PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 56 Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie. | 377--387
Tytuł artykułu

Przesłanki promocji miast i regionów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants for the Promotion of Towns and Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę wskazania na promocję miast i regionów jako istotnego elementu w procesie rozwoju gospodarczego. Skuteczność działań promocyjnych opiera się w dużej mierze na zintegrowanym działaniu wszystkich aktorów regionalnej przestrzeni zainteresowanych dynamizowaniem wzrostu gospodarczego i wzmacnianiem pozycji konkurencyjnej miast i regionów. Promocja pozwala na eksponowanie walorów jednostek terytorialnych, najistotniejszych z punktu widzenia potencjalnych nabywców oferty miast i regionów. W opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pojęciem promocji oraz ich odniesienie do sfery marketingu terytorialnego. W dalszej części poruszono kwestię korzyści wynikających z podejmowanych działań promocyjnych dla miast i regionów. Określono adresatów realizowanych działań strategicznych, pola rywalizacji jednostek terytorialnych, wybrane kierunki promocji. Wyszczególnione zostały przykładowe etapy metody tworzenia spójnej koncepcji promocji miast i regionów.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an attempt to illustrate the promotion of towns and regions as an important component in the process of economic development. The effectiveness of promotional activities is based, to a large extend, on integrated projects taken up by all actors in regional space who are interested in stimulating economic growth and strengthening competitive advantage of towns and regions. The promotion allows for pointing to the advantages of territorial units which are crucial from the point of view of potential clients willing to purchase the offer of towns and regions. The study presents basic issues related to the concept of promotion and their reference to the sphere of territorial marketing. Next part of the study deals with the problem of advantages resulting from taking up promotional activities for towns and regions. The recipients of implemented strategic activities as well as territorial units' areas of competition and selected directions of promotion were defined. There were also listed exemplary stages of the method applied for establishing a concise concept for the promotion of towns and regions.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • T. Domański, Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 124-125.
 • B.M. Kolb, Tourism Marketing for Cities and Towns. Using Branding and Events to Attract Tourists, Elsvier 2006.
 • R. Niestrój, Istota i znaczenie marketingu, w: Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1996.
 • J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 2002.
 • K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • P. Kotler, G.Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Principles of Marketing, Prentice Hall Europe, New Jersey 1999.
 • M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 56-57.
 • J. Sikora, Promocja regionu i miejscowości, w: Samorząd w Polsce. Istota, Formy, Zadania, red. S. Wykrętowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004, s. 233.
 • J. Olszewska, Strategiczne aspekty kreowania wizerunku gminy, "Człowiek i Środowisko" 2003, nr 3-4, s. 114.
 • A. Sekuła, Marketing terytorialny, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 291-292.
 • E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.