PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 13 | 33--45
Tytuł artykułu

Sektor kultury i kreatywny jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Culture and Creative Sector as a Challenge for Small and Medium-Sized Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie sektor kultury i kreatywny przyczynia się w sposób istotny do wzrostu gospodarczego i tworzy miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dzięki kreatywności przedsiębiorstw z tego sektora pojawiają się także nowatorskie rozwiązania w innych dziedzinach. Celem artykułu jest identyfikacja cech specyficznych tego sektora oraz barier jego rozwoju. Prezentuje on zmodyfikowany model sektora kultury i kreatywnego jako koncentrycznych okręgów uwzględniający natężenie kreatywności oraz rozprzestrzenianie się idei, wartości, symboli oraz prototypów jako wkładu kulturowego dla działalności gospodarczej w gospodarce kreatywnej. Artykuł w pierwszej kolejności przedstawia charakterystykę sektora kultury i kreatywnego, specyfikę jego produktów i kreatywność jako jego główny zasób. Następnie prezentuje stan jego rozwoju w Polsce, w Europie i na świecie, aby finalnie spojrzeć na jego specyficzne cechy w perspektywie pokonywania ograniczeń rozwojowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Today, the cultural and creative sector contributes to economic growth and creates jobs for highly skilled workers. Thanks to the creativity of enterprises in this sector innovative solutions appear in other areas. The purpose of the article is to identify the specific features of this sector and the barriers of its development. The article presents a modified model of the cultural and creative sector as concentric circles. It takes into account the intensity of the creativity and the spread of ideas, values, symbols and prototypes as a cultural contribution to economic activity in the creative economy. The article firstly presents the specificity of this sector and creativity as its main resource. Secondly it presents the economic state of this sector in Poland, in Europe and in the world. And finally it presents specific features of this sector in the perspective of overcoming development constraints. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza - wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych., AGERON POLSKA, Warszawa 2012.
 • Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy - kultura i przemysły kreatywne. Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Wrzesień 2012.
 • Creative Economy. Report 2008. The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy-making, United Nations Conference on Trade and Development, 2008.
 • Creative Economy. Report 2010. Creative Economy: A Feasible Development Option, United Nations Conference on Trade and Development, 2010.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 • Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegar T.: Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Raport z badania, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Gdańsk 2012.
 • Ilczuk D.: Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Kant I.: Krytyka władzy sądzenia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 • Kisiel P.: Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego. Refleksja nad stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Kłoskowska A.: Społeczne ramy kultury. Monografia socjologiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
 • Kowalski A.M., Marcinkowski A.: Struktury klastrowe jako bieguny wzrostu gospodarki - przykład Bawarskiego Klastra Biotechnologicznego, Gospodarka Narodowa, 9 (253), ROK LXXX/XXI, wrzesień 2012.
 • Lewandowski P., J. Mućk J., Skrok Ł.: Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Newbigin J.: Kreatywna gospodarka: przewodnik dla początkujących, British Council 2010.
 • Purchla J.: Kultura a transformacja Polski, [w:] Szomburg J. (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.
 • The Economy of Culture in Europe, KEA European Affairs, 2006.
 • Throsby D.: Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Throsby D.: The Economics of Cultural Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program "Kreatywna Europa" (2014-2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE.
 • Województwa pod względem liczby ludności stan na 31.12.2011 r, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_6106_PLK_HTML.htm (data dostępu 05.03.2014).
 • Zielona księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej, Komisja Europejska, Bruksela 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363313

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.