PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4(28) | 85--101
Tytuł artykułu

National and International Tourism Policy in the Face Of 21st Century Challenges

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Krajowa i międzynarodowa polityka turystyczna w obliczu wyzwań xxi wieku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł ma na celu wprowadzenie czytelnika w problematykę podstawowych dylematów rozwoju turystyki oraz problemów polityki turystycznej w początkach XXI wieku. Praktycznie wszystkie prognozy wskazują na to, że w najbliższych dwudziestu latach turystyka będzie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi światowej gospodarki. Temu dynamicznemu rozwojowi towarzyszyć będą jednak głębokie zmiany jakościowe, które uwidocznią się zarówno w sferze popytu, jak i podaży turystycznej. Szybko zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, społeczne, środowiskowe i technologiczne, mają też istotny wpływ na politykę państw w dziedzinie turystyki, zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym. Zakres i dynamika tych zmian mogą doprowadzić do prawdziwej rewolucji w całym systemie organizacji i funkcjonowania rynku podróży i turystyki. Stawia to przed tradycyjne pojmowaną polityką turystyczną nowe wyzwania. Punktem wyjścia do analiz na ten temat jest identyfikacja czynników nazywanych megatrendami rozwojowymi cywilizacji. Dopiero na tym tle dokonano szczegółowych analiz dotyczących uwarunkowań i problemów tkwiących wewnątrz systemu turystycznego oraz polityki turystycznej w wymiarze narodowym i międzynarodowym. W pracy autor stawia bowiem tezę, że niezwykle dynamiczne zmiany zachodzące w szeroko pojętym "otoczeniu" turystyki (takie jak globalizacja gospodarki oraz inne - zmieniające cały współczesny świat - tzw. megatrendy cywilizacyjne) mają na tyle duży wpływ na funkcjonowanie rynku turystycznego oraz generują takie problemy dla branży, iż konieczna staje się rewizja poglądów na temat zakresu oraz form prowadzenia polityki turystycznej. Wiele z kluczowych dla dalszego rozwoju turystyki problemów ma bowiem taki charakter, że wymaga ich rozwiązywania już nie tylko w skali krajowej, ale także międzynarodowej, a nawet globalnej.(abstrakt autora)
EN
The purpose of this paper is to introduce the reader to the most important dilemma of tourism and problems of tourism policy at the beginning of the 21st century. Practically all prognosis show that in the next twenty years tourism will be one of the fastest growing branch of the world economy. The dynamic growth of tourism is accompanied by deep changes in quality. They are seen as a matter of tourism demand as well as a matter of tourism supply. Fast changes in social, environmental and technological structure widely also affect the tourism policy, both on national and international level. The range of the transformation is so big that without any hesitation we can speak about a revolution which occurs in the whole world of travel and tourism in general. This places new challenges before the traditional conception of tourism policy. The basis for it is the analysis of the most important factors which are called "megatrends". There is more particular information directly connected with problems of the tourism system and tourism policy on national and international level. In this article, author puts forward the thesis that the extraordinarily dynamic changes underway in the broadly-defined tourism "environment" (such as the globalization of the economy, and others that are transforming the whole modern world: "megatrends") have such a major impact on the way the tourism market functions, and generate such problems for the industry that it is crucial to revise our views on the scope and forms of tourism policies. Many of the key issues for the further development of tourism are such that they require solving not only on a national scale, but on an international, or even a global one.(author's abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Bibliografia
 • Akehurst G., European Community tourism policy, in: Perspectives on Tourism Policy, P. Johnson and B. Thomas (eds.), Mansell, London 1992, pp. 215-23.
 • Alejziak W., A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity?, "Folia Turistica", Special Edition: "The Master Classes" 2011, No. 25(1), pp. 313-356.
 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku [Tourism in the Face of 21st Century's Challenges], Albis, Kraków 1999.
 • Alejziak W., Politica turistica en el siglo XXI, in: Cambio Climatico y Turismo: Realidad y Fiction, E. Fayos-Sola, J. Jafari (eds.), Universitat de Valencia, World Tourism Organization, 2009, pp. 187-210 (in Spanish).
 • Alejziak W., Polityka turystyczna [Tourism Policy], in: Nauki o turystyce [Tourism Sciences], part II, R. Winiarski (ed.), Studia i Monografie, 7, AWF Kraków, 2004, pp. 40-91 (in Polish).
