PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 36 T.1 Metody ilościowe w ekonomii | 241--249
Tytuł artykułu

Predykcja wskaźników makroekonomicznych na przykładzie współczynnika dzietności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prediction of Macroeconomic Indicators for Example the Fertility Rate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obserwowane zmiany demografi czne wskazują, że sytuacja ludnościowa Polski jest trudna. Szczególnie niekorzystne zmiany występują w trendzie urodzeń, co ma negatywny wpływ na przyszłą dzietność, zwłaszcza wobec utrzymującej się wysokiej skali emigracji Polaków za granicę. Z uwagi na skalę problemu, jakim jest dzietność, w pracy podjęto próbę predykcji wskaźnika dzietności na podstawie modelu bazującego na własnościach analizy falkowej, falką Daubechies z uwzględnieniem wpływu na dzietność takich czynników, jak liczba zawartych małżeństw, liczba rozwodów, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, oraz emigracja. W modelu zastosowanym do predykcji wskaźnika dzietności wykorzystano również własności sztucznych sieci neuronowych w szczególności zdolność do uogólniania zdobytej wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
Demographic changes observed indicate that the situation is diffi cult Polish Population. Particularly adverse effects occur in the trend of births, which has a negative impact on future fertility, particularly for continuing high emigration of Poles abroad. Given the importance of the scale of the problem which is the number of children in the study attempts to predict fertility rates based on the model based on the properties of wavelet analysis, wavelet Daubechies including effects on fertility factors such as the number of marriages, number of divorces, the average monthly gross wages and emigration . The model used to predict the fertility rate, the property uses artifi cial neural networks, in particular, the ability to generalize the knowledge gained. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Dyduch M. (2008), Sieć falkowo-neuronowa jako skuteczne narzędzie do analizy i predykcji szeregów czasowych, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, red. P. Chrzan, T. Czernik, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  • Dyduch M. (2010), Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, w: Modelowanie preferencji a ryzyko 2010, red. T. Trzaskalik, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Dyduch M. (2011), Prognozowanie szeregów czasowych w oparciu o współczynniki transformaty falkowej, optymalizowane przez sztuczną sieć neuronową,w: Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach 2009, red. A.S. Barczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Główny Urząd Statystyczny, Baza Demografia: http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/Tables.aspx.
  • Hadaś-Dyduch M. (2013), Prognozowanie wskaźników makroekonomicznych z uwzględnieniem transformaty falkowej na przykładzie wskaźnika inflacji, w: Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, red. S. Forlicz, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" nr 2 (34), Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wrocław.
  • Hadaś-Dyduch M. (2013), Non-Classical Method for Predicting Inflation, w: National and Regional Economy, Public Administration and Local Management: Problems, Researchers, Perspectives, Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, Minsk.
  • Hadaś-Dyduch M. (2014), Non-Classical Algorithm for Time Series Prediction of the Range of Economic Phenomena with Regard to the Interaction of Financial Market Indicators, "Chinese Business Review" 13 (4).
  • Rybińska A. (2010), Przed rozwodem pomyśl o skutkach, "Rzeczpospolita", 30.12.2010, http://www.rp.pl/artykul/586083.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.