PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 14 | 9--18
Tytuł artykułu

Reformy nadzoru bankowego w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reforms in Banking Supervision in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W systemie bankowym Unii Europejskiej zachodzą dynamiczne zmiany, które zostały zapoczątkowane wraz z nadejściem kryzysu w 2007 r. Z uwagi na fakt, iż pośrednictwo banków w gospodarce Unii stanowi blisko 350% PKB Unii, to podejmowany w artykule temat jest ważny z punktu widzenia stabilności rynku finansowego. Celem artykułu jest prezentacja i krytyczna ocena najważniejszych zmian, jakie zaszły w nadzorze bankowym UE. Struktura tekstu obejmuje wprowadzenie do teoretycznych modeli organizacji nadzoru nad systemem finansowym oraz prezentację wybranych zmian w europejskim nadzorze bankowym, w ramach którego od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe wymogi kapitałowe i płynnościowe (CRR/CRDIV). Artykuł kończy prezentacja obecnie zachodzących reform w krajach strefy euro, w których nadzór finansowy od listopada 2014 r. przejmuje Europejski Bank Centralny. (abstrakt oryginalny)
EN
The EU banking system dynamic changes occur that began with the onset of the crisis in 2007. Due to the fact that the mediation of banks in the Union's economy represents almost 350% of EU GDP, is undertaken in an article topic is important from the point of view of market stability financial statements. The purpose of this article is the presentation and analysis of the major changes that have occurred in the EU banking supervision. The structure of the text includes an introduction to the theoretical models of the organization of supervision of the financial system. This was followed by a presentation of selected changes in the European banking supervision, under which from 1 January 2014. Apply the new capital and liquidity requirements (CRR /CRDIV). The article concludes with the presentation of the reforms currently taking place in the countries of the euro zone, where financial supervision since November 2014. Takes over the European Central Bank. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • CRR/CRDIV - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directives - CRDIV) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation - CRR).
 • Henry J., Kok Ch. (2013), A macro stress testing framework for assessing systemic risks in the banking sector, "Occasional Paper Series", no 152, EBC.
 • Hryckiewicz A., Pawłowska M. (2013), Czy nowy nadzór spełnił swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, Materiały i studia, Zeszyt nr 289, Warszawa.
 • Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej, NBP (2009), Warszawa.
 • Raport roczny (2013), EBC.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi.
 • Solarz J.K. (2008), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.