • Ptak M., 2013, Metody internalizacji kosztów zewnętrznych związanych z emisją gazów cieplarnianych, [w:] J. Adamek, T. Orzeszko, Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 297, Wrocław 2013.
 • Rozporządzenie Komisji, 2008, (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
 • Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, 2006, Dz. Urz. C 323/2006.
 • Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, 2004, Dz. Urz. C244/2004.
 • Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020, 2014, Dz. U. C 200 z 28/06/2014.
 • United Nations, 1987, Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common future, http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. C 115/2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.