PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 31 T.2 Metody ilościowe w ekonomii - tom 2 | 217--231
Tytuł artykułu

Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Diversity of Unemployment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne teorie rynku pracy wskazują na jego regionalną niejednorodność. Celem artykułu jest analiza regionalnego zróżnicowania bezrobocia w Polsce. W analizie tej zastosowano trzy podejścia: analizę stanu, analizę przepływów i analizę relacji stanów i zmiennych określających status na rynku pracy. Wykorzystano następujące mierniki: stopę bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, stopy przepływów (odpływu i napływu do bezrobocia), ryzyko względne. Zwrócono również uwagę na znaczenie diagnostyczne tych mierników. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary theories of labor market shows on regional heterogeneity of this market. The aim of the article is to analyze the regional diversity of unemployment in Poland. Three approaches were used in this analyze: condition analyze, flows analyze and analyze of the relation between conditions and the variables characterizing the status on labor market. Following meters were used: unemployment rate, profession activity rate, employment rate, flows rate (outflow and influx to unemployment), relative risk. It was also highlighted the diagnostic importance of these meters. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, Wojewódzki Urząd Pracy - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 • Bieszk-Stolorz B., Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Volumina.pl, Szczecin 2013.
 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I., Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, CeDe- Wu, Warszawa 2012.
 • Collier W., The Impact of Demographic and Individual Heterogeneity on Unemployment Duration: A Regional Study, Studies in Economics 0302, Department of Economics, University of Kent 2003.
 • Gołata E., Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Kabaj M., Rozwój i zatrudnienie zasobów pracy, w: Raport o rozwoju społecznym - Polska 1995, UNDP, Warszawa 1995.
 • Knapińska M., Przepływy pracowników w swietle makro- i mikroekonomicznych teorii rynku pracy, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, red. T. Bernat, Print Group, Szczecin 2009.
 • Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Kotowska I., Podogrodzka M., Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce 1990-94, w: Rynek pracy w Polsce 1993-94, red. U. Sztanderska, "Raport IPiSS" 1995, nr 9.
 • Krajowy Program Reform, Europa 2020, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl (27.05.2013).
 • Kryńska E., Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy, w: Mobilność zasobów pracy, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
 • Malarska A., Bezrobocie w Polsce w ujęciu regionalnym. Studium statystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Podogrodzka M., Metoda aglomeracyjna w analizie przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce w latach 1990􀃭2010, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 2 (LXXIII).
 • Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Przewodnik, red. M. Góra, U. Sztanderska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2006.
 • Współczesne teorie ekonomiczne, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • www.stat.gov.pl (10.07.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.