PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 377 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa | 267--279
Tytuł artykułu

Inteligentna specjalizacja jako droga do zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Smart Specialisation as a Way to Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badawczym pracy jest przedstawienie koncepcji inteligentnej specjalizacji, szczególnie akcentowanej w nowej perspektywie finansowania polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przez pryzmat jej znaczenia z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono definicję i istotę koncepcji smart specialisation oraz przy użyciu metody desk research poddano analizie dokumenty o charakterze strategicznym, mające bezpośredni lub pośredni związek z koncepcją, ukazano także jej korelację z rozwojem zrównoważonym. Wskazano również na konieczność zaangażowania się regionów w kreowanie strategii innowacji ukierunkowanych na inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu. Kolejnym aspektem badawczym było studium przypadku Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji na lata 2014-2020 (RIS 3).(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of paper is to present the concept of smart specialization, particularly emphasized in the new financing term of EU cohesion policy for the period 2014-2020 through the prism of its importance from the point of view of sustainable development. The paper presents the definition and essence of the concept of smart specialization and using the method of desk research analyzes the documents of a strategic nature, having a direct or indirect relationship with the concept and shows its correlation with sustainable development. The paper points out the need to involve the regions in creating an innovation strategy focused on intelligent and sustainable development. Another aspect of the research is to study the case of Regional Innovation Strategy of the Podkarpackie Voivodeship for smart specialization for 2014-2020 (RIS 3).(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Baier E., Kroll H., Zenker A., Templates of smart specialisation: Experiences of place-based regional development strategies in Germany and Austria, Working Papers Firms and Region No. R5/2013, Karlsruhe 2013, s. 4.
 • Borys T., Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej pespektywy finansowej Unii Europejskiej, "Ekonomia i Środowisko" 2013, nr 1 (44), s. 12.
 • Camagni R., Capello R., Patterns and the EU Regional Policy Reform: Towards Smart Innovation Policies, Bratislava 2012, http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa12/e120821aFinal00190.pdf (1.06.2014), s. 4.
 • Carley M., Spapens P., Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok-Warszawa 2000.
 • Del Castillo J., Barroeta B., Paton J., Converting smart specialisation into a regional strategy, INFYDE Working Paper Year 1, vol. 2, no. 1, Información Y Desarrollo S.L. 2011, s. 1.
 • European Commission, Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisation, 2012a, s. 1-104.
 • European Commission, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), Luxembourg 2012b, s. 9.
 • European Commission, Knowledge for Growth European Issues and Policy Challenges, Luxembourg 2008, s. 1-36.
 • Giannitsis T., Technology and specialisation: strategies, options, risks, "Knowledge Economists Policy Brief", no. 8, May 2009, s. 4.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, s. 5.
 • Komisja Europejska, Przewodnik strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg 2012, s. 1-121.
 • Komisja Europejska, Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji, Luksemburg 2014, s. 2.
 • Masdar City, Exploring Masdar City, s. 1-44.
 • Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), Warszawa 2014, http://www.mg.gov.pl/files/upload/15049/Krajowa inteligentna specjalizacja.pdf (1.06.2014), s. 1-79.
 • OECD, Sustainable Manufacturing and Eco-Innovation. Framework, Practices and Measurement, 2009, s. 13.
 • Perks B., Appalachian Heartbreak. Time to End Mountaintop Removal Coal Minin, Natural Resources Defense Council, s. 1-12.
 • Woźniak L., Dziedzic S., Ekoinnowacje jako priorytetowy kierunek Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2013.
 • Woźniak L., Sobkowiak A., Dziedzic S. i in., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (projekt), Rzeszów 2014, s. 38-39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.