PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 34 T.2 Zarządzanie i marketing - tom 2 | 83--97
Tytuł artykułu

Aktywność innowacyjna systemów przemysłowych a koniunktura gospodarcza na przykładzie województwa wielkopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Activity in Regional Industry Systems and Economic Cycle in the Example of Wielkopolskie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Systemy przemysłowe w państwach o znacznej luce technologicznej charakteryzują się często niską konkurencyjnością objawiającą się niskim odsetkiem sprzedaży produktów wysokiej techniki na rynku międzynarodowym. Celem artykułu jest określenie kierunków i siły oddziaływania różnych faz cyklu koniunkturalnego na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych. Osiągnięte rezultaty analiz potwierdziły występowanie cyklicznej działalności innowacyjnej w regionie wielkopolskim. Na podstawie analizy wykonanej na grupie 918 przedsiębiorstw przemysłowych przy wykorzystaniu regresji probitowej można stwierdzić, że w okresie ożywienia aktywność innowacyjna występuje znacznie częściej niż w pozostałych fazach cyklu koniunkturalnego - recesji i stagnacji. Koniunktura gospodarcza jest zatem istotnym i zmiennym w czasie czynnikiem wpływającym na decyzje innowacyjne przedsiębiorstw. Na tej podstawie zachodzi potrzeba odniesienia aktualnych warunków rynkowych do programowania oddziaływania na zjawisko procesu innowacyjnego w naszym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
Industrial systems in countries with signifi cant technological gap are often characterized by low competitiveness, as manifested by the low percentage of sales of high-tech products in the international market. The purpose of this article is to determine the direction and impact of the various phases of the business cycle on the activity of industrial enterprises. The achieved results of analyses confi rmed the presence of cyclic innovation activity in the region of Wielkopolska. Based on the analysis performed on a group of 918 industrial companies using probit regression it can be stated that in the period of recovery innovative activity occurs much more often than in other phases of the business cycle i.e. recession and stagnation. The economic situation is therefore an important and time-varying factor in the decisions of innovative companies. On this basis, it is necessary to relate current market conditions to programming of the impact on the phenomenon of the innovation process in our country. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung 2002, Mehr Dynamik für zukunftfähige Arbeitplätze. Innovationspolitik, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologii, Druckpunkt Offset GmbH, Bergheim, April.
 • Capello R., Spatial Transfer of Knowledge in High Technology Milieux: Learning Versus Collective Learning Process, "Regional Studies" 1999, No. 33.
 • Cincera M., Cozza C., Tübke A., Voigt P., Doing R & Dor not, That is the Question (in a Crisis...), "IPTS Working Paper on Corporate R & D and Innovation" 2010, No. 12.
 • Edquist Ch., McKelvey M., Introduction, w: Systems of Innovation: Growth, Competitiveness and Employment, red. Ch. Edquist, M. McKelvey, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 • Frenkel A., Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the Region, "European Planning Studies" 2003, Vol. 11, No. 2.
 • Huggins R., Competitiveness and the Global Region: The Role of Networking, paper prepared for the Regional Studies Association Conference on "Regional Futures: Past and Present, East and West", Mass, Gothenburg 1995.
 • Jasiński A.H., Narodowy system innowacji w Polsce, w: Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, red. A.H. Jasiński, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
 • National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, red. B.-A. Lundvall, Pinter, London 1992.
 • Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1998.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Paryż 2005.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. II, Statsoft, Kraków 2007.
 • Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.