PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 378 Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne | 191--205
Tytuł artykułu

CSR jako element strategii organizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
CSR as a Part of Organizational Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility) stanowi nowoczesną koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem, która uwzględnia aspekt ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Warunkuje ona trwały rozwój organizacji. W ramach CSR biznes jest zobowiązany do zrównoważonego rozwoju oraz szukania sposobów poprawy jakości życia. Konieczne staje się ustalenie strategii oraz prowadzenie dialogu z interesariuszami, a także uwzględnianie zasad etyki oraz społecznej odpowiedzialności w obszarze inwestowania. Społeczna odpowiedzialność znajduje coraz szersze zainteresowanie organizacji w skali całego świata, ponieważ przynosi określone korzyści. W ramach koncepcji CSR rośnie znaczenie teorii interesariuszy. W odpowiedzi na potrzeby praktyki koncepcja CSR systematycznie się rozwija. W artykule wskazano na istotę, znaczenie oraz powody rozwoju koncepcji CSR, jej elementy oraz korzyści dla organizacji, które włączają do swych strategii społeczną odpowiedzialność.(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate Social Responsibility is a modern company management concept, which takes into account economic, environmental and social aspects. CSR is an essential prerequisite for the permanent organizational development. The concept gains increasing interest among organizations from all over the world, as it brings particular benefits. In the CSR framework the stakeholders theory gains importance. In response to practical needs CSR concept systematically keeps evolving. In the article the nature, the meaning and the areas of Corporate Social Responsibility were pointed out including the benefits for organizations, which incorporate CSR into their strategy. In addition directions of CSR development were presented.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Agle B., Mitchell R., Introduction, recent research and new question, Business Ethics Quarterly 2008, 8(2).
 • Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
 • Bem-Kozieł K., Korzyści z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie, [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), "Przedsiębiorczość - Edukacja", Kraków 2008, nr 4.
 • Bryson J., What to do when stakeholders matter, "Public Management Review" 2004, 6(1).
 • Caroll A.B., Buchholtz A.L., Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thomson Learning, South-Western College 2003.
 • Craig Smith N., Lenssen G., Odpowiedzialność biznesu - teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2009.
 • Ćwik N., Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacje, [w:] M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Demacarty P., Financial returns of corporate social responsibility and the moral freedom and responsibility of business leaders, Business and Society Review 2009, no 3.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Drucker P.F., Maciariello J.A., Drucker na każdy dzień. 366 refleksji o dobrych praktykach zarządzania, Wydawnictwo Eksplariator, Poznań 2011.
 • Dziawgo D., Dziawgo L., Bankowość wobec kluczowych wyzwań ekonomiczno-cywilizacyjnych. Ochrona środowiska naturalnego w działalności bankowej, [w:] S. Flajterski, A. Gospodarowicz, Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, Związek Banków Polskich, Warszawa 2014.
 • Eurosif European SRI Survey, 2012, http://www.eurosif.org/research/eurosif-sri-study/sri-study-2-12, odczyt 5.05.2014.
 • Estallo Gil M.D.A., Giner de-la Fuente F., Griful-Miquela C., The importance of Corporate Social Responsibility, its limits, "International Advances in Economic Research" 2007, 13.
 • European Commission, Green Paper on Corporate Social Responsibility: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366.
 • Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 • Freeman R.E., Evan W.M., Corporate governance; a stakeholder interpretation, Journal of Behavioral Economics 1990, vol. 19.
 • Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2004.
 • Górka K., Sustainable Development in the Economics of Public Sector, [w:] B. Poskrobko (red.), Towards the Theory of Sustainable Development, Białystok School of Economics, Białystok-Warsaw 2007.
 • Halal W., Corporate community, a theory of the firm uniting profitability and responsibility, Strategy &Leadership 2000, 28(2).
 • Jabłoński A., Modele zrównoważonego biznesu w budowie długotrwałej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa 2013.
 • Jastrzębska E., Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Reichel (red.), Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
 • Julewicz A., Ejdys J., Korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 6.
 • Kalińska K., Korzeniowska M., Sukces firm leży w odpowiedzialności, Ogólnopolska Gazeta Finansowa 2013, nr 13/14.
 • Karaś A., CSR w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, http://blog-csr.ask-ak.com/?p=41.
 • Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej), Związek Banków Polskich, Warszawa 2013.
 • Komisja Europejska, Communication from the commission on the European Competitiveness Report 2008-SEC (2008)2853, Bruksela 2008.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów KOM (2011), 681, wersja ostateczna, Bruksela 2011.
 • Margolis J.D., Walsh J.P., Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business, "89Administrative Science Quaterly" 2003, 48.
 • Mazur-Wierzbicka E., CSR, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Wyd. Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, 2012.
 • Metcalfe C., The Stakeholder Corporation, "Business Ethic: A European Review" 1998, m7(1).
 • Muller-Greoling H., Etyczne podstawy społeczeństwa w warunkach gospodarki rynkowej, DiG, Warszawa 1996.
 • Olejniczak K., Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego, Rocznik Ochrona Środowiska 2013, t. 15, cz. 3.
 • Pava M.L., Why Corporations Should Not Abandon Social Responsibility, "Journal of Business Ethics", 2000.
 • Polski CSR - rozwój czy stagnacja? Trendy CSR 2014, http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno ci/polski-csr-rozwoj-czy-stagnacja-trendy-csr-2014/, dostęp 5.06.2014.
 • Porter M.E., Kramer M.R., Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (tłum. M. Lipa), Helion, Gliwice 2007.
 • Poskrobko B., Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, WSE Białystok, 2011.
 • Ratajczak M., Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, t. 10(25)
 • Rawicka A., Ptak A., Lepka J., Przedsiębiorstwa w krainie działań społecznych, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2003.
 • Renneboog L., Ter-Horst J., Zhang C., Socially responsible investments: investor behavior, "Journal of Banking&Finance" 2008, nr 32.
 • Rojek-Nowosielska M., Nie tylko zysk. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw nowej generacji CRM, "Personel i Zarządzanie" 2002, nr 24.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju i Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PNW, Warszawa 2012.
 • Rudnicka A., CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Oficyna, Warszawa 2012.
 • Sabat A., Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój, Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność, Kielce 2009.
 • Skrzypek A., Model cloud computing szansą na rozwój organizacji "Problemy Jakości" 2014, nr 3.
 • Smith N.C., Lenssen G., Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2009.
 • Spence L., Coles A., Harris L., The forgotten stakeholder? Ethics and social responsibility in relation to competitors, "Business and Society Review" 2001.
 • Stiglitz J., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa 2007.
 • Tabor J., Praktyki społecznej odpowiedzialności (CSR) w małych i średnich firmach, [w:] J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2004.
 • Visser W., CSR International (tłum. M. Grzybek), www.odpowiedzialny biznes.pl/artykuły/CSR-2-0-ewolucja-rewolucja-społecznej-odpowiedzialności-biznesu od. 30.06.2014.
 • Wierciński S., CSR jako przedsięwzięcie biznesowe, Master of Business Administration, 2/2011 (112), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2011.
 • Wołczek P., Społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu strategicznym, [w:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.