PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 72 Kontrola zarządcza w praktyce | 259--267
Tytuł artykułu

Przydatność informacyjna rachunku zysków i strat w kontroli zarządczej na przykładzie firm farmaceutycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Usefulness of the Information In Management Control Contained In Profit and Loss Account Based on the Pharmaceutical Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie przydatności informacyjnej rachunku zysków i strat w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie wybranych firm farmaceutycznych. Główna teza opracowania wynika z przeświadczenia, że rachunek zysków i strat dostarcza menedżerom informacji o charakterze finansowym, które są niezbędne w kontroli zarządczej. Metodologia badania - Zastosowane metody badawcze zostały zdeterminowane głównym celem opracowania. Autorka wykorzystała informacje pozyskane od firm sektora farmaceutycznego na podstawie wywiadów, sprawozdań finansowych oraz zasobów internetowych. Wynik - Dokonując analizy, postawiono wnioski, dotyczące z jednej strony przesłanek świadczących o konieczności wykorzystania rachunku wyników w procesie zarządzania firmą, z drugiej - dylematów związanych z niedoskonałością obecnej formuły rachunku zysków i strat. Oryginalność/wartość - Opracowanie wskazuje na wykorzystanie przez menedżerów firm farmaceutycznych rachunku zysków i strat w procesie zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this article is focused on the usefulness of the information contained in Profit and Loss Account in management process. Methodology - There was used the information given by Polish companies though interview, their financial statement and taken from internet. The author was concentrated on such aspects as: the role of information and the usefulness of the financial information taken from profit and loss account. Financial issues, discussed in the practical part of the article, are based on pharmaceutical companies. Findings - The data from Profit and Loss Account are an important source of information of the managements process. Originality/value - the paper is discussed the range of using profit and loss account in management process. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Baltazar A., Czarnecki P., Majnusz M. (2006), Potrzeby użytkowników informacji finansowych, w: Rachunkowość przedsiębiorstw wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. S. Sojak, P. Kozak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Burzym E. (1998), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWN, Warszawa.
 • Chojna-Duch E., Kosikowski C. (2009), Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" nr 12.
 • Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Gmytrasiewicz M. (2009), Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 53 (109).
 • Goliszewski P. (1990), Koordynacja zasilania systemu w informacje, "Przegląd Organizacji" nr 11.
 • Hendriksen E.S., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Jaruga A. (2005), Ramy konceptualne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, SKwP, red. A. Jaruga, Warszawa.
 • Jarugowa A. (1992), Rachunkowość finansowa, RaFiB, Łódź.
 • Kuc B.R. (2009), Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Litwa P. (2007), Podstawy informacji ekonomicznej, w: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, red. M. Sierpińska, Vizja Press&IT, Warszawa.
 • Micherda B. (1998), Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Patterson R. (2002), Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, FRRwP, Warszawa.
 • Sawicki K. (2006), Funkcje rachunkowości w przedsiębiorstwach działających w warunkach niepewności i ryzyka, w: Dylematy teorii i praktyki zarządzania, red. M. Duczmal, T. Pokusy, t. II, Wyższa Szkoła Zarządzania i administracji w Opolu, Opole.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa.
 • Szczepanik Z. (1997), Istota rachunku wyników przedsiębiorstwa uspołecznionego w polskiej literaturze ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 89, Kraków.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Łódź.
 • Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • www.egospodarka.pl/108758,Firmy-farmaceutyczne-wyzwania-2014,1,56,1.html.
 • www.egospodarka.pl/108758,Firmy-farmaceutyczne-wyzwania-2014,2,56,1.html.
 • www.termedia.pl/Stanowisko-ZPHF-sytuacja-na-rynku-farmaceutycznym-w-2014-r-,10337.html.
 • www.biznes.interia.pl/giełdy/news/coraz-trudniejsza-sytuacja-na-polskim-rynku-farmaceutycznym,1904040,1844.
 • www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/mobile/raport-ustawarefundacyjna. pdf.
 • www.pharmaexpert.pl/media-files/PharmaExpert_podsumowuje_rynek_famaceutyczny___maj_2014.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.