PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 365 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 41--53
Tytuł artykułu

Wartości wskaźników płynności finansowej ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw z sektora MSP

Autorzy
Warianty tytułu
Values of Financial Liquidity Ratios for Small and Medium Enterprises with Above-Average Profitability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu płynności finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Oszacowane przez Autora przedziały wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru płynności finansowej zostały następnie porównane z literaturowymi wartościami wzorcowymi. Zawarte w artykule wyniki badań powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru płynności finansowej podmiotów gospodarczych z sektora MSP.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is dedicated to the subject of financial liquidity for small and medium enterprises. The results of the research study it contains prove that SMEs from different economy sectors are characterized by different ratio values of financial liquidity. The article puts forward as well proposals for recommended value ranges for SMEs operating in 27 different sectors of the country's economy. The ranges of recommended liquidity values evaluated here by the author were then compared with literature model values. The research study results included in the article should contribute to filling the significant gap in the literature of the subject and facilitate conducting analysis of liquidity for small and medium enterprises.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Baza danych Tegiel, wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.
 • Bednarski L., 1999, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Bławat F., 2001, Analiza ekonomiczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Dębski W., 2005, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Bolton J.E., 1971, Report of the Committee of Inquiry on Small Firms, Cmnd. 4811, HMSO, London.
 • Brigham E.F., 2005, Podstawy zarządzania finansami, t. 1, PWE, Warszawa.
 • Davies D., 1994, Sztuka zarządzania finansami, PWN, Warszawa.
 • Dominiak P., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
 • Friedlob G. T., Schleifer L.F., 2003, Essentials of Financial Analysis, John Willey & Sons, New Jersey.
 • Gabrusewicz W., 2007, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Jerzemowska M., 2007, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Łapiński C., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., 2012, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, red. A. Tarnawa, P. Zaducha-Lichota, PARP, Warszawa, s. 18-47.
 • Michalski G., 2004, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa
 • Michalski G., 2005, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
 • Micherda B. (red.), 2004, Współczesna analiza finansowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze.
 • Nowak E., 2008, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Olszewski D., 1994, Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Olympus - Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa.
 • Pomykalska B., Pomykalski P., 2007, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T., 1997, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Wędzki D., 2010, Zarządzanie płynnością finansową, PWN, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., 2008, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Tarnawa A., Zaducha-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa 2012.
 • Welsh J., White J., 1981, A Small Business is Not a Little Big Business, Harward Business Review, July-August.
 • Wędzki D., 2002, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Wojciechowska U., 2001, Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, SGH, Warszawa.
 • Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Dz.U. L 124 z 20.05.2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.