 • Alejziak W., Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne [International tourist organizations], Albis, Kraków 2003 (in Polish).
 • Ambrosie L., Tourism policy research: avenues for the future, "International Journal of Tourism Policy" 2010, Vol. 3(1), pp. 33-50.
 • Burns P. M., Tourism Planning. A Third way? "Annals of Tourism Research" 2003, Vol. 31, pp. 24-3.
 • Cooper C., Globalization is More then Economic Phenomenon, "Tourism Recreation Research" 2008, Vol. 33(1), pp. 109-111.
 • Cooper C., Hall C.M., Contemporary tourism: an international approach, Butterworth- Heinemann, 2007.
 • Cornelissen S., The global tourism system: governance, development, and lessons from South Africa, Ashgate Publishing, 2005.
 • Dwyer L. (ed.), Megatrends underpinning Tourism to 2020. Analysis of key divers for change, Sustainable Tourism Cooperative Research, 2008. Online: http://www.sustainabletourismonline. com/5/understanding-visitors/megatrends-underpinningtourism- to-2020-analysis-of-key-drivers-for-change.
 • Dwyer L., Edwards D., Mistilis N., Roman C., Destination and enterprise management for a tourism future, "Tourism Management" 2009, Vol. 30, pp. 63-74.
 • Edgell D.L., International Tourism Policy, Van Nostrand Reinhold, New York 1990.
 • Edgell D.L., Allen M.D., Smith G., Swanson J. (2008), Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow, Elsevier, 2008.
 • Elliot J., Tourism. Politics and Public Sector Management, Routledge, London 1997.
 • Frenck M., Establishing a travel policy, "Business Travel News" 2003, No. 4/21 (20).
 • Fuentes C.D., Governance for the Tourism Sector and Measurements, Statistics and TSA Issue Paper Series, UNWTO, Madrid 2013.
 • Goeldner Ch.R., Ritchie B.J.R. (2006), Tourism. Principles, Practices, Philosophies, tenth edition, John Viley & Sons, New Jersey 2006.
 • Jones P., Pizam A., (eds.) The International Hospitality Industry. Organizational and Operational Issues, John Wiley & Sons, Pitman Publishing, 1993.
 • Kojło S., Leszczyńska K., Lipski S., Wiszczun E., Nowe koncepcje koordynacji w systemie Multilevel Governance polityki spójności [New Conceptions on Coordination In system of Multilevel Governance of Cohesion Policy], Warszawa 2009, p. 12. Onlinie: http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Documents/Nowe_koncepcje_ koordynacji_w_systemie_multi_level_governance_polityki_spojnosci. pdf
 • Kozak M., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem [Tourism, tourism policy and development: between old and new pardigm], EUROREG, Wydawnictwo Naukowe SCHOOLAR, Warszawa 2009 (in Polish).
 • Leslie D., Review of Perspectives on Tourism Policy, "The Service Industry Journal" 1993, Vol. 13(4), pp. 338-340.
 • Marks G., Hooghe L., Blank K., European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multi-Level Governance, "Journal of Common Market Studies" 1996, Vol. 34 (3), pp. 343-378.
 • Mill R.Ch., Morrison A.M., The Tourism System, third edition, Kendaal/Hunt Publishing Company, Prentice-Hall, 1998.
 • Page S.J., Tourism Management. Managing for Change, Butterworth/Heinemann, 2003.
 • Sessa A., The Science of Systems for Tourism Development, "Annals of Tourism Research" 1988, Vol. 15, pp. 219-235.
 • Theobald W.F., Global Tourism, Butterworth-Heinemann, 2004.
 • Theuns H.L., Globalization and Tourism: Pros and cons, "Tourism Recreation Research" 2008, Vol. 33(1), pp. 99-105.
 • Wahab S., Cooper C. (eds.), Tourism in the Age of Globalisation, Routledge, London- New York 2001.
 • Cooper C. (2008), Globalization is More then Economic Phenomenon, in: Tourism Recreation Research, Vol. 33(1), pp. 109-111.
 • Zawistowska H., Polityka Unii Europejskiej wobec sektora turystycznego [European Union policy in relation to tourist branch], in: Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki [European Union and the future of Polish tourism], Katedra Turystyki, SGH, Warszawa 2003, pp. 9-24 (in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.