PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 37, t.3 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 | 213--222
Tytuł artykułu

Obszary zagrożeń środowiska przyrodniczego w uzdrowisku na przykładzie Dusznik-Zdroju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Natural Environment Hazard Zones in a Spa Using the Example Of Duszniki-Zdrój
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zwrócono uwagę na obszary zagrożeń środowiska przyrodniczego w uzdrowisku Duszniki-Zdrój. Dokonując szczegółowych analiz, posłużono się dokumentami planistycznymi między innymi takimi jak: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planami miejscowymi, Projektem strategii rozwoju turystyki 2008-2014, Strategią rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku, Programem rozwoju turystycznego województwa dolnośląskiego. Wskazano zasoby przyrodnicze oraz omówiono ich ochronę na terenach cennych przyrodniczo. Do obszarów zagrożeń środowiska przyrodniczego należą: obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych; obszary występowania ruchów masowych (osuwiska, obrywy, spełzania); obszary predysponowane do występowania ruchów masowych, obszary potencjalnych usuwisk, obszary narażone na spełzanie zboczy; obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi; obszary narażone na zanieczyszczenie powietrza i hałas. (abstrakt oryginalny)
EN
The study revolves around natural environment hazard zones in the Duszniki-Zdrój spa town and includes detailed analyses performed with the use of planning documents such as the Study of the Determinants and Directions For Spatial Development, local plans, the 2008-2014 Tourist Development Strategy Project, The Lower Silesian Voivodship Development Strategy until the year 2020 and the Tourism Development Programme for the Lower Silesian Voivodeship. It also involves an indication of environmental resources and a description of the manner in which they are protected within environmentally valuable areas. The following areas are considered hazard zones: areas in risk of mass of soil slides; areas subject to mass rock movements (landslides, rockfalls, soil creep); areas predisposed to mass rock movements, areas with potential landslips, areas in risk of slope creep; areas in risk of flooding; areas in risk of air and noise pollution. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
  • Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
  • Gonda-Soroczyńska E., Kondycja środowiska przyrodniczego w rozwoju miejscowości uzdrowiskowej na przykładzie Szczawna-Zdroju, "Biblioteka Regionalisty" 2011, nr 11.
  • Gonda-Soroczyńska E., Uwarunkowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni uzdrowiska na przykładzie Czerniawy-Zdroju, w: Przestrzeń a rozwój, red. S. Korenik, A. Dybała, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przestrzeń a Rozwój" 2011, z. 241.
  • Kleczkowski A.S., Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1990.
  • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, PAN, Warszawa 2002.
  • Łazarek M., Łazarek R., Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin 2007.
  • Warcholik W., Procesy korytowe jako wskaźnik tempa antropopresji w zachodniej części Beskidu Niskiego, w: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, red. P. Szwarczewski, E. Smolska, t. 1, WGiSR UW, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.