PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 378 Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne | 30--43
Tytuł artykułu

Zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w tworzeniu sieciowego produktu turystycznego w regionie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Implementation of the CSR in the Creation of a Tourist Network Product in a Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest sformułowanie metodycznych podstaw wykorzystania koncepcji społecznej odpowiedzialności w tworzeniu sieciowego produktu turystycznego. Analiza literatury przedmiotu wskazuje, iż koncepcja CSR powinna ulec modyfikacji i rozszerzeniu, mając na uwadze cechy, specyfikę działania organizacji sieciowych oraz złożoność turystycznych produktów sieciowych. Ramy dla jej realizacji wyznaczają zasady turystyki zrównoważonej oraz turystyki odpowiedzialnej. Ich skuteczne i kompleksowe wdrożenie jest uwarunkowane jednoczesnymi działaniami w trzech wymiarach: społecznym (w tym etycznym), środowiskowym oraz ekonomicznym. Specyfika organizacji sieciowych powoduje, iż w koncepcji CSR powinien być uwzględniony dodatkowy wymiar związany z odpowiedzialnością wobec partnerów (ogniw/członków) sieci oraz działań edukacyjnych wobec turystów.(abstrakt oryginalny)
EN
The answer for uncontrolled development of mass tourism was the conception of sustainable tourism, responsible tourism and responsible tourist products. Corporate Social Responsibility became the meaningful issue. The purpose of the paper is formulating a methodical bases for the implementation of CSR in creating a network of a tourist product by a network in a region. A conducted analysis allowed to indicate that the CSR should be modified and widened because of the network organisation characteristics and the complexity of the tourist network product. The rules of sustainable tourism and responsible tourism are the framework for CSR. The effective and complex implementation of above mentioned rules is conditioned by taking simultaneous activities in the following areas: social (also ethical) responsibility, environmental responsibility and economic responsibility (fair economy). The characteristics of the network organisation caused the necessity of widening of CSR through adding another area of responsibility: the responsibility for a network nodes (partners). The implementation of CSR needs a complex approach. CSR strategy should be introduced on three levels: a network organisation, nodes (partners) and tourist (customer who buys the network products).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bachorski-Rudnicki M., Kroik J., 2012, CSR i zrównoważony rozwój w dobie współczesnej silnej konkurencji, Problemy Jakości, nr 1.
 • Blackstock K.L., Scott A., Hunter C., 2008, Measuring responsibility: an appraisal of a Scottish National Park's Sustainable tourism indicators, Journal of Sustainable Tourism, vol. 16, issue 3.
 • Bugdol M., 2010, Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wyd. UJ, Kraków.
 • CAPE TOWN DECLARATION on Responsible Tourism in Destinations August 2002, http://ejist.ro/files/pdf/355.pdf (15.05.2014).
 • Cooper Ch., Scott N., Baggio R., 2009, Network position and perception of destination stakeholders importance, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, vol. 20, no. 1.
 • Czakon W., 2011, Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 11.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czernek K., 2011, Instytucje jako uwarunkowania współpracy w regionie turystycznym - ujęcie z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dahlsrud A., 2008, How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions, Corporate Social Responsibility & Environmental Management, nr 15(1).
 • Dębski M., 2012, Współpraca interesariuszy destynacji w procesie kreowania jego konkurencyjności, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 • Dodds R., Joppe M., 2005, CSR in the Tourism Industry? The Status of and Potential for Certification, Codes of Conduct and Guidelines June.//www.turismdurabil.ro/literatura/csr/additional_ documents /ICSR+in+the+Tourism+Industry - study.pdf.
 • Golja T., Krstinić Nižić M., 2010, Corporate social responsibility in tourism - the most popular tourism destinations in Croatia: comparative analysis, Management, vol. 15, 2.
 • Gołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, WN PWN, Warszawa.
 • Jabłoński A., Jabłoński M., 2013, Model zarządzania regionem oparty na koncepcji zarządzania wartością regionu, Problemy Jakości, nr 11.
 • Kachniewska M., 2012, Zastosowanie analizy sieci społecznych w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem turystyki miejskiej, [w:] Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji, red nauk. T. Żabińska, ZN nr 119, UE w Katowicach, Katowice.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 • Kurek W., 2008, Turystyka, WN PWN, Warszawa.
 • Lachiewicz S. (red.), 2008, Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E., 2011, Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Łobejko S., 2010, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI w., Wyd. SGH, Warszawa.
 • Łobejko S. (red.), 2012, Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Macias J., 2012, Nowe formy relacji międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw, Problemy Jakości, nr 6.
 • Macias J., 2013, Sieci międzyorganizacyjne - podejście do strategii przedsiębiorstw, Problemy Jakości, nr 12.
 • Maciąg J., 2014, Jakość sieciowego produktu turystycznego - definiowanie, wymiary i cechy jakości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w druku).
 • Manente M., Minghetti V., Mingotto E., 2014, Ranking Assessment Systems for Responsible Tourism Products and Corporate Social Responsibility Practises, [w:] Managing Tourism in a Changing World, red. R. Baggio, W. Czakon, M.M. Mariani, Routledge.
 • Miles R., Snow C., 1986, Network Organisations: New Concepts for New Forms, McKinsey Quarelly.
 • Najda-Janoszka M., 2012, Współdziałanie przedsiębiorstw turystycznych w ramach działalności innowacyjnej, Przegląd Organizacji, nr 12.
 • Niemczyk J., Jasiński B., 2012, Wstęp, [w:] Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, C.H. Beck. Warszawa.
 • Niezgoda A., 2008, Turystyka zrównoważona - istota, zasady i krytyka koncepcji, [w:] Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejski, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Paliwoda-Matiolańska A., 2009, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Rapacz A., 2008, Rola klastrów w kształtowaniu struktury i jakości produktu turystycznego regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Gospodarka a Środowisko, nr 29.
 • Reichel J., 2011, Badanie społecznej odpowiedzialności organizacji - co i jak badać?, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Scott N., Laws E., 2010, Advances in service networks research, The Service Industries Journal, vol. 30, no. 10, August 2010, s. 1584.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2011, Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Szumniak-Samolej J., 2013, Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Poltext, Warszawa.
 • Thomson G.F., 2010, The Logic and Limits of Network Forms of Organization, Beetween Hierarchies&Markets, Oxford.
 • Zehrer A., Raich F., 2010, Applying a lifecycle perspective to explain tourism network development, The Service Industries Journal, vol. 30, no. 10, August, s. 1683-1705.
 • Zmyślony P., 2008, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Żabińska T., Maciąg J., 2014, Zarządzanie jakością sieciowego produktu turystycznego (na przykładzie wybranych produktów województwa śląskiego), [w:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata, G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań (w druku).
 • [www 1] www.ethics.unwto.org/en/.../global-code-ethics-tourism (15.05.2014).
 • [www 2] http://ejist.ro/files/pdf/355.pdf (15.05.2014).
 • [www 3] www.unep.fr/shared/.../3207-TourismAgenda.pdf (15.05.2014).
 • [www 4] http://www.thecode.org/ (15.05.2014).
 • [www 5] http://www.unwto.org/climate/index.php (15.05.2014).
 • [www 6] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/what-is-eden/index_pl.htm (26.05.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.