PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 54 Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku | 37--46
Tytuł artykułu

Postawy mieszkańców Trójmiasta wobec proekologicznych środków transportu miejskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Attitudes of Tricity Inhabitants Towards Proecological Urban Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stale rosnąca potrzeba przemieszczania się ludzi w różnych celach na terenie m.in. trójmiejskiej metropolii oraz rozwijająca się w sposób niezrównoważony komunikacja indywidualna zaczęły implikować poważne problemy komunikacyjne i ekologiczne. Stąd celem niniejszego artykułu jest przedstawienie świadomości ekologicznej mieszkańców Trójmiasta na temat jednego z proekologicznych środków transportu, jakim jest trolejbus. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że większość mieszkańców Trójmiasta zna i rozumie pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz w większości przypadków postrzega trolejbusy jako proekologiczny środek transportu, wskazując jednocześnie na potrzebę dalszego rozwoju tego środka komunikacji miejskiej.(fragment tekstu)(abstrakt autora)
EN
The ever increasing need for the movement of people for different purposes, which also affects the Tricitiy metropolis and the unsustainably growing personal communication began to imply a serious traffic problems and environmental issues. Hence, the aim of this paper is to provide ecological awareness of Tricity respondents on one of the proecological means of transport, which is the trolley bus. The research found that most inhabitants know and understand the Tricity concept of sustainable development, and in most cases perceive trolleys as environmentally friendly means of transport. It also points to the need for further development of this mean of transport(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • A. Kassenberg, C. Rolewicz, Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce, PWE, Warszawa 1985,
 • R. Domański, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 1993,
 • S. Zakrzewski, Podstawy toksykologii środowiska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • J. Merkisz, Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994
 • J. Kacprzak, M. Kozierkiewicz, Układy napędowe i układy sterowania trolejbusów, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 1997
 • A. Papuziński, Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki, "Problemy Ekorozwoju" 2006, nr 1
 • M. Śmiechowska, Studia nad produkcją, jakością i konsumpcją Ŝywności ekologicznej, rozprawa habilitacyjna, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002
 • S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002
 • A. Bołtromiuk, Świadomość ekologiczna Polaków - zrównowaŜony rozwój, raport z badań 2009, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, http://www.ine-isd.org.pl/obrazki/file/Swiad-ekol_2009_formatka.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.