PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 37, t.3 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 | 65--74
Tytuł artykułu

Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy społecznej jako przykład realizacji wybranych założeń strategii rozwoju kraju

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creating and Developing Standards of Social Services as an Example of Completing Selected Assumptions of the National Development Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładu realizacji założeń średniookresowej strategii rozwoju kraju w zakresie kształtowania wybranych usług publicznych oraz wskazanie istotnych różnic między założeniami dokumentów poddanych pilotażowemu wdrożeniu a ich wersjami ostatecznymi. Zapewnienie wysokiej jakości usług pomocy społecznej ma gwarantować wdrożenie standardów ich wykonywania oraz stosowanie modelu organizacji pracy i usługi w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Zapisy strategii w części dotyczącej usług publicznych zakładają stworzenie systemu ich świadczenia, który uwzględnia opinie i potrzeby społeczności lokalnej. Narzędziem pomocnym w tym procesie jest wiedza płynąca z monitoringu i ewaluacji usługi. Ponadto, zakłada się podejmowanie działań, które pozwolą na wzrost efektywności świadczenia usług społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an example of achieving the objectives of the current medium-term development strategy of the country. The activities mentioned in the article concern developing standards of social assistance's services. It is assumed that high quality services are going to be guaranteed by the implementation of standards of their execution as well as by application of the model of work and service's organization in units of social assistance (i.e. county family support centers). The medium-term development strategy of the country assumes that public services should be an answer to the opinions and needs of local community. A helpful tool in this process is the knowledge that comes from monitoring and evaluation of public services. Furthermore, the strategy assumes taking actions that are going to increase the efficiency of social services. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Denek E., Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych, w: Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2003, nr 38.
 • Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu, Placet, Warszawa 2000.
 • Gomółka Z., Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin, Warszawa 2009.
 • Grodecka J., Kałucka R., Sarzała K., Żukiewicz A., Standard interwencji kryzysowej, WRZOS, Warszawa 2011, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/ SIK_2601.pdf.
 • http://crzl.gov.pl/projekty-systemowe-realizowane/pomoc-spoleczna/tworzenie-i-rozwijanie- standardow-uslug-pomocy-i-integracji-spolecznej/1969-celeprojektu-2.
 • http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/index.php?id=46&m=27.
 • Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa 2012.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 • Krzyżanowska M., Marketing organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Limański A., Drabik I., Marketing w organizacjach non profit, Difin, Warszawa 2007.
 • Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, red. B. Kowalczyk, WRZOS, Warszawa 2012, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/dodatek_ 1_powiat_28.08.pdf.
 • Sarzała K., Stec K., Płatek I., Kadela K., Kowalczyk J., Standardy usług pomocy społecznej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, WRZOS, Warszawa 2013, http://wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Standardy%20uslug%20pomocy%20 spolecznej.pdf.
 • Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Sergeant A., Marketing organizacji non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Strategia Rozwoju kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, skuteczna gospodarka, sprawne państwo, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Szarfenberg R., Standardy i standaryzacja pracy socjalnej i usług pomocy i integracji społecznej, w: Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, red. R. Szarfenberg, WRZOS, Warszawa 2011.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 roku, nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 • Ustawa z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2006 roku, nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.