PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 36 T.1 Metody ilościowe w ekonomii | 303--316
Tytuł artykułu

Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT Olsztyn

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification of Factors Influencing to Transaction Price of Agricultural Real Estates Being in the Resources of ANR OT Olsztyn
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zróżnicowanie cen nieruchomości rolnych jest bardzo duże i szczególnie widoczne w ostatnich latach. Na wartość nieruchomości rolnych ma wpływ wiele czynników, które uwzględniane są przy określaniu wartości nieruchomości. W ramach pracy została podjęta próba identyfikacji innych uwarunkowań wynikających z czynników zewnętrznych oraz gospodarowania gruntami rolnymi w warunkach przynależności Polski do Unii Europejskiej. Nie są one uwzględniane przy wycenie, a zdaniem autorów decydują o osiąganych cenach transakcyjnych. Analizą objęto transakcje sprzedaży nieruchomości rolnych z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn, który miały miejsce w latach 2012-2103, czyli w okresie wzmożonego zainteresowania zakupem ziemi rolnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The price differences between agricultural real estates are very large and especially visible in the recent years. The value of an agricultural real estate is affected by many factors that are taken into account when determining the value of a real estate. In the article there is an attempt to identify other conditions resulting from external factors and the management of agricultural land of Polish membership in the European Union. That are not taken into account in valuation, and according to the authors determining the transaction prices achieved. The analysis included sales of the agricultural real estates from the resources of Agricultural Property Agency OT Olsztyn, which took place in the years 2012-2103, a period of increased demand for purchasing of agricultural land. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Budzyński T. (2012), Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 20, nr 1, s. 135-144.
 • Cymerman R., Hopfer A. (2012), System, zasady, procedury wyceny nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
 • Dudzińska M. (2012), Wpływ możliwości alternatywnego wykorzystania nieruchomości rolnych na jej wartość, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 20, nr 2, s. 177-186.
 • Foryś I., Putek-Szeląg E. (2008), Przesłanki inwestowania w nieruchomości rolne na przykładzie zasobów AWRSP i ANR w zachodniopomorskim, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 16, nr 4, s. 37-48.
 • Holmes J. (2006), Impluses Towards a Multifunctional Transition in Rural Australia: Gaps in the Research Agenda, "Journal of Rural Studies" No 22, s. 142-160.
 • Kempa B. (2010), Czynniki środowiskowe a wartość użytków rolnych, "Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum" nr 9, z. 1, s. 47-56.
 • Kocur-Bera K., Dudzińska M. (2014), Model cen nieruchomości rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, w: Analiza rynku i zarządzanie nieruchomościami, red. S. Źróbek, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn s. 59-72.
 • Kurowska K., Kryszk H. (2013), Wykorzystanie środków finansowych na działania rolnośrodowiskowe w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2013, "Studia Obszarów Wiejskich", t. XXXIV, s. 205-219.
 • Pałasz L. (2007), Tendencje wzrostu cen ziemi rolnej, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" nr 6, s. 1, s. 35-41.
 • Pietrzykowski R. (2011), Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie", "Problemy Rolnictwa Światowego" nr 11 (26), z. 4, s. 138-147.
 • Pietrzykowski R. (2011), Analiza przestrzenna rynku nieruchomości rolniczych z uwzględnieniem wpływu czynników ekonomicznych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości" Vol. 19, nr 3, s. 217-226.
 • Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych (2013), red. R. Cymerman, Educaterra, Olsztyn.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2012, poz. 803).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz.121).
 • Well E. (2003), Determinanty kształtujące cenę ziemi rolnej, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu", t. CCCLVIII, s. 153-168.
 • Zarządzenie nr 29/13 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (www. anr.gov.pl).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.