PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 63 | 51--66
Tytuł artykułu

Normalizacja w ergonomii : charakterystyka wymagań normatywnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Requirements and Use of Ergonomic Standards : Characteristics of Requirements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu kształtowania wymagań ergonomicznych, funkcjonujących w postaci zapisów normatywnych. Scharakteryzowano wymagania dotyczące kształtowania środowiska pracy i przebywania człowieka oraz organizacji przestrzeni funkcjonowania człowieka (w pracy). Zwrócono również uwagę na potrzebę uwzględnienia aspektów humanistycznych w konstrukcji wyposażenia roboczego, stosowanego w środowisku pracy oraz projektowania maszyn i urządzeń technicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In business areas connected with human activity, ergonomic standards play an important role. Currently, standards are not just an "extra element" in the organization and designing process. They are an important element, which influences the effectiveness of initiated activities. The better part of ergonomic requirements is composed of technical standards, aiding the planning of all areas of human existence, e.g. work environment. Ergonomic standards can be used as criteria for the design and selection of solutions as well as arrangement of ergonomic requirements. The aim of this article is to present selected issues concerning development of ergonomic requirements, functioning as normative records. Also characterized are requirements for the formation of human surroundings and working environment, and organizing the space of human functioning (at work). The need to address humanistic aspects in the construction of work equipment used in the work environment and the design of machinery and technical devices is also highlighted equipment and projecting of machines and technical devices. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
51--66
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • [1] Dahlke G., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i higieną pracy. Modele systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • [2] Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie), Dz.Urz. UE, L 157, z 9.6.2006, s. 24, ze zm.
 • [3] Górny A., Assessment of compliance with minimum safety requirements in machine operation: a case of assessing the control devices of a press, w: Occupational safety and hygiene, red. P. Arezes i in., Taylor and Francis Group, London 2013, s. 497-501.
 • [4] Górny A., Ergonomics in the formation of work condition quality, Work, A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 2012, Vol. 1, supp. 1, s. 1708-1711.
 • [5] Górny A., Jasińska-Stępniak A., Occupational health and safety in the conditions of explosive hazards (on the basis of ether laboratory), w: The formation of safety in environment and space of the man's work, red. A. Górny, G. Dahlke, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 23-38.
 • [6] Górny A., Mrugalska B., Grzybowski W., Ryzyko zawodowe w eksploatacji urządzeń technicznych, w: Zastosowania ergonomii: wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2013 roku, red. J. Charytonowicz, Wyd. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 133-143.
 • [7] Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowiska pracy. Podstawy teoretyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 • [8] Henrykowski W., Znaczenie norm ISO serii 9000 w gospodarce, w: Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, red. T. Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 87-97.
 • [9] Jasiński W., Janik S., Ergonomic aspects of work conditions in clothing manufacturing, w: The formation of safety in environment and space of the man's work, red. A. Górny, G. Dahlke, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 53-62.
 • [10] Kawecka-Endler A., Mrugalska B., Praktyczne aspekty projektowania ergonomiczne-go w budowie maszyn, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 • [11] Klembalska K., Klembalska A., A role of New Machine Directive 2006/42/EC in developing a safety and ergonomics of machines, w: The formation of safety in environment and space of the man's work, red. A. Górny, G. Dahlke, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2009, s. 23-38.
 • [12] Kusiak W., Zdeb K., Realization of ergonomy and work safety postulates in the selected designs of woodworking machines, w: The formation of safety in environment and space of the man's work, red. A. Górny, G. Dahlke, Publishing House of Poznan Uni-versity of Technology, Poznań 2009, s. 73-113.
 • [13] PN-EN 614-1+A1:2009, Bezpieczeństwo maszyn. Ergonomiczne zasady projektowania. Część 1: Terminologia i zasady ogólne, PKN, Warszawa.
 • [14] PN-EN 614-2+A1:2010, Bezpieczeństwo maszyn. Ergonomiczne zasady projektowania. Część 2: Interakcja między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi, PKN, Warszawa.
 • [15] PN-EN 13861:2012, Bezpieczeństwo maszyn. Wytyczne stosowania norm dotyczących ergonomii w projektowaniu maszyn, PKN, Warszawa.
 • [16] PN-EN 13921:2007, Środki ochrony indywidualnej. Zasady ergonomiczne, PKN, Warszawa.
 • [17] PN-EN ISO 26800:2011, Ergonomia. Podejście ogólne, zasady i pojęcia, PKN. Warszawa.
 • [18] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r., w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U., 2002, nr 217, poz. 1833, ze zm.
 • [19] Tomaszewski Z., Bezpieczeństwo wyrobów oraz ich zgodność ze standardami Unii Europejskiej, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.
 • [20] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, Dz.U., 2002, nr 169, poz. 1386, ze zm.
 • [21] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz.U., 1998, nr 21, poz. 94, ze zm.
 • [22] www.pkn.pl (dostęp: czerwiec 2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.