PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 41 Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju | 52--66
Tytuł artykułu

Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitiveness of Enterprises vs the Competitiveness of Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W publikacji podjęto temat konkurencyjności, ze wskazaniem na brak jednej powszechnie akceptowanej definicji tego pojęcia i na wieloznaczność rozumienia tego terminu. Wskazano na występujące poziomy konkurencyjności oraz różne miary i metody jej oceny z punktu widzenia tych poziomów, w tym przedsiębiorstw i gospodarki narodowej. W ostatniej części publikacji podjęto próbę oceny konkurencyjności gospodarki Polski i przedsiębiorstw w niej funkcjonujących. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication discusses the topic of competitiveness as such, pointing that a one definition of this notion which could be accepted in economics has not been worked out yet. The problem of ambiguity in understanding the term of "competitiveness" is also presented. The article also shows different levels of competitiveness as well as different ways of measuring and methods of its assessment taking into consideration these levels, including enterprises and the national economy. In the last part of the publication authors attempt to asses the competitiveness of the Polish economy and the enterprises which function within this economy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bieńkowski W., 2008, Konkurencyjność gospodarki kraju. Próba rewizji determinant i miar. Przyczyny zmian znaczenia czynników konkurencyjności [w:] Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, red. nauk. W Bieńkowski i in., Prace i Materiały nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Boguszewski P., 2013, Globalny Raport Konkurencyjności 2013-2014 Światowego Forum Ekonomicznego, NBP, Warszawa, prezentacja power point.
 • Borowiecki R, Siuta-Tokarska B., 2012, Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji, TNOiK, Toruń.
 • Chojna J., 2011, Konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Ekspertyza w ramach Projektu Raport Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Daszkiewicz N. (red.), 2008, Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa.
 • Globalny Raport Konkurencyjności 2013-2014 Światowego Forum Ekonomicznego.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I., 2004, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz na rynku europejskim [w:] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. nauk. J. Adamczyk, P. Bartkowiak, WNT, Warszawa.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Echaust M., 2009, Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 1-2.
 • Kołodziejczyk D., Pawłowska M., 2006, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej. Wyniki badania ankietowego, Materiały i Studia, z. 206, NBP, Warszawa.
 • Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, red. J. Hausner, 2013, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • Konkurencyjność polskiego sektora przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do Strefy Euro, 2008, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 • Kordalska A., Olczyk M., 2013, Konkurencyjność sektorów przemysłu przetwórczego i ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność gospodarki Polski - analiza panelowa [w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Krugman P., 1994, Competitiveness: a dangerous obsession, "Foreign Affairs" No. 73 (2).
 • Leksykon zarządzania, 2004, Difin, Warszawa.
 • Metodyka opracowywania analiz konkurencyjności sektorów przemysłowych w Polsce, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, https://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/2377A660-E2D4-411F-AE7B-84645B117FCC/5000 1/metodyka.pdf.
 • Nowak T., 2002, Teoria przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Nowak T., 2002, Zasobowa teoria firmy [w:] Rynek pracy, red. M. Kowalski, PWE, Warszawa.
 • Nowak T., 2002, Zasobowa teoria firmy, "Problemy rynku pracy", nr 2.
 • Nowak T., Zasobowa teoria firmy, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/?a=f32f6 (stan na dzień 08.07.2005 r.).
 • Pangsy-Kania S., 2004, Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. nauk. A. Manikowski, A. Psyk, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Porter M.E., 1998, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość w Polsce, 2012, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Radło M.J., 2008, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar [w:] Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, red. nauk. W Bieńkowski i in., Prace i Materiały nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, 1998, Wyd. Znicz, Szczecin.
 • Skowronek-Mielczarek A., 2013, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J., 2000, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa nr 7-8.
 • The Global Competitiveness Report 2013-2014, 2013, World Economic Forum, Geneva.
 • Wach K., 2013, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 • Wysokińska Z., 2004, Konkurencyjność polskiej gospodarki [w:] Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, red. nauk. J. Szablowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Żółtowski T., 2005, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy wykonana w ramach przeprowadzonej oceny szacunkowej projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 pt. "Ocena szacunkowa (ex ante) wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 w zakresie analizy warunków społeczno-gospodarczych pomocy w kategoriach konkurencyjności gospodarki i innowacyjności przedsiębiorstw", Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171362961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.