PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(10) Instytucje i organizacje | 21--26
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność cywilna osoby prawnej za naruszenie dóbr osobistych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Civil Liability of the Legal Person in Case of Personality Rights Infringement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza kwestię związaną z odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych dokonane przez organy osoby prawnej oraz rozstrzyga zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w układzie: naruszyciel/osoba prawna - podmiot, którego dobra osobiste zostały naruszone. Analiza dokonywana jest nie tylko z perspektywy naukowej, ale także z perspektywy praktyka, co pozwala na uwzględnienie szeregu aspektów umykających w toku wykładni art. 23 oraz 24 KC. W szczególności wskazać należy zatem na konieczność prowadzenia analizy naruszenia dokonanego przez osobę prawną z perspektywy organu - osoby fizycznej działającej za i imieniem osoby prawnej - oraz konieczność rozróżnienia ról gospodarczych, w których występuje owa osoba fizyczna. W warstwie restytucji dóbr osobistych, artykuł akcentuje kwestię związaną z zakresem owej restytucji oraz wskazuje na niemożność dokonania restytucji zarówno przez osobę prawną, jak i jej organ (osobę fizyczną działającą za i imieniem osoby prawnej). (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises an issue of civil liability of corporate organs of legal entities' for an infringement of personality rights, and defines the scope of responsibility of the particular entities in the relationship: an infringer/a legal entity - an entity whose personality rights have been violated. The scope of the analysis includes not only a scientific perspective, but also a perspective of a practitioner, which allows for including of number of aspects under the Articles 23 and 24 of the Polish Civil Code. The analysis of the personality rights violation should include in particular, the analysis of the infringement done by a corporate organ of the legal entity - a natural person acting for and in the name of the legal entity - and the need to distinguish the economic roles, which are exercised by the natural person. As for the restitution of the personality rights, the article emphasizes the issues related to the scope of this restitution and points out that it is impossible to make it by both entities: a legal person and its corporate organ (a natural person acting for and in the name of the legal entity). (original abstract)
Rocznik
Strony
21--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Koczanowski J., (1986) Ochrona dóbr osobistych osób prawnych [w:] Piątkowski J., red., Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • 2. Olejniczak A., (2010) Komentarz do art. 416 Kodeksu cywilnego, LEX 2010.
 • 3. Pazdan M., (2007) Dobra osobiste i ich ochrona [w:] Safjan M., red., System Prawa Prywatnego, tom 1, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 4. Pietrzykowski K., red., (2012) Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 5. Sokołowski T., (2012) Komentarz do art. 23 Kodeksu cywilnego, LEX 2012.
 • 6. Szpunar A., (1979) Ochrona dóbr osobistych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 7. Wasilewski P., (2012) Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • 8. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1976 roku, sygn. akt II CR 692/75, OSNC 1976/11/251.
 • 9. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1980 roku, sygn. akt IV CR 475/80, LEX.
 • 10. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1997 roku, sygn. akt III CKN 33/97, OSNC 1997/6-7/93.
 • 11. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 września 2006 r. sygn. akt I CSK 118/06.
 • 12. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2007 roku, II CSK 392/06, LEX.
 • 13. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2008 roku, II CSK 111/08, LEX.
 • 14. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 listopada 2010 roku, sygn. akt I CSK 12/10, LEX.
 • 15. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2012 roku, I CSK 790/10, LEX.
 • 16. Wyrok sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 roku, sygn. akt I ACa 1199/11.
 • 17. Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2012 roku, sygn. akt III APa 14/12, portal orzeczeń sądu apelacyjnego w Lublinie, http://orzeczenia.lublin.sa.gov.pl/ [9.11.2013].
 • 18. Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 lipca 2013 roku, sygn. akt I ACa 243/13, portal orzeczeń sądu apelacyjnego w Lublinie, http://orzeczenia.lublin.sa.gov.pl/ [9.11.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363659

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.