PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3(19) | 19--31
Tytuł artykułu

Podstawy i rozwój badań wizerunku obszaru recepcji turystycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Basics and Development of Research on Tourism Destination Image
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie uznaje się, że wizerunek fi rmy i miejsca odgrywa istotną rolę w zachowaniach nabywczych na rynku, także turystycznym46. Jest on uwzględniany w trakcie podejmowania decyzji, a także stanowi czynnik tworzenia postaw i przekonań, które zwykle budowane są na doświadczeniu. Parafrazując słowa A. Beardswortha i A. Brymana47, należy stwierdzić, że tworzenie wizerunku ORT może stanowić uogólniony proces "fabrykowania środowiska", którego można doświadczyć. Studia literaturowe pokazały zmiany w przedmiocie wizerunku - począwszy od produktu (i marki), poprzez przedsiębiorstwa, do m.in. obszarów (marketing terytorialny), pojedynczych osób (w koncepcji marketingu politycznego), organizacji non-profi t (na gruncie marketingu społecznego), przedsięwzięć organizacyjnych i wydarzeń (z punktu widzenia podstaw event marketingu). Uwzględniając aspekty defi nicyjne, należy stwierdzić, że autorzy przede wszystkim skupiają się na zagadnieniu przedmiotu (obiektu) i podmiotu wizerunku, a także jego postaci (efekt relacji, wiedza). Przedmiotem rozważań często jest proces tworzenia obrazu ORT.(fragment tekstu)
EN
The objective of the hereby article is to present the basics and development of research on tourism destination image including changes in image concept. The article focuses on reviewing, ordering and explanatory issues. On the basis of literature studies the changes in image object have been noticed - starting from a product (and brand) through enterprises to, among others, destinations (territorial marketing), individuals (in political marketing concept), non-profi t organization (at the background of social marketing), organizational undertakings and events (from the perspective of event marketing basics). Having considered defi nition aspects it may be concluded that authors focus mainly on both image object and subject, as well as the form of image (relation effect, knowledge). The process of image creation is also the subject matter of the study.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • S. King, Brand-building in the 1990s, "Journal of Consumer Marketing" 1991, Vol. 8, No. 4, s. 43-52.
 • K. Parker, Sponsorship-the research contribution, "European Journal of Marketing", 1991, Vol. 25, No. 11, s. 22-30.
 • T. Meenaghan, The role of advertising in brand image development, "The Journal of Product and Brand Management" 1995, Vol. 4, No. 4, s. 23-35.
 • P. Gryszel, E. Nawrocka, Formation in Conditions of Globalization the Picture of Touristic Area, w: Management 2008 in Times of Global Change and Uncertainty, red. R. Štefko, M. Frankovský, Wyd. Prešovská univesita v Prešove, Prešov 2008, s. 577-586.
 • F.M. Go, R. Govers, Integrated quality management for tourist destinations: a European perspective on achieving competitiveness, "Tourism Management" 2000, Vol. 21, No. 1, s. 79-88.
 • W.C. Gartner, Image Formation Process, w: Communication and Channel Systems in Tourism Management, red. M. Uysal, D.R. Fesenmaier, Haworth Press, New York 1993, s. 191.
 • W. Lippmann, Public opinion, The Free Press, New York 1922, http://en.wikibooks.org, 05.09.2010.
 • Beliefs, Reasoning, and Decision Making, red. R.C. Schank, E. Langer, L. Erlbaum Ass. Inc. Publ., New Jersey 1994.
 • Image theory: Theoretical and Empirical Foundation, red. L.R. Beach, L. Erlbaum Ass. Inc. Publ., Mahawah, New Jersey 1998.
 • Naturalistic decision making, red. C.E. Zsambok, G. Klein, L. Erlbaum Ass. Inc. Publ., Mahawah, New Jersey 1997.
 • Decision making in action: Models and Methods, red. G.A. Klein, J. Orasanu, R. Calderwood, C.E. Zsambok, Ablex Publ. Corp., New Jersey 1993.
 • A. Jachnis, Psychologia organizacji, Difin, Warszawa 2008.
 • H. Barich, Ph. Kotler, A framework for marketing image management, "Sloan Management Review" 1991, s. 94-104.
 • S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975.
 • G. Böhner, M. Wanke, Postawy i zmiana postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2002.
 • M.D. Lieberman, Principles, processes, and puzzles of social cognition: An introduction for the special issue on social cognitive neuroscience, "Neurolmage, Special Section: Social Cognitive Neuroscience", 2005, Vol. 28, No. 4, s. 745-756.
 • J. Cooper, R.H. Fazio, A new look at dissonance theory, "Advances in Experimantal Social Psychology" 1984, Vol. 17, s. 229-266.
 • S.W. Richards, An empirical assessment of Ecotourism destination image of the Central Balkan National Park in Bulgaria, School of the Ohio State University, 2006, http://etd.ohiolink. edu, 05.09.2010.
 • J.M. Charon, Symbolic Interactionism: An Introduction, an Interpretation, an Integration, Prentice Hall, New Jersey 2004.
 • O.H. Jenkins, Understanding and Measuring Tourist Destination Images, "International Journal of Tourism Research" 1999, Vol. 1, No. 1, s. 1-15.
 • D. Mazursky, J. Jacoby, Exploring the development of store image, "Journal of Retaling" 1986, Vol. 50, No. 2, s. 145-165.
 • J.H. Kunkel, L.L. Berry, A behavioral conception of retail image, "Journal of Marketing" 1968, Vol. 32, No. 4, s. 21-27.
 • P. Martineau, The personality of the retail store, "Harvard Business Review" 1958, Vol. 36, No. 1, s. 47-55.
 • H. Assael, Consumer Behavior and Marketing Action, Kent Publ., Boston 1984.
 • A. Tversky, D. Kahneman, Availability: A heuristic for judging frequency and probability, "Cognitive Psychology" 1973, nr 5, s. 207-232.
 • D. Castenow, Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 • M.G. Gallarza, I. Gil Saura, H. Calderon Garcia, Destination Image, "Annals of Tourism Research" 2002, Vol. 29, No. 1, s. 56-78.
 • J. Guthrie, P. Gale, Positioning Ski Areas, University of Calgary, Calgary 1991.
 • S. Pike, Destination image analysis - a review of 142 papers from 1973 to 2000, "Tourism Management" 2002, nr 23, s. 541-549.
 • E. Glińska w: Kreowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Szczecin 2010, s. 127-136.
 • E. Nawrocka, Cykl życia wizerunku obszaru recepcji turystycznej jako narzędzie budowania jego konkurencyjności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 50, Wrocław 2009, s. 294-303.
 • Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa, PWE 2002.
 • S. Baloglu, K.W. McCleary, A model of destination image formation, "Annals of Tourism Research" 1999, Vol. 26, No. 4, s. 868-897.
 • J. Bloemer, K. Ruyter, On the realtionship between store image, store satisfaction and store loyalty, "European Journal of Marketing" 1998, Vol. 32, s. 499-513.
 • C. Chen, D.C. Tsai, How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?, "Tourism Management" 2007, Vol. 28, No. 4, s. 1115-1122.
 • C. Lin, D.B. Morais, D.L. Kerstetter, J. Hou, Examining the role of cognitive and affective image in predicting choice across natural, development, and theme-park destinations, "Journal of Travel Research" 2007, Vol. 46, s. 183-194.
 • A. Beardsworth, A. Bryman, Late Modernity and the Dynamics of Quasifi cation: TheCase of the Themed Restaurant, "Sociological Review" 1999, Vol. 47, No. 2, s. 228-257.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.