PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 378 Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne | 103--115
Tytuł artykułu

Koncepcja społecznej odpowiedzialności narzędziem poprawy innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of Corporate Social Responsibility as a Tool for Improving SMEs Innovativeness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Relatywnie niski poziom innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce sprawia, że problematyka ta jest aktualna jako obiekt badań naukowych, głównie w kontekście poszukiwania przyczyn istniejącego stanu i sposobów jego poprawy. Jednym z obszarów badawczych jest poszukiwanie związków pomiędzy koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu a innowacyjnością. Celem naukowym opracowania jest wskazanie, w jakim zakresie praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przyczynić się do podniesienia poziomu innowacyjności sektora MŚP oraz jakie stosowane są dobre praktyki w tym zakresie. Obiektem zainteresowania są małe i średnie przedsiębiorstwa, w których popularność koncepcji CSR jest zdecydowanie niższa. Artykuł ma charakter przeglądowy. Przeprowadzone studia literaturowe pozwoliły na wskazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem przez jednostki sektora MŚP koncepcji społecznej odpowiedzialności, które mogą przyczynić się do poprawy innowacyjności.(abstrakt oryginalny)
EN
The relatively low level of innovativeness of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Poland makes this matter still valid as an object of research, mainly in the context of the search for the causes of the current state and the ways of its improvement. One area of research is the search for relationships between the concept of Corporate Social Responsibility and innovativeness. The scientific purpose of the study is to identify the extent to which the practice of social responsibility can contribute to raising the level of innovativeness of the SME sector and what good practices are applied in this field. Conducted literature studies allowed to identify good practices related to the use of the concept of social responsibility by local SME, which may contribute to the improvement of innovation on three levels: product, process, organizational and marketing.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Baden D., Harwood I., Woodward D., 2001, The effects of procurement policies on downstream CSR activity: content analytic insights into the views and actions of SME owner-manager, International Small Business Journal, Vol. 29.
 • Battaglia M., Testa F., Bianchi L., Iraldo F., Frey M., 2-14, Corporate Social Responsibility and Competitiveness within SMEs of the Fashion Industry: Evidence from Italy and France, Sustainability, No 6, pp. 872-893; doi:10.3390/su6020872.
 • Bieniok H. (red.), 1995, Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Carroll A.B., 2008, A History of Corporate Social Responsibility. Concepts and Practices, [w:] A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, D. Siegel (ed.), 2008, The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, Nowy Jork.
 • Carroll A.B., 1999, Corporate Social Responsibility - Evolution of a Definitional Construct, Sage Publication, nr 2, http://bas.sagepub.com/content/38/3/268.full.pdf+html (15.06.2014).
 • Commission of the European Communities, 2001, Green Paper - Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels.
 • Davies I.A., Crane A., 2010, Corporate social responsibility in small-and medium-size enterprises: investigating employee engagement in fair trade companies, Business Ethics. European Review, Vol. 19, pp. 126-139,doi: DOI: 10.1111/ j.1467-8608.2010.01586.x.
 • European Commission, 2005, Opportunity and Responsibility. How to help more small businesses to integrate social and environmental issues into what they do, http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/sustainablebusiness/files/csr/documents/ree_report_en.pdf (10.06.2014).
 • European Commission, 2007, CSR and Competitiveness European SMEs' Good Practice Consolidated European Report, Vienna.
 • Eurostat, 2011, Key figures on European business with a special feature on SMEs, Luxembourg.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2013, Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, Warszawa.
 • ISO, 2010, ISO 26000, Odpowiedzialność społeczna, http://biznesodpowie dzialny.pl/pliki/normy/ discovering_iso_26000PL.pdf (12.06.2014).
 • Kaleta A., 2008, Sposoby skutecznej realizacji strategii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 20.
 • Kaleta A., 2009, Zarządzanie strategiczne jako proces. Studium przypadku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 5.
 • Kaufmann H.R., Tsangari H., Vrontis D., 2012, Innovativeness of European SMEs: mission not yet accomplished, Ekonomska Istrazivanja-Economic Research, Volume 25, Issue 1, pp. 51-72, doi: 10.1016/j.technovation.2009.04.00.
 • Knudsen J.S., 2011, Impact Measurement and Performance Analysis of CSR (IMPACT), CBS, Copenhagen University.
 • Knudsen J.S., 2013, The growth of private regulation of labor standards in global supply chains: Mission impossible for Western small- and medium-sized firms?, Journal of Business Ethics, Vol. 117, pp. 387-398, doi: OI 10.1007/s10551-012-1527-8.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, dnia 25.10.2011. KOM(2011) 681, wersja ostateczna.
 • Lachiewicz S., Matejun M., 2012, Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, Difin, Warszawa.
 • Laukkanen T., Nagy G., Hirvonen S., Reijonen H., Pasanen M., 2013, The effect of strategic orienta-tions on business performance in SMEs. A multigroup analysis comparing Hungary and Finland, International Marketing Review, Vol. 30, Issue 6, pp. 510-535.
 • Lee Y., Shin J., Park Y., 2012, The changing pattern of SME's innovativeness through business model globalization, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 79 Issue 5, pp. 832-842.
 • Lee S., Park G., Yoon B., Park J., 2010, Open innovation in SMEs - An intermediated network model, Research Policy, Vol. 39, pp. 290-300.
 • Maravelakis E., Bilalis N., Antoniadis A. et al., 2006, Measuring and benchmarking the innovativeness of SMEs: A three-dimensional fuzzy logic approach, Production Planning & Control, Vol. 17 Issue 3, pp. 283-292.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., 2004, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego zależy?, AJG-OPO, Bydgoszcz.
 • PARP, 2011, Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, Warszawa.
 • PARP, 2013, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Warszawa.
 • Peña-Vinces J.C., Delga-do-Márquez B.L., 2013, Are entrepreneurial foreign activities of Peruvian SMNEs influenced by international certifications, corporate social responsibility and green management?, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 9, pp. 603-618, doi: 10.1007/s11365-013-0265-4.
 • Preuss L., Perschke J., 2010, Slipstreaming the larger boats: social responsibility in medium-sized firms, Journal of Business Ethics, Vol. 92, pp. 31-551.
 • PWN, 2014, Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl (01.06.2014).
 • Schumpeter J.A., 1912, Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig, Dunker & Humblot, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, MA.
 • Shin J., Park, Y., 2012, The changing pattern of SME's innovativeness through business model globalization, Technological Fore-casting and Social Change, Vol. 79, Issue 5.
 • Vázquez-Carrasco R., López-Pérez M.E., 2013, Small & medium-sized enterprises and Corporate Social Responsibility: a systematic review of the literature, Quality & Quantity, Vol. 47, pp. 3205- -3218, doi: 10.1007/s11135-012-9713-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.