PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 3 | nr 3-4 | 41--59
Tytuł artykułu

Zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assignments of Civil Service Bodies in the Extend of Environmental Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia problematykę ochrony środowiska i zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Środowisko, jako dobro powszechne, musi być należycie chronione ze względu na jego walory i konieczność zachowania jego wartości, w stanie co najmniej nie pogorszonym, przyszłym pokoleniom. Niezwykle ważny z punktu widzenia ochrony środowiska i jego zasobów staje się właściwy rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, czy technologiczny, który musi mieć charakter zrównoważony. Szczególną rolę w procesie ochrony środowiska polski ustawodawca powierzył administracji publicznej. Do organów ochrony środowiska należą zarówno organy samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (lokalne i regionalne), jak i organy administracji rządowej zespolonej (wojewoda), niezespolonej (regionalny dyrektor ochrony środowiska) oraz centralnej (minister właściwy do spraw środowiska).(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents problems of environmental protection and the assignments of civil service bodies in that field. The environment, as o common good, must be properly protected due to its virtues and the necessity of its value preservation in the state at least not worsened, for future generations. Highly important, from the point of view of environment and its resources, is proper civilization, economic and technological development which has to be balanced. A very significant role in environmental protection is given by the Parliament to civil service bodies. The bodies responsible for environmental protection include local government of all levels (local and regional) as well as central government bodies (governor), regional head of environmental protection and central (minister relevant for environmental issues).(original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
41--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Barczak A. (2006) Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa.
 • Bukowski Z. (2005) Podstawy prawa ochrony środowiska dla administracji, Włocławek.
 • Ciechanowicz-McLean J. (2003) Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa.
 • Ciechanowicz-McLean J., Bukowski Z., Rakoczy B. (2008) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa.
 • Gardjan-Kawa L (2001) Administracyjne instrumenty realizacji prawa do środowiska w Polsce, (w:) Jednostka wobec działań administracji publicznej, (red.) E. Ura,Rzeszów.
 • Gruszecki K. (2008) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa.
 • Janku Z. (2001) Prawo administracyjne a człowiek i ochrona środowiska (z rozważań nad wybranymi zagadnieniami), (w:) Jednostka wobec działań administracji publicznej, (red.) E. Ura, Rzeszów.
 • Jastrzębski L. (1976) Ochrona prawna przyrody i środowiska w Polsce. Zagadnienia administracyjne, Warszawa.
 • Jastrzębski L. (1990) Prawo ochrony środowiska w Polsce, Warszawa.
 • Karpiuk M. (2007) Ochrona środowiska w ujęciu prawa międzynarodowego, "Administracja i Zarządzanie" nr 3.
 • Lisicka H., Macek I., Radecki W. (1999) Leksykon ochrony środowiska. Prawo i polityka, Wrocław.
 • Łustacz L. (1975) Rola państwa i prawa w ochronie środowiska, (w:) Prawo a ochrona środowiska, (red.) L. Łustacz, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 • Machowski J. (2000); Problemy prawne ochrony środowiska, Warszawa.
 • Pyć D. (2005) (w:) Ochrona środowiska, (red.) Z. Brodecki, Warszawa.
 • Radziszewski E. (1987) Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz. Przepisy wykonawcze, Warszawa.
 • Radziszewski E. (2003) Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz, Warszawa.
 • Rakoczy B. (2006) Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń.
 • Rotko J. (2001) (w:) Ustawa - prawo ochrony środowiska. Komentarz, (red.) J. Jędrośka,Wrocław.
 • Rotko J (2002) Ochrona zasobów środowiska tytuł II ustawy - Prawo ochrony środowiska, (w:) Komentarze do ustawy Prawo ochrony środowiska, Wrocław.
 • Sommer J. (1995) (w:) Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz,(red.) J. Sommer, Wrocław.
 • Ścibor T. (1996) Prawno-ekonomiczne zagadnienia ochrony środowiska, t. 1, Lublin.
 • Tybulski W. (2004) Etyka środowiskowa i jej stan w Polsce, (w:) Księga pamiątkowa profesora Ryszarda Paczuskiego, Toruń.
 • Wierzbowski B., Rakoczy B. (2005) Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.