PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 26 | 96--114
Tytuł artykułu

Proces podejmowania decyzji kredytowej (na przykładzie ofert wybranych banków detalicznych)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Decision-Making Credit Process (On the Example of Selected Offers of the Retail Banks)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę czynników kształtujących decyzje oraz zachowania nabywcze konsumentów w na rynku kredytów konsumpcyjnych. Wyznacza on różnice w postrzeganiu kosztów kredytu w ujęciu ekonomicznym oraz behawioralnym. Jego głównym celem jest określenie, jak ważne w procesie wyboru konkretnej oferty kredytu są oprocentowanie nominalne, koszt całkowity oraz wysokość miesięcznej raty. Na podstawie badania metodą conjoint analysis, przeprowadzonego na grupie 105 dorosłych Polaków, którzy zadeklarowali styczność z jakąkolwiek formą kredytu, autorka artykułu udowadnia hipotezę, że kredytobiorcy postrzegają koszty kredytu w ramach założeń księgowania mentalnego. Odpowiada również na szereg pytań badawczych związanych z różnicami indywidualnymi w zakresie postrzegania kosztów kredytu oraz związków między deklarowanymi postawami wobec zaciągania kredytów i księgowania mentalnego a istotnością analizowanych cech kredytu. Pierwsza część artykułu przedstawia rozważania teoretyczne dotyczące podejmowania decyzji kredytowych, ze szczególnym naciskiem na różnice w szacowaniu kosztów kredytu w ujęciu ekonomicznym oraz behawioralnym. Część druga koncentruje się na metodologii oraz analizie wyników badania empirycznego, stanowiącego podstawę niniejszej pracy. W części trzeciej przedstawiono interpretację wyników badania oraz wnioski końcowe. (fragment tekstu)
EN
The article deals with the factors influencing decisions and the consumer behavior in themarket for consumer loans. It appoints the differences in the perception of credit costs in terms of economics and behavior. Its main objective is to determine how important are the nominal interest rate, total cost and the amount of monthly payment in the process of choosing a particular loan offer. Based on the conjoint analysis, conducted on a group of 105 adult Poles, who declared the contact with any form of credit, the author of the article proves the hypothesis that borrowers perceive the cost of borrowing under the assumptions of mental accounting. It also answers many research questions related to individual differences in the perception of credit costs and the relationship between declared attitudes toward borrowing and accounting of mental and materiality of the analyzed characteristics of the loan. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
96--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • BNP Paribas Fortis
Bibliografia
 • Bień Andrzej, Bień Witold, 2000, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Difin. Warszawa.
 • Cieślak Anna, 2003, Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, "Materiały i Studia NBP" nr 172,Warszawa.
 • Harasim Janina, 2005, Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Kancelaria Sejmu, 2001, Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Warszawa.
 • Loewenstein George, Thaler Richard H., 1989, Anomalies: Intertemporal choice, "Journal of Economic Perspectives" nr 3(4), s. 181-193.
 • Ranyard Rob, Craig Gill, 1995, Evaluating and budgeting with instalment credit: An interview study, "Journal of Economic Psychology" nr 16, s. 449-467.
 • Ranyard Rob, Hinkley Lisa, Williamson Janis, McHugh Sandie, 2006, The role of mental accounting in consumer credit decision processes, "Journal of Economic Psychology" nr 27, s. 571-588.
 • Kieżel Ewa (red.), 1999, Rynkowe zachowania konsumentów, Wydawnictwo AkademiiEkonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Koniński Bohdan, Nowak Alojzy Z. (red.), 2004, Bank depozytowo-kredytowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Shefrin Hersh M., Thaler Richard H., 1988, The behavioral life-cycle hypothesis, "Economic Inquiry" nr 26(4), s. 609-643.
 • Sołtysiak Mirosław, 2007, Kalkulacja pieniądza na rynkach finansowych: stopy procentowe - kalkulacja wartości pieniądza w czasie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Szymańska Anna, Dziedzic Dorota, 2005, Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów, "Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 680, s. 153-165.
 • Thaler Richard H., 1999, Mental accounting matters, "Journal of Behavioral Decision Making" nr 12, s. 183-206.
 • Wróblewska Joanna, 2009, Proces podejmowania decyzji kredytowych (na przykładzie ofert wybranych banków detalicznych), niepublikowana praca magisterska.Wydział Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.