PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 37, t.3 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 | 147--156
Tytuł artykułu

Usługi socjalne użyteczności publicznej w kontekście reguł konkurencji w unii europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Services of General Interest in the Context of the EU Competition Rules
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Usługi socjalne użyteczności publicznej stanowią jeden z kluczowych elementów europejskiego modelu społecznego, służąc przezwyciężeniu społecznego wykluczenia i izolacji oraz zapewniając właściwą ochronę socjalną. Rodzi się pytanie o ich faktyczne usytuowanie w otoczeniu unijnej wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Celem artykułu jest wyjaśnienie, czy unijny porządek prawny, uznając szczególną misję usług socjalnych użyteczności publicznej, zwalnia je z obowiązku respektowania zasad konkurencji. Jako materiały źródłowe posłużyły dokumenty UE, które poddano analizie pod tym kątem. (abstrakt oryginalny)
EN
Social services of general interest form one of essential elements of the European model of society as a way to overcome social exclusion and isolation and as a guarantee of adequate social protection. The question is what in fact is their place in the EU highly competitive market economy. The article focuses on ascertainment if their mission resulted in relieving them of the legal obligation of compliance with competition rules being in force. The analysis is based on provisions of the EU documents. (original abstract)
Twórcy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Bibliografia
 • Decyzja Komisji z 26 listopada 2005 roku w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, 2005/842/WE, Dz. Urz. L 312, 29.11.2005.
 • EU Policy on Social Services of General Interest (SSGI): Towards a "Voluntary Quality Framework for Social Services"?, EPSU, Brussels, October 2010.
 • Judgment of the Court of 18 November 1999 - Teckal Srl v Comune di Viano & AGAC, Case C-107/98, European Court reports 1999, I-08121.
 • Judgment of the Court of 22 January 2002, Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas v INAIL, Case C-218/00, European Court reports 2002, I-691.
 • Komunikat Komisji "Odnowione zobowiązanie na rzecz europejskiego modelu społecznego: Udoskonalenie otwartej metody koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej", COM(2008) 418, Bruksela, 2.07.2008.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej, COM(2004) 374, Bruksela, 12.05.2004.
 • Opinia EKES w sprawie komunikatu Komisji "Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej", Dz. Urz. C 161, 13.07.2007.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości usług użyteczności publicznej, CESE 976/2006, Dz. Urz. C 309, 16.12.2006.
 • Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000.
 • Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej, Komunikat Komisji COM(2006) 177, Bruksela, 26.04.2006.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 5 lipca 2011 roku w sprawie przyszłości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Dz. Urz. C 33, 5.02.2013.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 5 lipca 2011 roku w sprawie przyszłości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Dz. Urz. C 33, 5.02.2013.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. C 83 z 30.03.2010.
 • Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. C 83 z 30.03.2010.
 • Usługi użyteczności publicznej w Europie, Komunikat Komisji 2001/C 17/04, Dz. Urz. C 17 z 19.01.2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.