PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 41 Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju | 26--51
Tytuł artykułu

Wartości w gospodarowaniu potencjałem rozwojowym w procesie transformacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Values in the Management of Development Potential in the Process of Transition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zintegrowane ujęcie transformacji, procesu globalizacji i budowy nowej cywilizacji. Przyjęto hipotezę, że stosunek do szeroko rozumianych wartości (będących konstytucją świata) decydował i decyduje o integracji i dezintegracji procesów rozwojowych i o wykorzystaniu potencjału rozwojowego, także w procesie transformacji. Artykuł składa się z dwóch bloków tematycznych:wartości - ich rozumienie i funkcje w kształtowaniu rozwoju;wpływ deregulacji wartości na potencjał rozwojowy w procesie transformacji. Wpływ ten został omówiony na przykładzie wybranych składowych potencjału rozwojowego i zastosowanych do tych składowych - w procesie transformacji - paradygmatach. Refleksja o charakterze ogólnym: Za ochronę wartości (konstytucji świata) odpowiada wiele instytucji. Jeśli one zawodzą, odpowiedzialność spada na inteligencję jako warstwę społeczną. Czy inteligencja potrafi podjąć to wyzwanie? Czy otrzyma wsparcie społeczne? (abstrakt oryginalny)
EN
Aim of a paper is to integrate the perception of transition, globalization and creation of new civilization. It is advanced the hypothesis that perception of wide-perceived values, which are the world constitution, determined the integration and disintegration of development processes, and the utilization of development potential and process of transition. The paper consists of two parts:values - its understanding and functions in creation of development;impact of deregulation of values on potential of development under the condition of transition. This impact was discussed on a example of selected elements of development potential and paradigms used to those elements - under transition. Protection of values (world constitution) depends on number of institutions. If they fail, the responsibility is taken by the intellectualists as a social class. Can the intellectualists face this challenge? Will they receive the social back-up? (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Barbour J.B., 1984, Mity. Modele. Paradygmaty, Znak, Kraków.
 • Delsol Ch., 2003, Esej o człowieku późnej nowoczesności, Znak, Kraków.
 • Domańska E., 2006, Historia niekonwencjonalna. Refleksje o przeszłości w nowej humanistyce, Wyd. Poznańskie, Poznań.
 • Fischer C., 1981, Resorouce and Environmental Economics, Cambridge.
 • Fukuyama F., 2004, Koniec człowieka, Znak, Kraków.
 • Grupa Lizbońska, 1996, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 • Gwiazdowski R., 2012, Tu wcale nie chodzi o klimat. Fakty i Opinie, "Gość Niedzielny", 30 stycznia.
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenia/bezrobocie-stopa-bezrobocia/miesieczna-informacja-o-bezrobociu-rejestrowanym-w-polsce-w-marcu-2014-r-, 1,25.html (dostęp 9 lipca 2014).
 • Hvozdik S., 2001, Psychologicképohl'ady na edukáciu a postmodernizmu, Filozofická fakulta Prešovskiej Univerzity, Prešov.
 • Jochem M., 2010, W Europie zaczną być budowane elektrownie węglowe, "Nowy Przemysł. Miesięcznik Gospodarczy. Raport Gaz - polskie paliwo polityczne", nr 9 (149).
 • Kelly K., 2001, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć podstawowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2008, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Projekty, 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kunzmann P., Burkard P.F., Wiedmann F., 1999, Atlas filozofii, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Martin H.P., Schumann H., 1999, Proces globalizacji. Atak na demokracje i dobrobyt, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
 • Mattei R. de, 2009, Dyktatura relatywizmu, PROHIBITA, Warszawa.
 • MeRae H., 1996, Świat w roku 2020. Potęga - kultura i dobrobyt -- wizja przyszłości, Warszawa.
 • Nietsche F., 1994, Pisma pozostałe 1876-1879, Kraków.
 • Piontek B., 2002, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa.
 • Piontek B., Piontek F., Piontek W., 1997, Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Piontek B., 2006, Współczesne koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego, ATH, Bielsko-Biała.
 • Piontek F., Nowak A.J., 2004, Osobowy aspekt wartości w procesie rozwoju. Studium porównawcze, WSEiA, Bytom.
 • Piontek F., Piontek B., 2010, Rola i znaczenie aksjologii, niezrelatywizowanych wartości i paradygmatów w zarządzaniu rozwojem [w:] Nauki humanistyczne i sozologia, red. J. Czartoszewski, UKSW, Warszawa.
 • Piontek F., Piontek B., 2012, Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 24.
 • Piontek F., 1994, Sozoekonomiczny rachunek opłacalności górnictwa węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Pismo św. Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, 1988, Pallottinum, Poznań-Warszawa.
 • Polityka gospodarcza, 2000, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, 2009, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Porter M.E., 1990, The Comperative Advantage of Nations, "Harvard Business Review", March-April.
 • Precz z logo. Rozmowa z Naomi Klein, 2004, "Polityka", nr 43.
 • Pysz P., 2008, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Rolnictwo w 2012 r. 2013, GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RL_rolnictwo_2012.pdf (dostęp: 9.07.2014 r.).
 • Scalia A., 2009, Mułowie zachodu. Sędziowie jako arbitrzy moralni, Warszawa (maszynopis).
 • Słownik języka polskiego, 1985, t. 3, PWN, Warszawa.
 • Solomon S., 2000, Gra o zaufanie. Jak szefowie banków centralnych rządzą gospodarką globalną, Philip Wilson, skład NBP, Warszawa.
 • Sulmicki P., 1969, Planowanie i polityka gospodarcza, SGPiS, Warszawa.
 • Sulmicki P., 1973, Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Szołtysek E., 2003, Filozofia pedagogiki, UŚ, Katowice.
 • Teilhard de Chardin P., 1959, Człowiek, PAX, Warszawa.
 • Tinbergen J., 1957, Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa.
 • Toffler A., 1997, Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Werner M., 2009, Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy, Wydawnictwo Sic, Warszawa.
 • Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego, 2013, Greenpeace, greenpeace.pl/wegiel_zabija/raportGP_wegiel_zabija.pdf (dostęp: 30.01.2013 r.).
 • Z prof. Farzin'em Davachi (amerykańskim lekarzem, specjalistą ds. HIV/AIDS) rozmawiała Ewa Jodłowska, 2001, "Rzeczpospolita - Magazyn", nr 36.
 • Zarządzanie obszarami rolnymi w gminach województwa śląskiego, 2012, red. B. Piontek, WSB, Dąbrowa Górnicza.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.