PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 203 Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce | 172--180
Tytuł artykułu

Spójność ekonomiczna regionów Polski przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Cohesion of Polish Regions Before and After Accession to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Spójność kraju, czyli stopień zróżnicowania tworzących go regionów, można analizować w trzech aspektach: ekonomicznym, społecznym i terytorialnym. W przypadku spójności ekonomicznej porównuje się ogólną aktywność gospodarczą regionów mierzoną zazwyczaj za pomocą produktu krajowego brutto (PKB). W drugim podejściu rozpatruje się różne szczegółowe wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego, takie jak np.: stan infrastruktury, stopa bezrobocia i poziom ubóstwa. W przypadku analizy spójności terytorialnej wyróżnia się regiony, które należy uznać za obszary: centralne, peryferyjne lub pośrednie (Jasiński, 2005, s. 7). W opracowaniu przedmiotem badań uczyniono spójność ekonomiczną. Celem badań jest ocena spójności ekonomicznej regionów Polski przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zasadnicze pytanie, na które poszukiwano odpowiedzi, brzmi: czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do zwiększenia spójności ekonomicznej regionów? W analizie wykorzystano indywidualne dane pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych z lat 2000-2009 oraz dane dotyczące podregionów z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. (fragment tekstu)
EN
Since the early nineties of the twentieth century, a growing interest in issues of cohesion could be observed due to its crucial role in sustainable development. For better design of cohesion policy it is desirable to carry on constant monitoring of regional disparities due to the changing socio-economic environment. The objective of the study is to assess the economic cohesion of Polish regions before and after accession to the European Union. For the achievement of the main goal of the study the author used data from the household budgets surveys in the years 2000-2009 conducted by Central Statistical Office and data for subregions from the Local Data Bank. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X. (1992): Convergence. "Journal of Political Economy", No 100 (2).
 • Berbeka J. (2006): Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Seria Specjalna: Monografie nr 175, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Boyle G.E., McCarthy T.G. (1999): Simple Measures of Convergence in Per Capita GDP: A Note on Some Further International Evidence. "Applied Economics Letters", No 6.
 • Jasiński L.J. (2005): Spójność ekonomiczna regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiej. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Kot S.M., Podolec B., Ulman P. (1999): Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji. Red. S.M. Kot. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Łaźniewska E., Górecki T. (2012): Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa. "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (612).
 • Markowska-Przybyła U. (2010): Konwergencja regionalna w Polsce w latach 1997-2007. "Gospodarka Narodowa", nr 11-12.
 • Nowak W. (2007): Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego. Kolonia Sp. z o.o., Wrocław.
 • Nowińska-Łaźniewska E., Górecki T. (2006): Procesy konwergencji i dywergencji - prezentacja wybranych modeli wykorzystywanych w analizach regionalnych. W: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej. Red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1099, Wrocław.
 • Próchniak M., Rapacki R. (2007): Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005. "Bank i Kredyt", nr 8-9.
 • Sala-i-Martin X. (1996): The Classical Approach to Convergence. "Economic Journal", Vol. 106.
 • Ulman P. (2011): Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 199, Kraków.
 • Wójcik P. (2008): Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów. "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2 (32).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.