PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 72 Kontrola zarządcza w praktyce | 185--194
Tytuł artykułu

Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Przybliżenie problematyki samooceny jako procesu, za pomocą którego decydenci samorządowi mogą dokonywać ewaluacji funkcjonowania systemu rachunkowości. Metodologia badania - Przyjęta metoda badawcza koncentrowała się na analizie krytycznej literatury przedmiotu. Przeprowadzono studia literaturowe publikacji naukowych, wybranych regulacji prawnych, wytycznych agend rządowych, a także wykorzystano własne doświadczenie zawodowe wynikające z ugruntowanej praktyki audytorskiej. Wynik - Badania pozwalają na sformułowanie ogólnego wniosku, zgodnie z którym wewnętrzna ocena dokonywana w postaci samooceny zdecydowanie zwiększa szansę na zidentyfikowanie ewentualnych luk oraz czynników ryzyka w systemie rachunkowości. Oryginalność/Wartość - Przedstawione w artykule rozwiązania mogą być wykorzystane na płaszczyźnie praktycznej na etapie projektowania założeń organizacyjnych samooceny, jak również interpretacji uzyskanych wyników. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The main objective of this article was to present the issues of self-assessment as a process by which local government decision-makers can make evaluation of the functioning of the accounting system. Design/Methodology/approach - The adopted research method focused on critical analysis of the literature. Literature studies conducted scientific publications, selected regulations, guidelines government agencies, and used his own experience resulting from the established practice of the audit firm. Findings - Research allows us to formulate a general proposal, according to which internal assessment carried out in the form of self-assessment by far greater chance to identify potential gaps and risks in the accounting system. Originality/value - Solutions presented in this article can be used on a practical level in the design assumptions of organizational self-assessment as well as the interpretation of the results. (original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Czerwiński K. (2003), Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, wyd. LINK, Szczecin.
 • Dziedziczak I. (2010), Planowanie kontroli na podstawie oceny ryzyka, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Knedler K., Stasiak M. (2005), Audyt wewnętrzny w praktyce, audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź.
 • Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
 • Kowalczyk E. (2010), Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Presscom, Wrocław.
 • Kumpiałowska A. (2011), Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 • Micherda B., (2004), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Pfaff J. (2010), Metodyka realizacji czynności kontrolnych, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Potoczny K. (2001), Rachunkowość budżetowa, Wyd. eMPi2, Poznań.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych, Druk Sejmowy nr 1181.
 • Walińska E. (2014), Komentarz do ustawy o rachunkowości, SIP LEX/el.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361325

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.