PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4(28) | 23--38
Tytuł artykułu

Ontological and Epistemological Foundations of Tourism Research. Scientific Identity of Polish Scholars of Tourism

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ontologiczne i epistemologiczne podstawy badań nad turystyką. Tożsamość naukowa polskich badaczy turystyki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie ontologicznych i epistemologicznych podstaw studiów nad turystyką w kontekście współczesnej literatury przedmiotu oraz wyników badań empirycznych dotyczących tożsamości naukowej polskiej kadry naukowej. Zostały one przeprowadzone przy uwzględnieniu ontologicznych i epistemologicznych założeń odnoszących się do: 1) przedmiotu badań nad turystyką; 2) związanych z nim specyficznych problemów badawczych; 3) możliwości ich rozwiązania w ramach różnych dyscyplin naukowych; 4) miejsca badań nad turystyką w systemie nauk. Artykuł składa się z kilku części obejmujących: 1) teoretyczną dyskusję oraz przegląd literatury poświęconej omawianemu zagadnieniu; 2) omówienie wyników badań empirycznych odnoszących się do tożsamości naukowej polskich badaczy turystyki; 3) podsumowania wraz z rekomendacją dalszych badań. Podstawowe wnioski oparte na przeglądzie literatury przedmiotu oraz na wynikach badań empirycznych są niejednoznaczne. Nie dają one podstaw do określenia statusu poznawczego i formalnego współczesnych badań nad turystyką. Przejawia się to m.in. w deklaratywnym poparciu przez polskich badaczy autonomizacji badań nad turystyką w kierunku ich "naukowego" usamodzielnienia, przy jednoczesnym mocnym przywiązaniu do tradycyjnych dyscyplin i panujących tam paradygmatów(abstrakt autora)
EN
The aim of this article is to present ontological and epistemological foundations of tourism research based on the international literature and in the light of the results of a survey on the scientific identity of Polish scholars of tourism. An appropriate empirical research project was based on ontological and epistemological assumptions concerning: 1) the object of tourism study; 2) specific research problems related to it; 3) possibilities of solving them by different scientific disciplines; 4) the methodological position of tourism research within the system of sciences. The article consists of: 1) a theoretical discussion and an overview of previous research and selected literary sources; 2) a presentation of the results of author's empirical studies on scientific identity carried out among Polish researchers of tourism; 3) conclusions related to the issues addressed in the paper. The main findings are based on the academia's views (discussed example of the Polish scholars and the experience of the international debate from the 1990s- -2000s). They are divided and, so far, it has not been able to come up with a common, coherent answer to the question concerning the cognitive and formal status of the contemporary studies on tourism. According significant part of represenatives of Polish scholars, they declare support for the idea of the autonomization of Tourism Sciences. On the other hand they still consider themselves representatives of the 'traditional' scientific disciplines and they mainly base on the paradigms developed within them.(author's abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Instytut Turystyki w Warszawie
Bibliografia
 • Alejziak W., (2008) Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką, in: Nowe trendy rozwoju turystyki, G. Gołembski (ed.), Wyd. PWSZ, Sulechów.
 • Bogucki J., Woźniak A., (1997) Turystyka, in: Encyklopedia kultury polskiej XX w. Kultura fizyczna - sport, Z. Krawczyk (ed.), Instytut Kultury, Warszawa.
 • Botterill D., (2001) The epistemology of a set of tourism studies. Leisure Studies, 20: 199-214.
 • Butler R.W., (1989) Tourism and tourism research, in: Understanding leisure and recreation, E.L. Jackson and T.L. Burton, (eds.), Venture Publishing, State College, PA.
 • Bunge M., (1983) Treatise in basic philosophy, Vol. 6, Epistemology and methodology II: Understanding the world, Dordrecht, Reidel.
 • Butowski L., (2011) Tourism - an academic discipline (discursive article). "Turyzm" 21/1-2/2011: 17-24.
 • Butowski L., (2012) Tourism Policy - Definitions, Origin and Evolution, "Problems of Tourism and Recreation" 1: 5-21
 • Chojnicki Z., (2005) Charakter i sytuacja nauki o turystyce - rozważania metodologiczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Bydgoszcz, Turystyka i Rekreacja 3: 11-23.
