PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 41 Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju | 195--213
Tytuł artykułu

O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Upon Some Problems of Modern Human, Economics and Economic Systems in a Context of Integration of Development Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zwraca się uwagę na znaczenie ekonomii jako nauki w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki kapitalistycznej i człowieka gospodarującego. Analiza oparta jest na założeniu, że realne systemy ekonomiczne są złożoną całością. Jej elementy są ze sobą sprzężne. Sprzężenia te rodzą wielokierunkowe konsekwencje i wpływają na rozwój całej gospodarki oraz możliwości realizacji funkcji celów właściwych dla poszczególnych sfer bytu ludzkiego. Autor przekonuje, że użyteczne dla człowieka gospodarującego wypełnianie przez teorię ekonomii funkcji aplikacyjnych wymaga zmiany jej paradygmatów i metodologii badawczej. W kontekście podjętego tematu zwrócono uwagę na uwolnienie uzyskanych wyników badań od legitymizowania interesów dominujących koalicji dystrybucyjnych, a także postulatów emancypacji grup rzekomo uciśnionych i niesprawiedliwie pomijanych w podziale społecznie pożądanych dóbr i wartości, które faktycznie dążą do uwolnienia się od samoodpowiedzialności i społecznej odpowiedzialności. Wskazano też kierunki niezbędnych zmian instytucjonalnych, które sprzyjałyby prorozwojowej strategii ograniczającej nierówności społeczne w Polsce. Autor postuluje: nową ekonomię zorientowaną na badanie sprawności systemów ekonomicznych z punktu widzenia ich zdolności do realizowania celów zintegrowanego rozwoju, wyjście poza paradygmat homo oeconomicus, rozwijanie badań ekonomicznych opartych na podejściu holistycznym, wykorzystywanie również osiągnięć badawczych innych nauk społecznych w analizowaniu reguł działania podmiotów gospodarujących. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the meaning of economics as a science in operating of modern capitalist economy and economic individual. The analysis is based on a assumption that relations between institutions and tools of economic system cause number of consequences and impact on development of an economy and opportunity to carry on functions of aims typical for various spheres of human existence. Author argues in regards to accomplish the practical functions of theory of economics that is useful for economic man it is required to change economic paradigms and methodology. It is suggested (a) to introduce new economics aimed at analyzing the efficiency of economic system from a perspective of its capability to complete the aims of integrated development, (b) to go beyond the homo oeconomicus paradigm, (c) to expend the economic research based on holistic approach, (d) to integrate the achievements of other social science into the investigation of action rules of economic entities. Author emphasizes the need to release the outcomes of economic research from justification of interests of predominant redistributive coalitions and from demands (postulates) for emancipation of purportedly oppressed cohorts and unfairly ignored in distribution of socially desired goods and values, which in essence are aimed at freeing from self and social responsibility. The author suggests few necessary directions of institutional change that facilitate development-enhancing strategy mitigating social inequality in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Shiller R.J., 2010, Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Barber B.R. 2009, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Bauman Z., 2010, Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlal Rovinosa-Madrazo, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 • Benedykt XVI, 2009, Caritas in veritate. O inteligentnym rozwoju ludzkim w miłości, Liberia Editica, Vaticana.
 • Berlin I., 1991, Dwie koncepcje wolności, Respublika, Warszawa.
 • Chmielewski P., 2011, Homo Agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Poltext, Warszawa.
 • Cowling K., 1982, Monopoly Capitalism, John Wiley and Sons, New York.
 • Davies J.B., Sandström S., Shorroks A., Wolff E.N., 2008, The World Distribution of Household Wealth [w:] Personal Wealth from a Global Perspective, red. J.B. Da-vies, Oxford University Press, Oxford.
 • Foster J.B., McChesney R.W., 2014, Kryzys bez końca. Jak kapitał monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Dowd D., 2009, Ineguality and the Global Economic Crisis, Pluto Press, London.
 • Kahneman, D., 2012, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Wydawnictwo MediaRodzina, Warszawa.
 • Kołodko, G.W., 1999, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 • Kuznets S., 1955, Economic Growth and Income Inequality, "American Economic Review" Vol. 45, No. 1.
 • Naisbitt J., Naisbitt N., Philips D. 2003, High tech high touch. Technologia a poszukiwanie sensu, Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Mishel L., Bernstein J., Shierholtz H., 2009, The State of Working of America, Economic Policy Institute, Washington, DC, No. 9.
 • Olson M., 2012, Logika działania zespołowego. Dobra publiczne i teoria grup, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Postman N. 2004, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Muza, Warszawa.
 • Rodrik D., 2011, Jedna ekonomia wiele recept, Globalizacja, instytucje, wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Sedlaček T. 2012,Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Studio EMKA Warszawa.
 • Stiglitz, J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji, Propozycje usprawnień, PWN, Warszawa.
 • Urbański J., 2014, Prekariat i nowa walka klas, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2009, Globalny kryzys a długookresowy rozwój zintegrowany w Polsce, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Przyszłość. Świat. Europa. Polska, nr 1.
 • Woźniak M.G., 2011, Gospodarka Polski 1990-2011, t. 1: Transformacja, PWN, Warszawa.
 • Woźniak M.G, 2014, Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy [w:] Nierówności społeczne w Polsce, red. B. Kłos, J. Szymańczyk, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.