PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 15 | 77--88
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość uczelni jako wyzwanie współczesności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship of the University as a Challenge of Reality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o rolę przedsiębiorczości w funkcjonowaniu uczelni i ofercie edukacyjnej szkół wyższych, a także identyfikacja czynników charakteryzujących przedsiębiorczy uniwersytet. W tym celu autorka dokonuje prezentacji koncepcji przedsiębiorczości wskazując na różnice w definiowaniu pojęcia przedsiębiorczości w naukach społecznych, opisuje także ewolucję modeli funkcjonowania uniwersytetu przez model średniowieczny, humboldtowski po koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczego. Podaje także przykłady przedsiębiorczych działań podejmowanych na uczelniach. Artykuł bazuje na analizie literatury. Główne wnioski wypływające z prezentowanej analizy, prowadzą do postawienia tezy, iż koncepcja uniwersytetu przedsiębiorczego, uwarunkowana zmianą sposobu zarządzania uczelniami, może okazać się dominującą w przyszłości i decydować o znaczeniu uniwersytetów w gospodarce. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is an attempt to answer the question about the role of entrepreneurship in universities management systems and identification of key features of entrepreneurial universities. Therefore author of this article presents theoretical concept of entrepreneurship and describes differences between them in social sciences. Article describes following stages of evolution from mediocre age university, humboldt's university till entrepreneurial concept. Article indicates examples of entrepreneurial intitiatives at universities. This article is based on a review of the literature. Main conclusions to this analysis lead to state, that the concept of entrepreneurial university, based on changes in universities management systems, may happen to be dominant in the future and decide about the meaning of universities in economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--88
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Brzozowski T. (2007), Przedsiębiorczość - pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 3.
 • Cieślik J. (2007), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2010), Uniwersytet - instytucja naukowo-edukacyjna czy przedsiębiorstwo? Szkoła wyższa w procesie zmiany [w:] Piekarski J., Urbaniak-Zając D. (red.), Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, Łódź.
 • Drucker P. (1998), Praktyka zarządzania, PWE, Kraków.
 • Gorzelak G. (2009), Uniwersytet przedsiębiorczy, "Forum Akademickie" nr 1.
 • Jóźwiak J., Morawski R. Z. (2009), Społeczna rola szkolnictwa wyższego i jego misja publiczna w perspektywie dekady 2010-2020 [w:] Rószkiewicz M. (red.), Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kraśnicka T. (2002), Przedsiębiorczość jako przedmiot badań ekonomistów, "Ekonomia", nr 4.
 • Kunasz M. (2008), Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 • Kunasz M. (2009), Potencjał przedsiębiorczości wśród studentów - przykład zastosowania metod wielowymiarowej analizy porównawczej, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
 • Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.
 • Marszałek A. (2008), Uniwersytet przedsiębiorczy jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Marszałek A. (2012), Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów, "e-mentor", nr 3.
 • Matusiak K.B (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Obłój K. (2001), Strategie organizacji, PWE, Warszawa.
 • Olearnik J. (2007), Obszary i formy działań uczelni dla wykształcenia przedsiębiorczego absolwenta [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pluta-Olearnik M. (2009), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa.
 • Pluta-Olearnik M. (2011), Rynkowe wyzwania dla sektora usług edukacji wyższej - perspektywa międzynarodowa [w:] Nowaczyk G., Sobolewski D. (red.), Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Radkiewicz W. (1996), Wybrane determinanty przedsiębiorczości [w:] Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Richert-Kaźmierska A. (2011), Przedsiębiorczość jako przedmiot nauczania na wyższej uczelni - wyzwania merytoryczne i metodyczne, "e-mentor", nr 2.
 • Röpke J. (1998), The Entrepreneurial University. Innovation, academic knowledge creation and regional development in a globalized economy, Märburg.
 • Schumpeter J. (1962), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Wach K. (2013), Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 9.
 • Wach K. (2007), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 • Wissema J.G. (2009), Uniwersytet Trzeciej Generacji, Uczelnia XXI wieku, Wydawnictwo ZANTE, Ziębice.
 • Zioła Z. (2012), Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.