 • Comic D., (1989) Tourism as a Subject of Philosophical Reflection, "Revue de Tourisme", 44: 6-13.
 • Dann G., Nash D., Pearce P., (1988) Methodology in Tourism Research. "Annals of Tourism Research" 18: 155-169.
 • Echtner C.M, Jamal T.B., (1997) The Disciplinary Dilemma of Tourism Studies. "Annals of Tourism Research" 24: 868-883.
 • Farrel B.H., Twinning-Ward L., (2004) Reconceptualization Tourism. "Annals of Tourism Research" 31, 2: 274-295.
 • Graburn N., Jafari J. (eds), (1991) Tourism social science. "Annals of Tourism Research", Sp. Issue.
 • Hall C.M., Page S.J., (2006) The Geography of Tourism & Recreation. Environment, Place and Space. Routledge.
 • Hoerner J-M., Sicart C., (2003) La science du tourisme, Balzac Editeur.
 • Jafari J., (1989) Structure of Tourism, in: Tourism Marketing and Management Handbook, S.F. Witt and L. Moutinho, (eds.), Prentice Hall, London.
 • Jafari J. and Aaser D., (1988) Tourism as a Subject of Doctoral Dissertation. "Annals of Tourism Research" 15: 407-429.
 • Jojczyk S., (2009) Filozofia i elementy etyki w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
 • Jovicic Z., (1988) A Plea for Tourismological Theory and Methodology, Revue de Tourisme 43: 2-5.
 • Kowalczyk A., (2001) Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuciński K. (ed.), (2010) Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa.
 • Kuhn T.S., (1996, 3rd ed.) The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago.
 • Kurek W. (ed.), (2008) Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Leiper N., (1990) Tourism Systems: An Interdyscyplinary Study, Occasion Papers 2, Massey University
 • Leiper N., (2000) An Emerging Discipline, "Annals of Tourism Research" 27: 805-809.
 • Lipiec J., (2008) Filozofia turystyki, in: Turystyka w naukach humanistycznych, R. Winiarski (ed.), PWN, Warszawa.
 • Maciołek R., (2002) Osobliwości metodologiczne badań nad turystyką, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy 2: 17-26.
 • Okasha S., (2002) Philosophy of Science. A Very Short Introduction, Oxford University Press.
 • Pearce P.L., (1993) Defining Tourism Study as a Specialism: A Justification and Implications, TÉOROS International 1: 25-32.
 • Pearce P.L., Butler R. (eds.), (1993) Tourism Research: Critiques and Challenges, Routledge, London.
 • Przecławski K., (1997) Etyczne podstawy turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków
 • Ritchie J.R.B., Sheehan L.R., Timur S., (2008) Tourism Sciences or Tourism Studies? Implications for the Design and Content of Tourism Programming, TÉOROS. Revue de Recherche en Tourisme 27-1: 33-41.
 • Shuang, X., Tribe, J., Chambers D., (2013) Conceptual research in tourism. "Annals of Tourism Research" 41: 66-88.
 • Sutheeshna Babu S., Tourism as Disciplines and Industry, Some comments on the progressing debates. Retrieved Januray 15, 2014, from The Academia edu Web site: https://www.academia.edu/4122993/Tourism_as_Discipline_and_Industry_Some comments_on_the_progressing_debates.
 • Szubert-Zarzeczny U., (2001) Kilka uwag o potrzebie autonomizacji "nauki o turystyce", Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie 81: 75-79.
 • Tribe J., (1997) The Indiscipline of Tourism, "Annals of Tourism Research" 24: 638-654.
 • Woźniak A., (1995) Czy potrzebna jest integracja metodologiczna samowiedzy nauk zajmujących się turystyką? in: Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej, S. Bosiacki (ed.), AWF w Poznaniu.
 • Woźniak A., (2005) Socjologiczna analiza turystyki - poszukiwanie syntezy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Turystyka i Rekreacja 3: 45-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.