PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 53 Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne.Regionalne aspekty rozwoju potencjału turystycznego | 117--126
Tytuł artykułu

Sposoby i problemy oceny korzyści współpracy w regionie turystycznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ways And Problems of Benefit Assessment of Cooperation in Tourist Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach, zwłaszcza od początku nowego stulecia, coraz większe możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów turystycznych płyną z kooperacji aktorów kreujących regionalny produkt turystyczny. W związku z tym coraz bardziej popularne stają się formy współpracy w postaci lokalnych/ regionalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania, grup partnerskich, klastrów itp. Wykorzystuje się w nich synergię płynącą ze współdziałania, by tworzyć nowe oferty turystyczne oraz bardziej skutecznie je promować czy dystrybuować. Nie ulega wątpliwości, że współpraca dostarcza korzyści zarówno indywidualnych (dla poszczególnych partnerów), np. w postaci wzrostu sprzedaży świadczonej oferty, jak i zbiorowych (dla regionu jako całości), np. w formie wzrostu dochodów budżetowych, poprawy infrastruktury itp. Kooperacja stanowi zatem ważny element szeroko rozumianego potencjału turystycznego. Problemem jest jednak możliwość dokonania właściwej oceny korzyści płynących ze współpracy - dotyczy to zwłaszcza regionalnych (zbiorowych) korzyści kooperacji. (fragment tekstu)
EN
For the last years, especially since the beginning of new century, it can be seen that cooperation between actors creating regional tourist product becomes more and more important factor of social and economy development. The reason of that are benefits that cooperation brings for each partner and for the whole region. Therefore cooperation can be seen as an important element of tourist potential. But there are some problems with the cooperation benefits assessment. The aim of the article is to present those problems and (by using a few theories) to propose the ways that can be used for making this assessment. The author of the article hopes that this work will show the possibilities of cooperation assessment that could be deepened and developed in the future, so that the tourist potential could be improved. It must be noted that there is an urgent need to know what could become the benefit of tourism cooperation and what should be changed to make cooperation more beneficial and attractive for partners and for the tourism regions. (author's abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • B. Gray, Assessing Inter-Organizational Collaboration, Multiple Conceptions and Multiple Methods, [w:] Cooperative strategy. Economic, Business, and organizational issues, red. D. Faulkner, M. De Rond, Oxford University Press, New York 2000, s. 245.
 • M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005. W odniesieniu do przedsiębiorstwa turystycznego.
 • G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • E. Malinowska i in., Zakres sektora publicznego w Polsce, IBnGR, Warszawa 1999, s. 21-31.
 • J. Beksiak, Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 61-65.
 • P. Smith Ring, J.L. Perry, Strategic Management in Public and Private Organizations: Implications of Distinctive Contexts and Constraints, "The Academy of Management Review", April 1985, s. 276-286.
 • A. Caffyn, Is there a tourism partnership life cycle, [w:] Tourism collaboration & partnerships: Politics, practice and sustainability, red. B. Bramwell, B. Lane, Channel View Publications, Clevedon, UK 2000, s. 221.
 • B. Gray, D. Wood, Collaborative Alliances - Moving from Practice to Theory, "The Journal of Applied Behavioral Science" 1991, Vol. 27, No.1, s. 13.
 • J.S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1988, nr 94, s. 95-120
 • G. Krzyminiewska, Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, nr 4, s. 222.
 • R. Putnam, Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • R.J. Lewicki, D.J. McAllister, R.J. Bies, Trust and distrust. New relationships and realities, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 3, s. 438.
 • T.B. Jamal, D. Getz, Collaboration theory and community tourism planning, "Annals of Tourism Research" 1995, No. 22 (1), s. 186-204
 • L.M. Araujo, B. Bramwell, Stakeholder Assessment and Collaborative Tourism Planning. The Case of Brazil's Costa Duranda Project.
 • S.L. Yaffe, J.M. Wondolleck, Making Collaboration Work. Lessons from innovation in natural resource management, Island Press, Covelo, CA, 2000.
 • M. Watkins, B. Bell, The Experience of forming business relationship in tourism, "International Journal of Tourism Research" 2002, Vol. 4, Issue 1, s. 15-28
 • G. Saxena, Relationships, networks and the learning regions: case evidence from the Peak District National Park, "Tourism Management" 2005, Vol. 26, Issue 2, April, s. 277-289.
 • A. Yuksel & F. Yuksel, Managing relations in a learning model for bringing destinations in need of assistance into contact with good practice, "Tourism Management" 2005, Vol. 26, s. 667-679
 • Lowndes, C. Skelcher, The Dynamics of multi-organizational partnerships: An analysis of changing modes of governance, "Public Administration" 1998, No. 76, s. 313-333
 • C. Huxham, The search form collaborative advantage, w: Creating Collaborative Advantage, red. C. Huxham, London: Sage, 1996, s. 176-180
 • A. Przymeński, Rozwój kapitału społecznego i jego czynniki, [w:] Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 42, Poznań 2004, s. 47.
 • J. Przybysz, J. Sauś, Kapitał społeczny, szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004, s. 36.
 • D. Knoke i J. Kukliński, Network analysis, Los Angeles: Sage, 1983, za: M. Novelli, B. Schmitz, T. Spencer, Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience, "Tourism Management" 2006, Vol. 27, s. 1142.
 • M.M. Augustyn, T. Knowles, Performance of tourism partnerships: A focus on York, "Tourism Management" 2000, Vol. 21(4), s. 342.
 • P.E. Murphy & A.E. Murphy, Strategic Management for Tourism Communities. Bridging the Gaps, Channel View Publications; Clevedon 2004.
 • A. Ladkin, A.M. Bertramini, Collaborative Tourism Planning: A Case Study of Cusco, Peru, "Current Issues in Tourism" 2002, Vol. 5, nr 2, s. 71-93
 • S.W. Selin, N.A. Myers, Tourism marketing alliances: Member satisfaction and effectiveness attributes of a regional initiative, "Journal of Travel and Tourism Marketing" 1998; No. 7 (3), s. 79-94
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361785

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.