PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 378 Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne | 228--242
Tytuł artykułu

Raportowanie CSR jako narzędzie doskonalenia działalności biznesowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
CSR Reporting as a Business Improvement Tool
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dobrowolnie stosowaną strategią przedsiębiorstw, uwzględniającą społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w ich działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami. Wyniki prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej w sposób społecznie odpowiedzialny są często publikowane w raportach CSR, które przedstawiają wpływ przedsiębiorstwa na społeczeństwo i środowisko. Celem artykułu jest zatem przybliżenie roli i znaczenia raportowania w oparciu o międzynarodowe standardy i wytyczne CSR oraz identyfikacja głównych kryteriów oceny działalności w tym zakresie. Na tej podstawie możliwa będzie ocena narzędzi, dzięki którym firmy dążą do ciągłego doskonalenia swojej efektywności środowiskowej i społecznej odpowiedzialności w ramach prowadzonej działalności biznesowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) is a voluntary strategy for enterprises that takes into account social, ethical and ecological aspects in their businesses and relations with stakeholders. It also provides the contribution of business to the implementation of sustainable development enabling to achieve a balance between business effectiveness, as well as the social interests and environmental protection. The results of economic activities of enterprises in accordance with social responsibility are published in CSR reports that depict the impact of the enterprise on society and the environment. The aim of the paper is to present the role and importance of CSR reporting based on international standards and guidelines as well as to identify the main evaluation criteria. On this basis it will be possible to analyse various tools by which companies strive for the continuous improvement of environmental performance and social responsibility as an integral part of business activities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamczyk J., 2013, Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 4, s. 8-12.
 • Allianz Global Investors, 2011, Responsible Investing Reloaded. Sustainability Criteria Matter, Frankfurt am Main.
 • Borys G., Borys T., Zintegrowana odpowiedzialność biznesu - geneza i istota, [w:] J. Famielec (red.), Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Borys T., Fiedor B., Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju - przyczynek do dyskusji, [w:] M. Plich (red.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, GUS, UŁ, Łódź 2008.
 • CRSinfo, 2013, Raportowanie odpowiedzialnego biznesu 2013, http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje_2013/raportowanie_csr_w_polsce_2013.pdf (dostęp: 08.05.2014).
 • Diefenbacher H., 2009, Rozwój zrównoważony od postępu wiedzy do opracowania strategii politycznych, [w:] D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • DVFA, EFFAS, 2010, KPIs for ESG A guideline for the Integration of ESG into Financial Analysis and Corporate Valuation. Version 3.0, Frankfurt am Main.
 • Dilling P.F.A., 2010, Sustainability reporting in a global context: what are the characteristics of corporations that provide high quality sustainability reports - an empirical analysis, International Business & Economics Journal, Vol. 9(1), s. 19-30.
 • Druckman P., 2013, Corporate reporting: rising to the challenge, World Federation of Exchanges Focus, no. 249, December 2013, s. 4-5.
 • Eccles R.G., Krzus P.M., 2010, One Report. Integrated Reporting for a Sustainable Startegy, John Wiley&Sons Inc., New Jersey.
 • EuroSIF, 2012, European SRI Study, European Social Investment Forum (EuroSIF), Brussels.
 • Gazdar K., 2007, Reporting Nonfinancials, Wiley&Sons Ltd., Chichester.
 • Famielec J., 2005, Zrównoważony rozwój w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, [w:] A. Wasiak, G. Dobrzański (red.), Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 • Famielec J., 2013, In Search of the Social Responsibility of Entrepreneurs in a Market Economy, [w:] A. Lulewicz-Sas (ed.), Corporate Social (Ir)Responsibility, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok.
 • GRI, 2006, Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, Amsterdam, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Polish-G3-Reporting-Guidelines.pdf (dostęp: 08.05.2014).
 • GRI, 2013a, Reporting Principles and Standard Disclosures, Amsterdam.
 • GRI, 2013b, Implementation Manual, GRI Sustainability Reporting Guidelines, Amsterdam.
 • http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/indeksy_csr_na_swiecie (dostęp: 15.05.2014).
 • http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu (dostęp: 15.05.2014).
 • http://www.unpri.org/signatories/signatories (dostęp: 08.05.2014).
 • http://database.globalreporting.org/search (dostęp: 08.05.2014).
 • Jabłoński A., 2014, Sustainable Capital Market and the attributes of Business Models in the Crisis, Przegląd Organizacji, nr 1/2014, s. 40-46.
 • Koehler D.A., Hespenheide E.J., 2013, Finding the value in environmental, social, and governance performance, Deloitte Review, Issue 12, s. 97-111.
 • KPMG, 2013a, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, KPMG International.
 • KPMG, 2013b, European Responsible Investing Fund Survey 2013, Luxembourg.
 • Makuch Ł., 2011, Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa, http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/vs6y70yawb8g8tthdifwzajn4jlxof.pdf.
 • Przychodzeń W., 2013, Zrównoważone przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Radley Yeldar, 2012, The Value of Extra-Financial Disclosure: What Investors and Analysts Said, London.
 • Reynolds M., Yuthas K., 2008, Moral discourse and corporate social responsibility reporting, Journal of Business Ethics, Vol. 78, s. 47-64.
 • Sparkes R., Cowtown C.J., 2004, The maturing of socially responsible investment: a review of the developing link with Corporate Social Responsibility, Journal of Business Ethics, Vol. 52(1), s. 45-57.
 • Sroka R., Grzymisławski A., Kustra A., 2012, Wytyczne w zakresie ujawniania danych pozafinansowych przedsiębiorstw, ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez Accreo Taxand oraz Akademię Górniczo-Hutniczą, http://www.mg.gov.pl/files/upload/10892/ Ekspertyza 'Wytyczne w zakresie ujawniania danych pozafinans.pdf (dostęp: 08.05.2014).
 • Strandberg C., 2013, Sustainability Reporting Trends and Implications, Strandberg Consulting, http://corostrandberg.com/wp-content/uploads/2013/12/Sustainability-Reporting-Trends-2013-final.pdf (dostęp: 08.05.2014).
 • Tilt C.A., 2007, External Stakeholders' Perspectives on Sustainability Reporting, [w:] J. Unerman, J. Bebbington, B. O'Dwyer, Sustainability, Accounting and Accountability, Routledge, New York.
 • Urbaniec M., Kramer M., 2003, Rolle strategischer Anspruchsgruppen für eine umweltorientierte Unternehmensführung, [w:] M. Kramer, M. Urbaniec, L. Möller (red.), Internationales Umweltmanagement, Band 1: Interdisziplinäre Rahmenbedingungen einer umweltorientierten Unternehmensführung, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Urbaniec M., 2013, Corporate Social Responsibility Exemplified by Polish Companies, Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3, P. Jedlička (ed.), Gaudeamus, University of Hradec Králové, Hradec Králové.
 • US SIF, 2012 Report on Sustainable and Responsible Investing Trends in the US, http://www.ussif.org/content.asp?admin=Y&contentid=40; dostęp: 08.05.2013.
 • Wagner M., 2010, The role of corporate sustainability performance for economic performance: A firm-level analysis of moderation effects, "Ecological Economics", Vol. 69, s. 1553-1560.
 • Wiśniewski T.K., 2010, Indeks RESPECT Index jako inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie tworzenia zasad CSR na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe SGGW - Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 4 (53), s. 301-311.
 • World Federation of Exchanges, 2010, Exchanges, ESG and investment decisions, http://www.world-exchanges.org/files/statistics/excel/WFE ESG publication .pdf (dostęp: 08.05.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.