PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 204 Inwestycje i nieruchomości: wybrane zagadnienia | 210--219
Tytuł artykułu

Prawno-organizacyjne podstawy rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych w województwie śląskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal and Organising Basics of Regeneration of Degraded Post-Industrial Areas Undertaken in Silesian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych wpisuje się w kontekst zrównoważonego rozwoju, poprzez ich zagospodarowanie polegające na nadaniu im nowych funkcji użytkowych1. Sprzyjając porządkowaniu powierzchni ziemi i przywracaniu ładu przestrzennego, rewitalizacja wpływa na zmianę postrzegania dawnych obszarów przemysłowych. Celem artykułu jest charakterystyka rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem jej prawno-organizacyjnych podstaw.(fragment tekstu)
EN
Today's sustainable development policies contribute to tidying up of the land and restoring of the environmental order, as well as affecting, in a way, the change in perception of former industrial areas. The revitalization of degraded post-industrial areas is part of sustainable development and triggers the mechanism of bringing the restored areas back to the market in order to redevelop them by adding new functionalities. The goal (objective) of this article is to describe legal and organising basics of regeneration of degraded post-industrial areas encouraging economical regional development in Silesian Voivodeship.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bolek T., Henzel H., Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K., Wilczek M., Zagórska E., Inwestycje na terenach poprzemysłowych a lokalny rynek nieruchomości, Badania statutowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Bolek T., Henzel H., Konowalczuk J., Ramian T., Śmietana K., Wilczek M, Zagórska E., Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowych w województwie śląskim, Badania statutowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Bretner M., Kobus M., Krakowczyk M., Pawlas Ł., Zabijak M., Zbróg A., Aglomeracja Górnośląska - ośrodek synergii tradycji poprzemysłowej i nowoczesnej metropolii [w:] Nowoczesne zasoby Śląska. Nowoczesne nieruchomości. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Katowice - Zabrze, 22-23.IV.2009.
 • Cichy K., Ochrona środowiska w regionie Górnego Śląska [w:] Działania proekologiczne samorządów terytorialnych oraz zakładów przemysłowych subregionu zachodniego województwa śląskiego po wstąpieniu do Unii Europejskiej, IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Materiały konferencyjne, Jastrzębie Zdrój, 20.10.2004 NOT, Rybnik 2004.
 • Dulias R., Hibszer A., Województwo śląskie. Przyroda. Gospodarka. Dziedzictwo kulturowe, Wydawnictwo Kubajak, Kraków 2004.
 • Gasidło K., Kierunki przekształceń terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Gorgoń J., Środowiskowe i przestrzenne wyzwania przekształceń obszarów post-industrialnych [w:] Konferencja pt. "Nowoczesne zasoby Śląska. Nowoczesne nieruchomości. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych", Katowice - Zabrze, 22-23.IV.2009 r.
 • Gorgoń J., Starzewska-Sikorska A., Recykling przestrzeni - rola planowania przestrzennego w przekształceniach terenów poprzemysłowych [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą, CB i DGP Sp. z o.o., Ustroń, 08-10.10.2007 r.
 • Lorek A., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i pogórniczych w regionie śląskim [w:] Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich, red. D. Kotlorz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018.
 • Program rządowy dla terenów poprzemysłowych przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r., Warszawa, 27 kwietnia 2004 r., Ministerstwo Środowiska.
 • Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Sokół W.A., Zakres zrównoważonej rewitalizacji terenów poprzemysłowych [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą, CB i DGP Sp. z o.o., Ustroń, 08-10.10.2007 r.
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020", Katowice, luty 2010.
 • Strzyszcz Z., Łukasik A., Szuszkiewicz M., Wawel M., Magnetyczne i geochemiczne anomalie gleb w transekcie Bytom-Tarnowskie Góry, przyczyny ich powstania i skutki ekologiczne [w:] Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2010, red. J. Skowronek, IETU, CB i DGP Sp. z o.o. w Lędzinach, IV Międzynarodowa Konferencja 6-8 października 2010 r. w Ustroniu.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 1998, nr 91.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2006, nr 129.
 • Wrana K., Rewitalizacja poprzemysłowych przestrzeni symbolicznych miasta [w:] Konferencja pt. "Nowoczesne zasoby Śląska. Nowoczesne nieruchomości. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych", Katowice - Zabrze, 22-23.IV.2009 r.
 • Zagórska E., Działania podejmowane w województwie śląskim w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych [w:] Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia, red. K. Marcinek, "Studia Ekonomiczne" 2014, nr 177.
 • Zagórska E., Wojewódzkie bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych jako przykład podejmowania działań w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych [w:] Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe, red. K. Marcinek, "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 155.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361327

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.