PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 378 Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne | 44--58
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność sprzedawców jako wskaźnik kapitału społecznego regionów Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Responsibility of Sellers as an Index of Social Capital of Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano problemy definicyjne i interpretacyjne kapitału społecznego. Wskazano na źródła trudności pomiaru kapitału społecznego, stosowane metody i ich mankamenty oraz zaproponowano własną propozycję pomiaru, bazującą na systemie komentarzy serwisu aukcyjnego Allegro, którą zastosowano do oceny kapitału społecznego regionów (województw) Polski. Uzyskane wyniki skonfrontowano z wynikami innych miar kapitału społecznego polskich regionów, opartych na danych GUS, Diagnozy Społecznej oraz Państwowej Komisji Wyborczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents definition and interpretation problems of social capital. It pointed to the source of the difficulty of measuring social capital, the methods used and their shortcomings and proposed its own proposal for measurement, based on a system of comments of Allegro auction service, which was used to assess social capital of regions (voivodeships) of Poland. The results were confronted with the results of other measures of social capital of Polish regions.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Barney J., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management 17 (1): 99-120.
 • Bartkowski J., 2007, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, M. Herbst (red.), Warszawa: Scholar.
 • Beugelsdijk S., 2006, A note on the theory and measurement of trust in explaining differences in economic growth, Cambridge Journal of Economics 30 (3): 371-87.
 • Bourdieu P., 1986, The Forms of Capital, [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, J.G. Richardson (red.), New York: Greenwood Press.
 • Burt R.S., 2001, Structural Holes Versus Network Closure as Social Capital, [w:] Social Capital: Theory and Research, N. Lin, K. Cook, R.S. Burt (red.), 31-56, Nowy Jork: Aldine de Gruyter.
 • Coleman J., 1988, Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, nr 94: S95-S120.
 • - 1990, Fondations of Social Theory. Cambrigde, MA: Harvard University Press.
 • Collier P., 2002, Social Capital and Poverty: a Microeconomic Perspective, [w:] The Role of Social Capital in Development: An Empirical Assessment, Ch. Grootaert i T. van Bastelaer (red.), 19-41, Cambridge: University Press.
 • Cox E., Caldwell P., 2000, Making Policy Social, [w:] Social Capital and Public Policy in Australia, I. Winter (red.), Melbourne: Australian Institute of Family Studies.
 • "Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków", 2007, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Fukuyama F., 1997, Social capital and the modern capitalist economy: creating a high trust workplace, Sten Business Magazine.
 • Fukuyama F., 2001, Social capital, civil society and development, Third World Quarterly 22 (1): 7-20.
 • Granovetter M.S., 1973, The strength of weak ties, American Journal of Sociology 78 (6): 1360-80.
 • Grewiński M., Kamiński S., 2007, Obywatelska polityka społeczna, Warszawa: PTSP, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
 • Grootaert Ch., 1998, Social Capital: The missing Link? Social Capital Initiative, Working Paper 3. Social Capital Initiative. World Bank.
 • Grootaert Ch., van Bastelaer T., 2002, Conclusion: Measuring Impact and Drawing Policy Implication, [w:] The Role of Social Capital in Development: An Empirical Assessment, Ch. Grootaert i T. van Bastelaer (red.), Cambridge: University Press.
 • Guiso L., Sapienza P., Zingales L., 2010, Civic capital as the missing link, Working Paper 15845. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
 • Hanifan L.J., 1916, The rural school community center, Annals of the Academy of Political and Social Science 67.
 • Januszek H., 2005, Kapitał społeczny we wspólnotach, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Kaźmierczak T., 2007, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny - przegląd podejść, [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, T. Kaźmierczak i A. Rymsza (red.), Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Knack S., 2002, Social Capital, Growth and Poverty: A Survey of Cross-Country Evidence, [w:] The Role of Social Capital in Development: An Empirical Assessment, Ch. Grootaert i T. van Bastelaer (red.), 42-82. Cambridge: University Press.
 • Kopczewska K., 2008, Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.
 • Lin N., 2001, Building a Network of Social Capital, [w:] Social Capital. Theory and Research, N. Lin, K. Cook, i R.S. Burt (red.), Nowy Jork: Aldine Transaction.
 • Łopaciuk-Gonczaryk B., 2012, Mierzenie kapitału społecznego, Gospodarka Narodowa 1-2.
 • Markowska-Przybyła U., 2010, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju regionalnego, [w:] Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, W. Kosiedowski (red.), 75-86, Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 • -Zastosowanie ekonomii eksperymentalnej do pomiaru kapitału społecznego, w druku. Matysiak A., 2008, Kapitał jako proces 6, Zeszyty Naukowe PTE w Krakowie.
 • Miller A., Mitamura T., 2003, Are surveys on trust trustworthy?, Social Psychology Quarterly 66 (1): 62-70.
 • Ostrom E., 2000, Social Capital: A Fad or a Fundamental Concept, [w:] Social Capital: A Multifaceted Perspective, P. Dasgupta i I. Seregeldin (red.), 172-214, Washington: The World Bank.
 • Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • -2001, Bowling alone: the Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster.
 • Putnam R.R. Leonardi, Nanetti R., 1993, Making Democracy Work: Civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
 • Szczepański M.S., (red.), 2000, Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe.
 • Sztompka P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Trigilia C., 2001, Social capital and local development, European Journal of Social Theory 4 (4): 427-42.
 • Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa: Scholar.
 • Volland B., 2010, Trust, confidence and economic growth: An evaluation of the Beugelsdijk Hypothesis, Jena Economic Research Rapers. Jena: Friedrich Sciller University and Max Planck Institute of Economics.6^ Zboroń H., 2004, Kapitał społeczny w refleksji etycznej, [w:] Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, H. Januszek (red.), Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.