PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych | 173--186
Tytuł artykułu

Ewolucja koncepcji marketingu - w kierunku podejścia holistycznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolution of Marketing Concept - Towards Holistic Marketing Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ukazanie rozwoju koncepcji marketingu w ujęciu ewolucyjnym. Główną tezę stanowi stwierdzenie, że współczesna rzeczywistość gospodarcza, której cechami charakterystycznymi są: różnorodność, zmienność, współzależność i innowacyjność, wymaga holistycznego podejścia do realizacji funkcji marketingu w przedsiębiorstwie. Autor przygląda się zmianom orientacji marketingowej, opierając się na koncepcji podziału dziejów myśli marketingowej na cztery okresy, w których myśl marketingowa oparta była na odmiennych podstawach teoretycznych i stanowiła odpowiedź na zmieniające się warunki otoczenia. Opracowanie prowadzi do wniosku, że dla osiągania sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa jego marketing powinien być bardziej holistyczny, a mniej sektorowy. Marketing holistyczny to zatem: integrowanie rozpoznawania wartości i dostarczania wartości w celu budowania długofalowej, wzajemnie satysfakcjonującej relacji oraz wspólnego powodzenia kluczowych interesariuszy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to show the evolution of marketing concept. The main thesis is that modern economic reality, with such characteristics like: diversity, variability, interdependence and innovation, requires a holistic approach to the implementation of the marketing function within the company. The author reviews changes in marketing orientation based on division into four periods in which the marketing concept was based on different theoretical approaches and operated under different environmental conditions.The article leads to the conclusion that successful marketing of the contemporary company needs to be more holistic and less sectoral. The holistic marketing approach therefore means: recognizing the value for all stakeholders and delivering value in order to build long-term, mutually rewarding relationships and joint success of the key stakeholders.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bartels R., The History of Marketing Thought, Grid Publishing, Columbus 1976.
 • Berry L., Relationship Marketing of Services - Growing Internet, Emerging Perspectives, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1995, t. 23, nr 4.
 • Berry L., Relationship Marketing, w: Emerging Perspectives on Services Marketing, red. L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah, American Marketing Association, Chicago 1983.
 • Borden N.H., The concept of the marketing mix, "Journal of Advertising Research" 1954, t. 4 (June).
 • Butler, R.S. Marketing Methods, Hamilton Insti tute, New York 1917.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyne D., Relationship Marketing. Bringing Quality, Customer Service and Marketing Together, Butterworth-Heinemann, Oxford 1991.
 • Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000.
 • Gardner B.B., Levy S.J., The product and the brand, "Harvard Business Review" 1955, March/April.
 • Green P.E., Rao V., Conjoint measurement for quantifying judgmental data, "Journal of Marketing Research" 1971, t. 8 (August).
 • Grönroos C., Quo Vadis, Marketing? Toward a Relationship Marketing Paradigm, "Journal of Marketing Management" 1994, t. 10, nr 5.
 • Grönroos Ch., From Marketing Mix to Relationship Marketing - Towards a Paradigm Shift in Marketing, "Management Decision" 1994, t. 32.
 • Gummesson E., Total Relationship Marketing. Rethinking Marketing Management, Butterworth- Heinemann, Oxford 2002.
 • Kent R.A., Faith in the 4Ps: an alternative, "Journal of Marketing Management", 1987, t. 16 (November).
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2002.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek?, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2012.
 • Kotler Ph., Total marketing, Business Week Advance Executive Brief nr 2, McGrowth Hill, Columbus 1992.
 • Levitt T., Marketing Myopia, "Harvard Business Review" 1960 (July-August), t. 38.
 • Mayer R., The Consumer Movement, Guardians of the Marketplace, Boston 1989.
 • McCarthy E.J., Basic Marketing, Irwin, Homewood 1960.
 • Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, WydawnictwoaFachowe CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Möller K., Halinen A., Relationship Theory: Its Roots and Directions, "Journal of Marketing Management" 2000, t. 16.
 • Porter M.E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 • Rogoziński K., Marketing relacyjny według Gummessona, "Marketing i Rynek" 2000, t. 12.
 • Shaw A., Some problems in market distribution, "Quartely Journal of Economics" 1912, t. 26 (4).
 • Smith W., Product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategies, "Journal of Marketing" 1956, 21 (July).
 • Srivastava R.K., Shervani T.A., Fahey L., Market - Based Assets and Shareholder Value: a Framework for Analysis, "Journal of Marketing" 1998, t. 62 (January).
 • Stearns P., Consumerism in World History. The Global Transformation of Desire, London, New York 2001.
 • Unold J., Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo Akadamii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Vargo S.L., Lusch R.F., Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing" 2004, t. 68 (January).
 • Webster F.E. Jr., A Perspective on the Evolution of Marketing Management, "Journal of Public Policy & Marketing" 2005, t. 24, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363823

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.