PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 13 | 21--32
Tytuł artykułu

Rola uczelni wyższych w kształtowaniu przedsiębiorczości w sektorze mikroprzedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Universities in Creation of Entrepreneurship in Microenterprises Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeważająca liczba przedsiębiorstw w Polsce spełnia wymagania niezbędne do zaliczenia ich do sektora MSP, znacząco wpływając na wszystkie obszary gospodarki i życia społecznego. Podobnie kształtuje się pozycja sektora MSP w krajach Unii Europejskiej, stanowiąc podstawę współczesnej gospodarki rynkowej. Szczególne miejsce w rozwoju sektora zajmuje wiedza, która traktowana jako zasób może decydować o przedsiębiorczości, zwłaszcza firm mikro, które tworzą najliczniejszą grupę w sektorze. Rola uczelni wyższych w rozwoju sektora MSP, w tym firm mikro może być rozpatrywana z punktu widzenia kształtowania przedsiębiorczości jako efektu transferu wiedzy z uczelni do sfery gospodarczej. Celem artykułu jest próba identyfikacji roli uczelni wyższych na proces kształtowania przedsiębiorczości w sektorze mikro przedsiębiorstw. W referacie przedstawiono badania własne dotyczące oczekiwań mikro firm wobec uczelni wyższych w zakresie pozyskiwania wiedzy. Badania prowadzono w latach 2012-2014 wśród firm sektora MSP woj. łódzkiego oraz mazowieckiego - metodą wywiadów ze studentami wyższych lat studiów zaocznych oraz menedżerów mikro przedsiębiorstw i spotkań z ekspertami. (abstrakt oryginalny)
EN
Prevailing of numbers of enterprises in Poland belong to the SMMEs sector. 99% of all have the significant influence for every areas of economy. Similarly forming the position of SMMEs sector in UE countries, as grounds of modern market economy. The especial position take place micro enterprises, the largest numbers of enterprises, with different characteristics of activities and management. The role of universities in development of micro- sector can be analyzed from point of view of forming of entrepreneurship as effect of transfer of knowledge from universities into the economy sphere. The goal of article is presenting the own research of expectation of micro enterprises in relation with universities as regards of entrepreneurship attitude. Presented researches were realized in years 2012-14, by survey of managers and extra mural students of universities in regions of łódzkie and mazowieckie. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Antoszkiewicz J.D.: Rozwijanie przedsiębiorczości - wybrane koncepcje, [w:] Piech K., Kulikowski M. (red.), Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 • Bachnik K.: Zasoby informacyjne i zarządzanie wiedzą jako uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Skowronek-Mielczarek A. (red.), Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa,. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, Wyd. Placet, Warszawa 2000.
 • Chlebowski K.: Strategiczny wymiar wiedzy, "Problemy Jakości" 2003, Nr 8.
 • Daszkiewicz M.: Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2008.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2000-2004, GUS, Warszawa 2006.
 • Gierszewska G.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • Herman A.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Hejduk K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003.
 • Janczewska D.: Współczesne koncepcje zarządzania mikro przedsiębiorstwem w warunkach transferu wiedzy do zastosowań praktycznych, [w:] Marcinkowski R. (red.), Politechnika Warszawska Filia w Płocku na tle społecznych i gospodarczych uwarunkowań szkolnictwa wyższego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • Janczewska D.: Doskonalenie procesów logistycznych w mikro przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie i Finanse "Journal of Management and Finance", Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Nr 11/2013.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B.: Innowacyjność mikro przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
 • Karaszewski R., Klemke-Pitek M.: Problematyka zarządzania wiedzą w świetle doświadczeń zagranicznych oraz koncepcja wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polskiej gospodarce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 55/2012.
 • Korpysa J.: Kompetencje przedsiębiorcze właścicieli MSP, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, zeszyt 3/2013.
 • Kukliński A.: Kreowanie gospodarki opartej na wiedzy. Polska droga z perspektywy OECD, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Materiały Konferencyjne PFPK, Warszawa 2001.
 • Matejun M.: Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej, [w:] Piech K., Kulikowski M. (red.), Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2003.
 • Michna A.: Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa, [w:] Bieliński J. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Moczydłowska J.: Kompetencje przedsiębiorcze mikro przedsiębiorcy, [w:] Bielawska A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług Nr 34/2009, Szczecin.
 • Nieć M.: Sytuacja mikro przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, [w:] Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP Warszawa 2013.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S.: Nowa era innowacji, PWN, Warszawa 2010.
 • Siuta B., Siuta M.: Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Zarządzanie Przedsiębiorstwem Nr 1/2007.
 • Ulewicz R.: Zarządzanie wiedzą a jakość procesów w budowie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odlewniczej, [w:] Chodyński A. (red.), Zarządzanie wiedzą w organizacjach wobec wymogów nowoczesnej gospodarki, Wyd. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2006.
 • http://et-europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/ countries-sheets/2010-2011/poland_en.pdf (data dostępu: 14.01.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.