PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 15 | 243--251
Tytuł artykułu

Ramy koncepcji Burnsa i Scapensa jako podstawa badań z zakresu zmian w rachunkowości zarządczej prowadzonych metodą case study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Burns and Scapens Framework as a Basis for Management Accounting Changes Research Conducted by Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja instytucjonalizmu znajduje szerokie zastosowanie w badaniach prowadzonych m.in. w dziedzinie rachunkowości zarządczej. W oparciu o nią J. Burns i R. W. Scapens [2000a] opracowali ramy koncepcji pozwalające na zrozumienie zmian zachodzących w systemach rachunkowości zarządczej, jak również umożliwiające interpretację przeprowadzonych badań (zrozumienie natury i dynamiki tychże zmian). Celem artykułu jest przybliżenie ram koncepcji opracowanych przez ww. autorów wraz z przykładami ich zastosowania w badaniach prowadzonych w formie studium przypadku (case study). Artykuł został podzielony na trzy części, pierwsza syntetycznie przedstawia założenia omawianych ram koncepcji oraz ich funkcjonowanie w odniesieniu do zmian zachodzących w systemach rachunkowości zarządczej. Druga prezentuje dwa badania prowadzone w formie studium przypadku do których interpretacji wykorzystane zostały przytoczone ramy. W podsumowaniu na podstawie omówionych badaniach, nakreślone zostały zarówno mocne jak i słabe strony ram koncepcji Burns i Scapensa oraz wnioski wynikające z dokonanej analizy. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of institutionalization finds widespread use in the research conducted inter alia in the field of management accounting. On this basis J. Burns and R.W. Scapens developed framework concept [2000], which allow to understanding the changes in management accounting systems, as well as enabling the interpretation of the future research (understand the nature and dynamics of these changes). The aim of the article is to present a framework developed by the above-mentioned authors with with examples of their use in research conducted in the form of a case study. The article is divided into three parts, the first synthetically presents the assumptions of this framework concept and their functioning in relation to changes in management accounting. In the second are shown two research conducted in the form of case studies that have been interpreted on the basis of those frameworks. In the summary, on the basis of the discussed studies have outlined both the strengths and weaknesses of the framework concept of Burns and Scapens and conclusions of the analysis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
243--251
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Burns J., Scapens R.W. (2000a), Conceptualizing management accounting change: an institutional framework, "Management Accounting Research" vol. 11.
 • Burns J., Scapens, R. (2000b), The changing nature of management accounting and the emergence of 'hybrid accountants, IFAC in the News & Video Library www.ifac.org/Library/ Novemebr.
 • DiMaggio P.J., Powell W.W. (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, "American Sociological Review", vol. 48.
 • Hassan M.K. (2005), Management accounting and organisational change: an institutional perspective, "Journal of Accounting & Organizational Change" vol. 1, no. 2.
 • Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Miller P. (1994), Accounting as Social and Institutional Practice: An Introduction [w:] Hopwood A., Miller P. (red.), Accounting as Social and Institutional Practice, Cambridge, University of Cambridge Press.
 • Nor-Aziaha A., Scapens R.W. (2007), Corporatisation and accounting change The role of accounting and accountants in a Malaysian public utility, "Management Accounting Research", vol. 18.
 • Robalo R. (2014), Explanations for the gap between management accounting rules and routines: An institutional approach, "Spanish Accounting Review", vol. 17, no. 1.
 • Siti-Nabiha A.K., Scapens R.W. (2005), Stability and change: an institutionalist study of management accounting change, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 18, no. 1.
 • Yazdifara H., Zamanb M., Tsamenyia M., Yazdifara D. (2008), Management accounting change in a subsidiary organisation, "Critical Perspectives on Accounting", vol. 19.
 • Youssef M. A. (2013), Management accounting change in an Egyptian organization: an institutional analysis, "Journal of Accounting & Organizational Change", vol. 9, no. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.