PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 378 Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne | 91--102
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty wykluczenia kredytowego w świetle założeń zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems of Loan Exclusion in the Context of Assumptions for Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z priorytetów strategii Europa 2020 jest rozwój sprzyjający inkluzji społecznej. W kontekście tym dużej wagi nabiera problem wykluczenia pozbawiającego ludzi pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Artykuł poświęcony jest problematyce wykluczenia kredytowego oraz idei etycznego finansowania. Scharakteryzowano wykluczenie kredytowe oraz dokonano analizy koniunktury na rynku kredytowym. Szczególną uwagę zwrócono na zależności między zaostrzeniem regulacji w sferze udzielania kredytów konsumpcyjnych a skalą wykluczenia kredytowego i korzystania z usług podmiotów niebankowych. Na tym tle przedstawiono ideę etycznego finansowania, która jest odpowiedzią na problemy ludności oraz firm wyłączonych z tradycyjnego systemu bankowego. Rozważania prowadzone są na podstawie aktualnej literatury przedmiotu, danych rynkowych oraz opracowań eksperckich. Ze względu na rozległość poddanych analizie zjawisk zastosowano metodę monograficzną oraz metodę analizy krytycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the priorities of the Europe 2020 strategy is the development favourable to social inclusion. In this context, financial exclusion, especially loan exclusion, becomes an important issue. In Europe it is considered to be primary to social exclusion. This article is an attempt to answer the questions: 1) Is the ethical financing a key to reducing the scale of financial exclusion? and 2) Is it a response to the expectations associated with the assumptions for sustainable development and social responsibility?(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Anderloni L., Carluccio E.M. (2007), Access to Bank Account and Payment Services, [in:] New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, L. Anderloni, M.D. Braga, E.M. Carluccio (eds.), Springer-Verlag Berlin-Heidelberg.
 • Domańska-Szaruga B., Rak A.M. (2013), Wykluczenie finansowe jako istotny czynnik rozwoju instytucji parabankowych, Zarządzanie i Finanse nr 2/2013, część 1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 85-95.
 • Dziawgo D. (2013), Obsługa klienta masowego, [w:] Bankowość, M. Zaleska (red.), C.H.Beck, Warszawa.
 • Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm.
 • European Federation of Ethical and Alternative Banks, http://www.febea.org (30.06.2014).
 • Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclision, European Commission, Manuscript completed in March 2008.
 • Fitoussi J.P., Rosanvallon P. (2000), Czas nowych nierówności, Wyd. Znak, Kraków.
 • Frąckiewicz L. (2005), Wykluczenie społeczne w skali makro- i mikroekonomicznej, [w:] Wykluczenie społeczne, L. Frąckiewicz (red.), Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Giddens A. (2004), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Matuszyk A., Nowak A.K., Kitala R. (2009), Produkty finansowe i edu- kacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, Raport z badań, SGH, Warszawa.
 • Kulińska-Sadłocha E., Szambelańczyk J. (2014), Lokalne instytucje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju Polski, IX Kongres Ekonomistów Polskich, http://www.pte.pl/kongres/referaty (22.07.2014).
 • Leyshon A., Thrift N. (1995), Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and United States, "Transactions of the Institute of British Geographers" 1995, vol. 20, no. 3, s. 312-341.
 • Raport o sytuacji banków w 2013 r. (2014), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl, s. 45.
 • Real Banking for the Real Economy: Comparing Sustainable Bank Performance with the Largest Banks in the World, Global Alliance for Banking on Values, October 2013, http://www.gabv.org/wp-content/uploads/New-13-5923_GABV_report_Washington_07mvd1.pdf.
 • Reimer B. (2004), Social exclusion in a comparative context, "Sociologia Ruralis", vol. 44(1), s. 77.
 • Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2010), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (2013), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Richardson L., Le Grand J. (2002), Outsider and Insider Expertise: The Response of Residents of Deprived Neighbourhoods to an Academic Definition of Social Exclusion, CASE Papers 57, London School of Economics, Centre for Analysis of Social Exclusion, London, s. 11.
 • Silver H. (1994), Social exclusion and social solidarity: three paradigms, "International Labour Review" 1994, vol. 133.
 • Solarz M. (2011), Wykluczenie finansowe w aspekcie zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt) (2009), Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, s. 54.
 • Szarfenberg R. (2005), Od trzech elementarnych strategii badawczych do programu badań wykluczenia społecznego, [w:] Wykluczenie społeczne, L. Frąckiewicz (red.), Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Szarfenberg R. (2006), Marginalizacja i wykluczenie społeczne, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Szopa B., Szopa A. (2011), Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, Zeszyty Naukowe nr 11, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 13-14.
 • Wprowadzenie do etycznego finansowania i odpowiedzialnych inwestycji, 2014, http://www.centrumcsr.pl/wp-content/uploads/2014/05/Wprowadzenie-do-etycznego-finansowania-i-odpowiedzialnych-inwestycji.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.