PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 13 | 95--104
Tytuł artykułu

Model biznesowy w procesie budowania wartości małych i średnich przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Model in the Process of Building Value of Small and Medium-Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje uznawane są za jeden z kluczowych warunków sukcesu oraz rozwoju przedsiębiorstw. Coraz więcej uwagi poświęca się również nowym modelom biznesowym, które ukierunkowane są na nieustanne doskonalenie procesów biznesowych. Analizowane zagadnienie szczególnie odnosi się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którego rola stale wzrasta, a który wciąż boryka się z problemem niedostatecznej innowacyjności oraz brakiem strategicznego podejścia do biznesu. Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania możliwości wykorzystania szablonu modelu biznesowego, który z całą może pomóc w zrozumieniu procesów zachodzących w organizacji. Nowoczesne modele biznesowe ukierunkowane są na budowanie wartości przedsiębiorstwa w długim okresie, a jak wskazują wyniki badań jest to permanentnym problemem polskiego sektora MSP. Rozwiązaniem może być szerokie wprowadzenie do praktyki rozwiązań składających się na tworzenie modeli biznesowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovations are considered as one of the key conditions for the success and development of enterprises. More and more attention is given to the new business models that are focused on continuous improvement of business processes. Analyzed the issue particularly relates to the sector of small and medium-sized enterprises, whose role is increasing, and that is still struggling with the problem of insufficient innovation and the lack of a strategic approach to business. The purpose of this paper is to indicate the possibility of using a template business model that the whole can help you understand the processes taking place in the organization. Modern business models are focused on building the company's value in the long term, and what the research shows this is a permanent problem of Polish SMEs. The solution may be a broad introduction to the practice of making up solutions to create business models. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Amanpreet Singh Monga, Business Model Innovation, The University of Sydney. Białoń L.: Firma innowacyjna, [w:] Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010.
 • Biniasz D.: Wirtualizacja działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii multimedialnych na przykładzie przemysłu meblarskiego. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Nr 2, 2005
 • Chesbrough H.W.: Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, New York 2006.
 • Hammel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra: Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 • Jabłoński M.: Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013.
 • Keeley L.: Ten types of innovation. The discipline of building breakthroughts, Wiley, New Jersey 2013.
 • OECD, 2010, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. Poland Key Issues and Policies.
 • Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D.: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010.
 • Osterwalder A., Pigneur Y.: Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2010.
 • PKPP Lewiatan, http://pkpplewiatan.pl/dla_mediow/informacje.../1/_.../Raport_MSP.pdf (data dostępu 05.04.2014).
 • Schumpeter J.A.: Socjalizm. Kapitalizm. Demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 • Słowiak B., Gajewska P.: Innowacyjność w organizacji a wartość dodana, [w:] Barcik R., Biesoka G., Jakubiec M. (red.), Przedsiębiorczość, Rozwój, Zarządzanie, Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.
 • Sokół A.: Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Drab-Kurowska A., Sokół A. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, CeDEWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A.: Zarządzanie firma innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 • Tapscott D., Williams A.D.: Wikinomia. O współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Walczak W.: Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa, E-mentor, nr 4 (36) 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363461

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.